Rubrika: Višňová

  • Přerušení dodávky pitné vody

    V pátek dne 22.03.2024 z důvodu nutných prací na vodovodním řadu, bude přerušena dodávka pitné vody v obci Andělka-Višňová. Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat bytových domů k.ú. Andělka – č.p. 119 – 120 – 121.   Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě a to od 8:00…