Činnost

Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. zajišťuje dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod včetně předčištění pro obyvatele 4 měst a 13 obcí Frýdlantského výběžku.

Dále se společnost věnuje především pravidelné obnově vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v jejím majetku.

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. je držitelkou povolení k provozování vodovodů a kanalizací, které vydal Krajský úřad Libereckého kraje.

Společnost jako svou doplňkovou činnost zřizuje a opravuje vodovodní a kanalizační přípojky, prodává náhradní díly na přípojky, čistí kanalizační přípojky, provádí zemní práce, dodávka pitné vody automobilovou cisternou, vyvážení obsahu jímek a septiků a další.