Ostatní služby

Pro objednání služeb využívejte náš objednávkový formulář

Vyplněný a podepsaný formulář naskenujte a zašlete na adresu: fvs@fvs.cz

Formulář lze vyplnit i v Zákaznickém centru naší společnosti v provozní době

Telefonické objednávky nepřijímáme

 

VÝVOZ JÍMEK A SEPTIKŮ

Upozorňujeme, že jsme schopni vyvézt pouze jímku, která je vzdálena max. 40 m od zpevněné plochy.

 

ČIŠTĚNÍ KANALIZACE

Frýdlantská vodárenská společnost nabízí čištění kanalizací tlakovým čistícím vozem IVECO.

 

KAMEROVÉ PROHLÍDKY KANALIZACE

Frýdlantská vodárenská společnost provádí kamerové prohlídky svých inženýrských sítí. Naše vybavení ale můžou využít i zájemci z řad veřejnosti či stavaři. Kameru může potřebovat vlastně kdokoliv. Například při problémech s ucpanou kanalizační přípojkou nebo při koupi staré nemovitosti pro přesné zjištění trasy všech trubních vedení. Kamera zjistí stav trubního vedení, určí polohu a rozsah případného poškození, měří sklon potrubí. Kanalizací projíždí kamerový vozík a pořizuje videozáznam.

 

FVS má k dispozici dva moderní systémy:

  • Tlačná kamera: pro použití v potrubí DN 50 – DN 250, s délkou kabelu 50 m. je vybavena titulkovačem, s měřením metrů a umožňuje zápis textu do obrazu. Záznam je ukládám na přenosná média prostřednictvím kabelu USB.
  • Kamerový vozík: pro použití v potrubí DN 150 – DN 1200, s délkou kabelu 100 m, je vybaven otočnou kamerovou hlavou, zpětnou kamerou, laserem pro měření průměru potrubí do DN 300, měřením metrů a měřením sklonu. Řídící jednotka kamerového vozíku je vybavena titulkovačem a softwarem, který umožňuje zpracování grafických protokolů v úsecích s výpisem závad a s grafy sklonu. Záznam je prováděn na interní harddisk s možností vypálení na CD/DVD nebo s možností uložení na přenosná média prostřednictvím kabelu USB.

Oba systémy jsou vybaveny sondou 33 kHz, pro přesné dohledání kamery v potrubí, pomocí lokátoru inženýrských sítí.

Před kamerovou prohlídkou kanalizace je nutné kanalizaci vyčistit!

CISTERNA

  • Pronájem cisteren na pitnou vodu
  • Plnění bazénů

DÁLKOVÉ ODEČTY VODOMĚRŮ