Odečty a samoodečty

Odečty vodoměrů se provádí v pravidelných cyklech, které stanoví FVS. V měsíci vyúčtování provede zaměstnanec společnosti odečet vodoměru. Den odečtu vodoměru nelze z provozních důvodů pevně stanovit předem.

 

Podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, je zákazník povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru. Pokud vás náš zaměstnanec nezastihne, zanechá vám ve schránce písemnou správu s žádostí o samoodečet. Děkujeme vám za spolupráci.

Pokud na tuto výzvu nebudete do 5ti pracovních dnů reagovat, bude vám vystavena faktura na základě výpočtu průměrné spotřeby za poslední 2 srovnatelná období.

Ve výjimečných případech je možné provést vyúčtování mimo fakturační cyklus.

 

Jak zjistit stav?

Stav vodoměru se zjistí tak, že se přečtou černé číslice na ciferníku. Nahlásit je nutno celý stav počítadla bez červených číslic.

Samoodečet, možnosti nahlášení stavu na vodoměru

  • osobně v Provozním a zákaznickém centru
  • telefonicky: 482 312 122, 721 650 952
  • e-mailem: odecty@fvs.cz
  • pomocí webového formuláře:

Online hlášení stavu vodoměru