Již existující přípojka / přepis

OBČANÉ

 • Průkaz totožnosti
 • Plná moc od ostatních vlastníků nemovitosti
 • Předávací protokol se stavem na vodoměru v době předání nemovitosti podepsaný oběma stranami
 • Informace: Počet osob, zdržujících se (rekreačně/trvale) v nemovitosti, korespondenční adresa, pokud se liší od adresy odběrného místa, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mailová adresa
 • V případě napojení na kanalizace informaci o tom, zda odběratel využívá vlastní zdroj pitné vody (studna)

PODNIKATELÉ

 • Výpis z obchodního rejstříku nebo Živnostenský list, průkaz totožnosti osoby oprávněné k podpisu
 • Předávací protokol se stavem na vodoměru v době předání nemovitosti podepsaný oběma stranami
 • Pokud podnikatel není vlastníkem nemovitosti (pronájem) dodá nájemní smlouvu
 • Podklad pro výpočet srážkových vod – v případě že je připojená nemovitost napojena na kanalizaci, do které jsou odváděny srážkové vody
 • Informace: Počet osob, zdržujících se (rekreačně/trvale) v nemovitosti, korespondenční adresa, pokud se liší od adresy odběrného místa, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mailová adresa, plátce DPH či nikoliv
 • V případě napojení na kanalizace informaci o tom, zda odběratel využívá vlastní zdroj pitné vody (studna)