Smlouva

Smlouva na dodávku pitné vody / odvádění odpadních vod se uzavírá pouze s vlastníkem připojené nemovitosti (tedy s osobou uvedenou v Katastru nemovitostí). Pokud je vlastníků připojené nemovitosti více, udělí všichni ostatní vlastníci jednomu vlastníkovi plnou moc, tedy souhlas, že smlouva bude vedena právě na něj. Podpisy na této plné moci nemusí být úředně ověřeny.