Smlouvy

Uzavřené smlouvy 2024

ČÍSLO SMLOUVYSMLUVNÍ PARTNERSMLUVNÍ CENAPŘEDMĚT SMLOUVY
SMLN-2024-95-000031Ing. Josef Procházka10 000,–Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemenezobrazit
SMLN-2024-95-000030Město Frýdlantv textuSmlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemenezobrazit
SMLN-2024-95-000029Obec Bulovka5 000,–Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemenezobrazit
SMLN-2024-95-000028ČEZ Distribuce, a.s.4 410,–Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN)zobrazit
SMLN-2024-95-000027Město Nové město pod smrkem a další0,–Smlouva o budoucím uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě zobrazit
SMLN-2024-95-000026LIDOVÉ BYDLENÍ s.r.o.v textuSmlouva o provedení přeložky vodárenské infrastruktury a o úhradě nákladů s ní souvisejícíchzobrazit
SMLN-2024-95_000025Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.394 076,-Pojistná smlouva č. 0509422015zobrazit
SMLN-2024-95-000024Správa železnic, státní organizace1 030,–Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě
zobrazit
SMLN-2024-95-000023ČEZ Distribuce5 670,–Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízenízobrazit
SMLN-2024-95-000022ČEZ Distribuce47 250,–Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení zobrazit
SMLN-2024-9-000021Štěpánka Kutílková33 659,–Kupní smlouva – vodovod pro veřejnou potřebuzobrazit
SMLN-2024-95-000019Povodí Labe, státní podnik20 500,–Smlouva o zřízení věcného břemene č. 6HDM240130zobrazit
SMLN-2024-95-000018VIAVIS a.s.180 000,–Smlouva o poskytování konzultačních služeb k vytvoření a zpracování bezpečnostních politik a bezpečnostních dokumentacízobrazit
SMLN-2024-95-000017Farm Raspenava a.s.v textuSmlouva o budoucí smlouvě kupnízobrazit
SMLN-2024-95-000016Česká spořitelna, a.s.v textuSmlouva o kontokorentním úvěru č. 0991036329/24/LCDzobrazit
SMLN-2024-95-000015Povodí Labe, státní podnik5 700,–Smlouva o zřízení věcného břemene číslo 6DHM240040zobrazit
SMLN-2024-95-000014Liberecký Kraj / Obec Višňová0,–Smlouva o společném zadání veřejných zakázek a spolupráci při realizaci stavební akcezobrazit
SMLN-2024-95-000013Moore Accounting CZ s.r.o.51 000,–Smlouva o dílozobrazit
SMLN-2024-95-000012Město Frýdlant73 000,–Smlouva o nájmu staveb a technického zařízenízobrazit
SMLN-2024-95-000011Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.330 000,–Příkazní smlouva č. 01-O.5801-14909/24zobrazit
SMLN-2024-95-000010Colonnade Insurance S.A.45 980,–Pojistná smlouva č 2320 1809 24zobrazit
SMLN-2024-95-000009Město Nové Město pod Smrkem443 506,–Kupní smlouva – vodovod pro veřejnou potřebuzobrazit
SMLN-2024-95-000008Obec Dětřichov500,–Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemenezobrazit
SMLN-2024-95-000007SILKOM, spol. s r.o.230 452,20Smlouva o dílo – Výměna části vodovodu v lokalitě u č.p. 37 v k. ú. Hejnicezobrazit
SMLN-2024-95-000006České dráhy, a.s.v textuDohoda o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemenezobrazit
SMLN-2024-95-000005Liberecký kraj2 000,–Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP – Višňovázobrazit
SMLN-2024-95-000004DGS Druckguss Systeme s.r.o. 333 795,–Kupní smlouva – vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebuzobrazit
SMLN-2024-95-000003EUROVIA Kamenolomy, a.s.v textuKupní smlouva č. 99240017 ze dne 2.1.2024zobrazit
SMLN-2024-95-000002KÁMEN Zbraslav, a.s.v textuKupní smlouva č. 1700240007zobrazit
SMLN-2024-95-000001Arkance Systems CZ s.r.o.1 260,- EURSmlouva o převodu licencízobrazit

Uzavřené smlouvy 2023

ČÍSLO SMLOUVYSMLUVNÍ PARTNERSMLUVNÍ CENAPŘEDMĚT SMLOUVY
SMLN-2023-95-000057TECAM PVC a.s.v textuRámcová dohodazobrazit
SMLN-2023-95-000056Povodí Labe, státní podnik2 650,–Smlouva o zřízení věcného břemenezobrazit
SMLN-2023-95-000055SAM Mimoň spol. s r.o.1 365 054,–Rámcová dohoda o zpracování odpaduzobrazit
SMLN-2023-95-000054KAPKA, spol. s r.o.v textuSmlouva o provádění oprav a ověřování měřidelzobrazit
SMLN-2023-95-000053Gamma soft s.r.o.v textuSmlouva o dílozobrazit
SMLN-2023-95-000052CET-Power s.r.o.v textuSmlouva o poskytování služebzobrazit
SMLN-2023-95-000051Luděk Petrovič0,–Smlouva o budoucí smlouvě kupnízobrazit
SMLN-2023-95-000050SPOLAK advokátní kancelář s.r.o.9 500,–Smlouva o poskytování právních služebzobrazit
SMLN-2023-95-000049SNOWPLAN spol. s r.o.123 600,–Příkazní smlouvazobrazit
SMLN-2023-95-000048Moore Audit s.r.o.137 000,–Smlouva o provedení audituzobrazit
SMLN-2023-95-000047SYSTEM-DIGITAL s.r.o.v textuLicenční smlouvazobrazit
SMLN-2023-95-000046Tchibo Coffee Service Czech Republic spol. s r.o.v textuSmlouva o nájmuzobrazit
SMLN-2023-95-000045SILKOM, spol. s r.o.251 779,–Smlouva o dílo – Oprava vodovodu a kanalizace v ulici Luční, Frýdlantzobrazit
SMLN-2023-95-000044COPIA Liberec s.r.o.v textuSmlouva o nájmu a poskytování služebzobrazit
SMLN-2023-95-000043ALS Czech Republic, s.r.o.252 803,–Smlouva o dílozobrazit
SMLN-2023-95-000042Město Frýdlant/Liberecký krajv textuSmlouva o finančním vypořádání v rámci stavební akcezobrazit
SMLN-2023-95-000041Heršálek Miloš0,–Dohoda o užívání pozemkuzobrazit
SMLN-2023-95-000040Retap, spol. s r.o.0,–Dohoda o užívání pozemkuzobrazit
SMLN-2023-95-000039APPLIC s.r.o.222.360,–Smlouva o dílo – Rozšíření vodohospodářského dispečinku – ATS Kodešovazobrazit
SMLN-2023-95-000038Compet Consult s.r.o.52 000,–Příkazní smlouva – VŘ Dodávka vodovodního a kanalizačního materiálu pro rok 2024zobrazit
SMLN-2023-95-000037VHS stavby a.s.15 983 008,41Smlouva o dílo – Frýdlant, lokalita Údolí – obnova a dostavba vodovodu včetně vodojemu – I. etapazobrazit
SMLN-2023-95-000036Kocourek Jakub10% z pořizovací hodnotySmlouva o budoucí smlouvě kupní – vodovod pro veřejnou potřebuzobrazit
SMLN-2023-95-000035Sweco a.s.4 862 000,–Projekt Turów IV.zobrazit
SMLN-2023-95-000034Sweco a.s.3 617 000,–Projekt Turów III.zobrazit
SMLN-2023-95-000033Sweco a.s.2 948 000,–Projekt Turów II.zobrazit
SMLN-2023-95-000032Sweco a.s.28 008 000,–Projekt Turów I.zobrazit
SMLN-2023-95-000031Arte spol. s r.o.dohodaKupní smlouvazobrazit
SMLN-2023-95-000029Povodí Labe, státní podnik2 000,–Smlouva o zřízení věcného břemenezobrazit
SMLN-2023-95-000028ATELIER VH s.r.o.817 500,–Smlouva o dílo – Projektová činnostzobrazit
SMLN-2023-95-000027Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.171 010,–Pojistná smlouvazobrazit
SMLN-2023-95-000026Farm Raspenava a.s.0,–Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnostizobrazit
SMLN-2023-95-000025Kooperativa pojišťovna, a.s.12 696,– / RokPojistná smlouva o pojištění vozidla v KPSzobrazit
SMLN-2023-95-000024FKP Frýdlant, s.r.o.0,–Smlouva o budoucí smlouvě kupní – vodovod pro veřejnou potřebuzobrazit
SMLN-2023-95-000023Město Frýdlant2 406,–Smlouva o zřízení pozemkové služebnostizobrazit
SMLN-2023-95-000022CETIN a.s.0,–Smlouva o zřízení služebnostizobrazit
SMLN-2023-95-000021Liberecký krajv textuSmlouva o zřízení služebnostizobrazit
SMLN-2023-95-000020REASON spol. s r.o.240 000,–Příkazní smlouvazobrazit
SMLN-2023-95-000019STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.95 000,–Příkazní smlouvazobrazit
SMLN-2023-95-000018O2 Czech Republic a.s.SlevaDohoda o poskytnutí slevyzobrazit
SMLN-2023-95-000017Moore Accounting CZ s.r.o.46 000,–Smlouva o dílozobrazit
SMLN-2023-95-000016Ing. Iveta Zahradníková165 000,–Smlouva o dílozobrazit
SMLN-2023-95-000015Kutílková Štěpánka0,-Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemenezobrazit
SMLN-2023-95-000014T Cert, s.r.o.157 000,–Smlouva č. 06523 o provedení recertifikace systému řízenízobrazit
SMLN-2023-95-000013Petr Novotný336 076,–Smlouva o dílo – Oplocení vodojemu na p.p.č. 1092, v k.ú. Ludvíkov pod Smrkemzobrazit
SMLN-2023-95-000012Město Hejnice0,–Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemenezobrazit
SMLN-2023-95-000011Město Hejnice0,–Smlouva o provedení přeložky vodárenské infrastrukturyzobrazit
SMLN-2023-95-000010Colonnade Insurance S.A.45 980,–Pojištění kybernetických rizikzobrazit
SMLN-2023-95-000009CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář255 000,–Smlouva o poskytování právních služebzobrazit
SMLN-2023-95-000008ČEZ Distribuce, a.s.15 750,–Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení / VDJ Dolní Pertolticezobrazit
SMLN-2023-95-000007Arkance Systems CZ s.r.o.V textuSmlouva o dlouhodobém poskytnutí služebzobrazit
SMLN-2023-95-000006PROVOD – inženýrská společnosrt s.r.o.14 488 000,–Smlouva o dílo – Projekt Čistá Smědá 2030zobrazit
SMLN-2023-95-000005Štěpánka Kutílková0,–Smlouva o smlouvě budoucízobrazit
SMLN-2023-95-000004COPIA Liberec s.r.o.3 580,–Smlouva o námu a poskytování služebzobrazit
SMLN-2023-95-000003PCT, s.r.o.125 000,–Kupní smlouvazobrazit
SMLN-2023-95-000002EUROVIA Kamenolomy, a.s.83 340,–Kupní smlouvazobrazit
SMLN-2023-95-000001Kámen Zbraslav, a.s.V textuKupní smlouva

Uzavřené smlouvy 2022

ČÍSLO SMLOUVYSMLUVNÍ PARTNERSMLUVNÍ CENAPŘEDMĚT SMLOUVY
SMLN-2022-95-000068TECAM PVC a.s.V textuRámcová dohodazobrazit
SMLN-2022-95-000067KAPKA spol. s r.o.V textuSmlouva č. 013/23zobrazit
SMLN-2022-95-000066SAP Mimoň spol. s r.o.V textuSmlouva o zpracování odpaduzobrazit
SMLN-2022-95-000065ALS Czech Republic, s.r.o.252 803,–Smlouva o dílozobrazit
SMLN-2022-95-000064Kooperativa pojišťovna, a.s.V textuPojistná smlouvazobrazit
SMLN-2022-95-000063Krišal Josef31 000,–Kupní smlouva / vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebuzobrazit
SMLN-2022-95-000062Liberecký krajV textuSmlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Individuální dotace (Turów)zobrazit
SMLN-2022-95-000061Liberecký krajV textuSmlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Individuální dotace (Turów)zobrazit
SMLN-2022-95-000060COPIA Liberec s.r.o.290,–/ měsícSmlouva o nájmu a poskytování služebzobrazit
SMLN-2022-95-000059Radeton s.r.o.110 630,–Kupní smlouvazobrazit
SMLN-2022-95-000058ČEZ Distribuce, a.s.0,–Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě vysokého napětí / Strmá, Frýdlantzobrazit
SMLN-2022-95-000057ČEZ Distribuce, a.s.0,–Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě vysokého napětí / Bílý Potok parc. č. 910zobrazit
SMLN-2022-95-000056ČEZ Distribuce, a.s.0,–Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě vysokého napětí / NMPSzobrazit
SMLN-2022-95-000055ČEZ Distribuce, a.s.0,–Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě vysokého napětí / Úzká VO 1zobrazit
SMLN-2022-95-000054SNOWPLAN spol. s r.o.333 000,–Smlouva o dílozobrazit
SMLN-2022-95-000053Benešová Vlasta27 468,–Smlouva o budoucí smlouvě kupnízobrazit
SMLN-2022-95-000052Liberecký kraj0,–Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnostizobrazit
SMLN-2022-95-000051Moore Audit CZ s.r.o.126 500,–Smlouva o provedení audituzobrazit
SMLN-2022-95-000049Šikola Jaroslav, MUDr.0,–Smlouva o zřízení věcného břemenezobrazit
SMLN-2022-95-000048ČEZ Distribuce, a.s.0,–Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě na napěťové hladině 0,4 kV (NN)zobrazit
SMLN-2022-95-000047Povodí Labe, státní podnik0,–Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemenezobrazit
SMLN-2022-95-000046Liberecký kraj0,–Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnostizobrazit
SMLN-2022-95-000045Správa železnic, státní organizace0,–Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítězobrazit
SMLN-2022-95-000044SILKOM, spol. s r.o.259 804,36Smlouva o dílo – Obnova vodovodu v ulici Ludvíkovská, Nové Město pod Smrkemzobrazit
SMLN-2022-95-000043Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace0,–Smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách konání praktického vyučování žáků na provozním pracovišti organizacezobrazit
SMLN-2022-95-000042ČEZ Distribuce, a.s.0,–Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě na napěťové hladině 0,4 kVzobrazit
SMLN-2022-95-000041Liberecký kraj18 623,20Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnostizobrazit
SMLN-2022-95-000040STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.99 000,–Příkazní smlouvazobrazit
SMLN-2022-95-000039STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.0,–Dohoda o ukončení příkazní smlouvyzobrazit
SMLN-2022-95-000038NORD ENERGO s.r.o.268 263,–Smlouva o dílozobrazit
SMLN-2022-95-000037Kavalír FerdinandV textuSmlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítězobrazit
SMLN-2022-95-000036Česká spořitelna, a.s.Dle sazebníkuSmlouva o vkladovém účtu s obnovovánímzobrazit
SMLN-2022-95-000035Česká spořitelna, a.s.Dle sazebníkuSmlouva o spořícím účtuzobrazit
SMLN-2022-95-000034SILKOM, spol. s r.o.199 320,53Smlouva o dílo – Oprava revizních šachet v ul. Žižkovazobrazit
SMLN-2022-95-000033BROCHIER s.r.o.386 336,–Smlouva o dílo – Oprava jímacího objektu na řece Smědézobrazit
SMLN-2022-95-000032Lesy České republiky, s.p.140,–Smlouva o zřízení služebnostizobrazit
SMLN-2022-95-000031Město Frýdlant7 060,–Smlouva o smlouvě budoucízobrazit
SMLN-2022-95-000030Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.381 260,–Pojistná smlouvazobrazit
SMLN-2022-95-000029Lizancová Veronika/Lizanec Petrv textuSmlouva o budoucí smlouvě kupní – vodovod pro veřejnou potřebuzobrazit
SMLN-2022-95-000028ELPROINVEST s r.o.v textuSmlouva o provozování, provádění údržby a oprav elektrického zařízenízobrazit
SMLN-2022-95-000027ČEZ Distribuce, a.s.0,–Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě na napěťové hladině 0,4 kV(NN)zobrazit
SMLN-2022-95-000026Město Nové Město pod Smrkemv textuSmlouva o provedení přeložky vodárenské infrastruktury a o úhradě s ní souvisejícíchzobrazit
SMLN-2022-95-000025Arte spol. s r.o.11 549 000,–Kupní smlouvazobrazit
SMLN-2022-95-000024Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace44 795,32Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnostizobrazit
SMLN-2022-95-000023KVAPRO spol. s r.o.2 457 704,78Smlouva o dílozobrazit
SMLN-2022-95-000022Ing. Michal Scheidlv textuSmlouva o budoucí smlouvě kupní – vodovod pro veřejnou potřebuzobrazit
SMLN-2022-95-000021Konecranes and Demag s.r.o.v textuSmlouva o dílozobrazit
SMLN-2022-95-000020Sodexo Pass Česká republika a.s.v textuSmlouva o zprostředkování Benefitůzobrazit
SMLN-2022-95-000019Moore Accounting CZ s.r.o.40 000,–Zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob 2021zobrazit
SMLN-2022-95-000018VHST+VHS stavby a.s.35 512 046,89Smlouva o dílo – Lázně Libverda, lázeňská stezka – obnova vodovodu a povrchuzobrazit
SMLN-2022-95-000017SNOWPLAN, spol. s r.o.195 000,–Smlouva o dílozobrazit
SMLN-2022-95-000016NetVision Agency, s.r.o.6 000,–Webserviszobrazit
SMLN-2022-95-000015RENOMIA, a.s.45 980,–Pojistná smlouva – Pojištění kybernetických rizikzobrazit
SMLN-2022-95-000014KAPKA, spol. s r.o.V textuSmlouva o provádění oprav a ověřování měřidelzobrazit
SMLN-2022-95-000013STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.70 000,–Příkazní smlouva – „Čistá Smědá 2030 – Projektová a inženýrská činnost“zobrazit
SMLN-2022-95-000012STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.99 000,–Příkazní smlouva – „Turow – projektová a inženýrská činnost“zobrazit
SMLN-2022-95-000011DH Liberec, o.p.s.150 000,–Smlouva o spolupráci při uzavírání budoucích kupních smluvzobrazit
SMLN-2022-95-000010Povodí Labe, státní podnikV textuDohoda o podmínkách odběrů povrchové vody z vodního tokuzobrazit
SMLN-2022-95-000009ČET ESCO, a.s.V textuSmlouva o sdružených dodávkách elektřinyzobrazit
SMLN-2022-95-000008Obec Bílý Potok13 800,–Smlouva o zřízení služebnostizobrazit
SMLN-2022-95-000007EUROVIA Kamenolomy, a.s.48 930,–Kupní smlouvazobrazit
SMLN-2022-95-000006Ředitelství silnic a dálnic ČR5 466,60Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnostizobrazit
SMLN-2022-95-000005INVESTING CZ spol. s r.o.375 154,75SMlouva o poskytnutí činnosti TDS a koordinátora BOZPzobrazit
SMLN-2022-95-000004Vlk JakubV textuSmlouva o poskytování služeb v oboru bezpečnosti práce a požární ochranyzobrazit
SMLN-2022-95-000003Karel Toman – KT STAVEX192 706,–Smlouva o dílo – oprava vodovoduzobrazit
SMLN-2022-95-000002CET-Power s.r.o.10 000,–/měsícSmlouva o poskytování služebzobrazit
SMLN-2022-95-000001Česká spořitelna, a.s.V textuSmlouva o úvěru č. 0661237179/LCDzobrazit

Uzavřené smlouvy 2021

ČÍSLO SMLOUVYSMLUVNÍ PARTNERSMLUVNÍ CENAPŘEDMĚT SMLOUVY
SMLN-2021-95-000066TECAM PVC a.s.1 731 437,28Rámcová dohoda – vodoinstalační a kanalizační materiálzobrazit
SMLN-2021-95-000065Lesy České Republiky, s.p.5 000,–Smlouva o zřízení služebnostizobrazit
SMLN-2021-95-000064SPOLAK advokátní kancelář s.r.o.9 500,–/měsícSmlouva o poskytování právních služebzobrazit
SMLN-2021-95-000063Kitl s.r.o.19 000,–Smlouva o převodu ochranné známkyzobrazit
SMLN-2021-95-000062Kitl s.r.o.1 000,–Smlouva o úplatném převodu doménového jménazobrazit
SMLN-2021-95-000061SNOWPLAN spol. s.r.o.0,–Dohoda o ukončení smlouvy o dílozobrazit
SMLN-2021-95-000060Karel Toman-KT STAVEX482 842,37Smlouva o dílo -. pokládka vodovodního řadu Jiráskova ul. Frýdlantzobrazit
SMLN-2021-95-000059Liberecký kraj0,–Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnostizobrazit
SMLN-2021-95-000058SNOWPLAN spol. s.r.o.393 000,–Smlouva o dílo – Zpracování PD na rekonstrukci vodojemu Ferdinandovzobrazit
SMLN-2021-95-000057Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.343 000,–Příkazní smlouva – Autorský dozor PD a IČ Lázně Libverdazobrazit
SMLN-2021-95-000056Jäkelová Christiane660 000,–Kupní smlouva s geometrickým plánemzobrazit
SMLN-2021-95-000055Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.0,–Dohoda o ukončení smlouvy o dílo – projektové práce a inženýrská činnostzobrazit
SMLN-2021-95-000054Ing. Josef Procházka101 000,–Kupní smlouva s geometrickým plánemzobrazit
SMLN-2021-95-000053Elproinvest s.r.o.279 000,–Vodojem Dětřichov – oprava trafostanicezobrazit
SMLN-2021-95-000052Hýbl Michal0,–Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítězobrazit
SMLN-2021-95-000051Endress+Hauser Czech s.r.o.403 906,99Kupní smlouva – analyzátor hliníkuzobrazit
SMLN-2021-95-000050SNOWPLAN spol. s.r.o.398 000,–PD na rekonstrukci vodojemu Hejnicezobrazit
SMLN-2021-95-000049SEZAKO Prostějov, s.r.o473 980,–Smlouva o dílo – Havarijní čištění stoky Azobrazit
SMLN-2021-95-000048APPLIC s.r.o.187 360,–Smlouva o dílo – rozšíření dispečinku 2021zobrazit
SMLN-2021-95-000047Ing. Schwarz Lukáš16 424,–Kupní smlouva – vodovod pro veřejnou potřebuzobrazit
SMLN-2021-95-000046Pavel Bacovský772 210,–Smlouva o dílo – Rekonstrukce 4 kanceláří PZC Frýdlant – stavební úpravy, výroba a montáž nábytkuzobrazit
SMLN-2021-95-000045Hýbl Michal12 215,–Kupní smlouva – vodovod pro veřejnou potřebuzobrazit
SMLN-2021-95-000044STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.85 000,–Příkazní smlouva – Lázně Libverda, Lázeňská stezka – Obnova vodovodu a povrchuzobrazit
SMLN-2021-95-000043Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace412 500,–Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumuzobrazit
SMLN-2021-95-000042Hýbl Milan0,–Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítězobrazit
SMLN-2021-95-000041Obec Habartice0,–Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítězobrazit
SMLN-2021-95-000040Liberecký kraj79 497,–Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnostizobrazit
SMLN-2021-95-000039PAGINA BOHEMIA, spol. s r.o.110 000,–Smlouva o dílozobrazit
SMLN-2021-95-000038Design 4 – projekty staveb, s.r.o.436 000,–Smlouva o dílozobrazit
SMLN-2021-95-000037Povodí Labe, státní podnik6 720,–Smlouva o zřízení věcného břemenezobrazit
SMLN-2021-95-000036Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci10 625,–Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnostizobrazit
SMLN-2021-95-000035Obec Kunratice5 000,-/rokSmlouva o nájmu technických zařízení – vodovod Kunratice, Nad Brynychovýmizobrazit
SMLN-2021-95-000034SILKOM, spol. s r.o.7 618 257,73Nové Město pod Smrkem, Mírové náměstí – rekonstrukcezobrazit
SMLN-2021-95-000033Povodí Labe, státní podnik5 040,–Dohoda o narovnánízobrazit
SMLN-2021-95-000032Vodafone Czech Republic a.s.351,12 / měsícRámcová smlouva o poskytování zvýhodněných podmínekzobrazit
SMLN-2021-95-000031O2 Czech Republic a.s.V textuDohoda o poskytnutí slevyzobrazit
SMLN-2021-95-000030Kalina Lubomír20 000,–Smlouva o zřízení věcného břemenezobrazit
SMLN-2021-95-000029SILKOM, spol. s r.o.4 826 318,31Smlouva o dílo – Kanalizace Frýdlant, Rekonstrukce odlehčovací komory OK2Azobrazit
SMLN-2021-95-000028Město Nové Město pod Smrkem0,–Smlouva o společném zadání veřejné zakázkyzobrazit
SMLN-2021-95-000027Petr Novotný – Zámečnictví379 280,–Smlouva o dílo – opravy vodojemů v roce 2021zobrazit
SMLN-2021-95-000026SNOWPLAN spol. s.r.o.146 050,–Smlouva o dílo / studie proveditelnosti/ Čistá Smědázobrazit
SMLN-2021-95-000025SAZKA FTS a.s.0Smlouva o spoluprácizobrazit
SMLN-2021-95-000024INVESTING CZ spol. s r.o.325 000,–Příkazní smlouva – Kanalizace Frýdlant, rekonstukce odlehčovací komory OK2A, NMPS, rekonstrukce část: obnova vodovodů a kanalizacízobrazit
SMLN-2021-95-000023ČEZ Distribuce, a.s.V textuSmlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě vysokého napětí – parc.č. 1930, Dětřichovzobrazit
SMLN-2021-95-000022T-Mobile Czech Republic, a.s.V textuSmlouva o firemením řešenízobrazit
SMLN-2021-95-000021Jizerské apartmány s.r.o.V textuSmlouva o budoucí smlouvě/vodovod pro veřejnou potřebuzobrazit
SMLN-2021-95-000020Miroslav ŠOLCV textuSmlouva o budoucí smlouvě kupní/vodovod pro veřejnou potřebuzobrazit
SMLN-2021-95-000019Colonnade Insurance S.A.41 800,–/rokPojištění kybernetických rizikzobrazit
SMLN-2021-95-000018TOREX SECURITY, spol. s r.o.800,–/měsícSmlouva o zajištění ostrahy objektuzobrazit
SMLN-2021-95-000017Kooperativa pojišťovna, a.s.3 602,–/rokPojistná smlouva – Komatsuzobrazit
SMLN-2021-95-000016Kestner/Kravar/Bernkopf/Cirkl/Baláš125 000,–Kupní smlouva – vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebuzobrazit
SMLN-2021-95-000015SILKOM, spol. s r.o.V textuSmlouva o čerpání pohonných hmot a poskytnutí slevyzobrazit
SMLN-2021-95-000014Compet Consult s.r.o.39 000,–Příkazní smlouva č. 4/2021zobrazit
SMLN-2021-95-000013Compet Consult s.r.o.58 000,–Příkazní smlouva č. 3/2021zobrazit
SMLN-2021-95-000012Povodí Labe, státní podnik5,38/m3Smlouva o podmínkách odběru povrchové vody a plateb za odběr pro rok 2021zobrazit
SMLN-2021-95-000011ALD Automotive s.r.o.7 577,–/měsícDílčí smlouva o nájmu dopravního prostředkuzobrazit
SMLN-2021-95-000010ALD Automotive s.r.o.9 531,–/měsícDílčí smlouva o nájmu dopravního prostředkuzobrazit
SMLN-2021-95-000009ALD Automotive s.r.o.13 399,41/měsícDílčí smlouva o nájmu dopravního prostředkuzobrazit
SMLN-2021-95-000008ALD Automotive s.r.o.12 911,67/měsícDílčí smlouva o nájmu dopravního prostředkuzobrazit
SMLN-2021-95-000007Marius Pedersen a.s.2 022 877,–Smlouva o dílo – odpadyzobrazit
SMLN-2021-95-000006EUROVIA Kamenolomy, a.s.V textuKupní smlouva č. 99210020zobrazit
SMLN-2021-95-000005ALD Automotive s.r.o.7 577,–/měsícDílčí smlouva o nájmu dopravního prostředkuzobrazit
SMLN-2021-95-000004ALD Automotive s.r.o.7 577,–/měsícDílčí smlouva o nájmu dopravního prostředkuzobrazit
SMLN-2021-95-000003ALD Automotive s.r.o.9 531,–/měsícDílčí smlouva o nájmu dopravního prostředkuzobrazit
SMLN-2021-95-000002ALD Automotive s.r.o.4 576,–/měsícDílčí smlouva o nájmu dopravního prostředkuzobrazit
SMLN-2021-95-000001ALD Automotive s.r.o.v textuRámcová smlouva o nájmu dopravního prostředkuzobrazit

Uzavřené smlouvy 2020

ČÍSLO SMLOUVYSMLUVNÍ PARTNERSMLUVNÍ CENAPŘEDMĚT SMLOUVY
SMLN-2021-95-000018TOREX SECURITY, spol. s r.o.800,–/měsícSmlouva o zajištění ostrahy objektu
SMLN-2020-95-000079Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.dle ceníkuZávěrkový list aukce PXE č. 7718556zobrazit
SMLN-2020-95-000078DH Liberec, o.p.s.V textuSmlouva o spolupráci při uzavírání budoucích kupních smluvzobrazit
SMLN-2020-95-000077ALS Czech Republic, s.r.o.v textuSmlouva o dílo – Monitorování a kontrola kvality pitné vodyzobrazit
SMLN-2020-95-000076Kooperativa pojišťovna, a.s.1 520,–Pojistná smlouva o pojištění v KPSzobrazit
SMLN-2020-95-000075Střední škola hospodářská a lesnická65,–/kusHospodářská smlouva o prodeji a nákupu obědůzobrazit
SMLN-2020-95-000074Marius Pedersen a.s.jednotková cena viz přílohaSmlouva o dílozobrazit
SMLN-2020-95-000073Povodí Labe, státní podnik4 320,–Smlouva o zřízení věcného břemenezobrazit
SMLN-2020-95-000072CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář2 500,–/hodSmlouva o poskytování právních služebzobrazit
SMLN-2020-95-000071O – Consult, s.r.o.97 000,–Smlouva o povinném auditu – provedení auditorského ověření řádné roční uzávěrkyzobrazit
SMLN-2020-95-000070Ing. Iveta ZAHRADNÍKOVÁ202 600,–Smlouva o dílo – Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Mírové náměstí, k.ú. Nové Město pod Smrkem – projektové práce a inženýrská činnostzobrazit
SMLN-2020-95-000069CULLIGAN.CZ s.r.o.774 013,–Smlouva o dílo č. 056-20 na dodávku a montáž zařízení na úpravu vodyzobrazit
SMLN-2020-95-000068Povodí Labe, státní podnik4 320,–Smlouva o zřízení věcného břemenezobrazit
SMLN-2020-95-000067Hanuš Marek / Anna Maria Hanušová12 000,–Kupní smlouva – vodovod pro veřejnou potřebuzobrazit
SMLN-2020-95-000066STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.65 000,–Příkazní smlouva – ZŘ Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Nové Město pod Smrkem – projektové práce a inženýrská činnostzobrazit
SMLN-2020-95-000065ALD Automotive s.r.o.5 975,19Smlouva o nájmu movité věci – užitkový vůzzobrazit
SMLN-2020-95-000064ALD Automotive s.r.o.13 399,41Smlouva o nájmu movité věci – užitkový vůzzobrazit
SMLN-2020-95-000063ALD Automotive s.r.o.9 531,49Smlouva o nájmu movité věci – užitkový vůzzobrazit
SMLN-2020-95-000062ALD Automotive s.r.o.9 531,49Smlouva o nájmu movité věci – užitkový vůzzobrazit
SMLN-2020-95-000061ALD Automotive s.r.o.7 935,46Smlouva o nájmu movité věci – osobní vůzzobrazit
SMLN-2020-95-000060ALD Automotive s.r.o.7 723,21Smlouva o nájmu movité věci – osobní vůzzobrazit
SMLN-2020-95-000059ALD Automotive s.r.o.4 576,28Smlouva o nájmu movité věci – osobní vůzzobrazit
SMLN-2020-95-000058ALD Automotive s.r.o.7 577,41Smlouva o nájmu movité věci – osobní vůzzobrazit
SMLN-2020-95-000057ALD Automotive s.r.o.7 577,41Smlouva o nájmu movité věci – osobní vůzzobrazit
SMLN-2020-95-000056ALD Automotive s.r.o.7 577,41Smlouva o nájmu movité věci – osobní vůzzobrazit
SMLN-2020-95-000055ALD Automotive s.r.o.12 911,67Smlouva o nájmu movité věci – osobní vůzzobrazit
SMLN-2020-95-000054ALD Automotive s.r.o.V textuRámcová smlouva o poskytování leasingu vozidel + VOPzobrazit
SMLN-2020-95-000053Liberecký kraj2 000,–Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnostizobrazit
SMLN-2020-95-000052Obec Habartice/Ing. Lukáš Schwarz0,–Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a souhlas se zřízením – provedením stavbyzobrazit
SMLN-2020-95-000051Střední škola hospodářská a lesnická65,–Smlouva o nákupu obědůzobrazit
SMLN-2020-95-000050MPC System, společnost s r.o.228 850,–Smlouva o dílozobrazit
SMLN-2020-95-000049Lesy České Republiky, s.p.230,–Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnostizobrazit
SMLN-2020-95-000048Ing. Lukáš Schwarz10% z pořizovací cenySmlouva o budoucí smlouvě kupní – vodovod pro veřejnou potřebuzobrazit
SMLN-2020-95-000047ČEZ Distribuce, a.s.V textuSmlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětízobrazit
SMLN-2020-95-000046Liberecký kraj4 000,–Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnostizobrazit
SMLN-2020-95-000045Endress+Hauser Czech s.r.o.58 480,-Servisní smlouvazobrazit
SMLN-2020-95-000044SILKOM, spol. s r.o.4 994 624,08Smlouva o dílo – Frýdlant, ul. Předměstskázobrazit
SMLN-2020-95-000043INVESTING CZ spol. s r.o.170 000,–Smlouva o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při prácizobrazit
SMLN-2020-95-000042INVESTING CZ spol. s r.o.300 000,–Smlouva o poskytnutí činnosti technického dozoru investorazobrazit
SMLN-2020-95-000041SNOWPLAN spol. s.r.o.157 000,–Autorský dozor Kodešovazobrazit
SMLN-2020-95-000040Metrostav a.s.15 237 671,53Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlantzobrazit
SMLN-2020-95-000039Hofman Vladislav23 700,–Smlouva o zřízení věcného břemenezobrazit
SMLN-2020-95-000038Mukenšnáblová Pavla10% z pořizovací cenySmlouva o budoucí smlouvě kupní – vodovod pro veřejnou potřebuzobrazit
SMLN-2020-95-000037SILKOM, spol. s r.o.7 050 369,97Obnova vodovodu Bulovka-Arnoltice
SMLN-2020-95-000036Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.385 580,–Pojistná smlouvazobrazit
SMLN-2020-95-000035Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace55 254,–Dohoda o provedení záchranného archeologického průzkumuzobrazit
SMLN-2020-95-000034INVESTING CZ spol. s r.o.165 000,–Příkazní smlouva – zajištění investorsko-inženýrské činnostizobrazit
SMLN-2020-95-000033Jostav spol. s r.o.1 116 121,–Smlouva o dílo – Hejnice, pozemek č.p. 1303/5 – obnova a propojení vodovoduzobrazit
SMLN-2020-95-000032Jostav spol. s r.o.1 531 290,–Smlouva o dílo – Pertoltice-obnova vodovodu bezvýkopovou technologiízobrazit
SMLN-2020-95-000031Česká republika – Státní pozemkový úřad3 000,–Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemenezobrazit
SMLN-2020-95-000030IBR Consulting, s.r.o.539 660,–Příkazní smlouva – zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci stavbyzobrazit
SMLN-2020-95-000029SILKOM, spol. s r.o.3 067 187,88Smlouva o dílo – Rekonstrukce ulice Havlíčkova, NMPSzobrazit
SMLN-2020-95-000028Ing. Miroslav BALCAR428 590,76Smlouva o dílo – oprava MK k areálu vodojemu, Lázně Libverdazobrazit
SMLN-2020-95-000027GasNet, s.r.o.1 839,20Smlouva o zřízení věcného břemenezobrazit
SMLN-2020-95-000026Město Raspenava0,–Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizacízobrazit
SMLN-2020-95-000025Město RaspenavaV textuSmlouva o nájmu staveb a technického zařízenízobrazit
SMLN-2020-95-000024CET-Power s.r.o.7 500,–Smlouva o poskytování služebzobrazit
SMLN-2020-95-000023Ernst & Young, s.r.o.170 200,–Smlouva o poskytování poradenských služebzobrazit
SMLN-2020-95-000022Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.0,–Smlouva o výpůjčcezobrazit
SMLN-2020-95-000021Colonnade Insurance S.A.38 000,–Pojištění kybernetických rizikzobrazit
SMLN-2020-95-000020Správa železnic, státní organizace12 720,–Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítězobrazit
SMLN-2020-95-000019Česká pošta, s.p.V textuPříkazní smlouva (SIPO)zobrazit
SMLN-2020-95-000018T Cert, s.r.o.149 000,–Certifikace systému řízení dle norem ISOzobrazit
SMLN-2020-95-000017Nicety s.r.o.0,–Smlouva o zpracování osobních údajůzobrazit
SMLN-2020-95-000016Nicety s.r.o.49 000,–Poskytnutí digitálních datzobrazit
SMLN-2020-95-000015IBR Consulting, s.r.o.350 400,–Projektová a inženýrská činnost pro stavbuzobrazit
SMLN-2020-95-000014INVESTING CZ spol. s r.o.123 000,–Příkazní smlouva – zajištění investorsko-inženýrské činnostizobrazit
SMLN-2020-95-000013Město Nové Město pod Smrkembez finančního plněníSmlouva o společném zadání veřejné zakázkyzobrazit
SMLN-2020-95-000012SPOLAK advokátní kancelář s.r.o.2 000,-/hodSmlouva o poskytování právních služebzobrazit
SMLN-2020-95-000011ATLAS Consulting spol. s r.o.87 000,–Servisní smlouva programového vybavenízobrazit
SMLN-2020-95-000010ČEZ Distribuce, a.s.V textuSmlouva o uzavření budoucí smlouvyzobrazit
SMLN-2020-95-000009Město Hejnice24 570,–Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnostizobrazit
SMLN-2020-95-000008DH Liberec, o.p.s.100 000,–Smlouva o spolupráci při uzavírání kupních smluvzobrazit
SMLN-2020-95-000007Melicharová Petra10% z pořizovací cenySmlouva o budoucí smlouvězobrazit
SMLN-2020-95-000006VEIDEC s.r.o.6 100,–Nákup čistících prostředkůzobrazit
SMLN-2020-95-000005ALS Czech Republic, s.r.o.193 243,–Monitorování a kontrola pitné vodyzobrazit
SMLN-2020-95-000004DGS Druckguss Systeme s.r.o.10% z pořizovací cenySmlouva o smlouvě budoucízobrazit
SMLN-2020-95-000003CAD Studio s.r.o.155 160,–Smlouva o dlouhodobém poskytnutí služebzobrazit
SMLN-2020-95-000002CAD Studio s.r.o.134 400,–Smlouva o dílozobrazit
SMLN-2020-95-000001Eurovia Kamenolomy75625,–Kupní smlouvazobrazit

Uzavřené smlouvy 2019

ČÍSLO SMLOUVYSMLUVNÍ PARTNERSMLUVNÍ CENAPŘEDMĚT SMLOUVY
FVS2019S-86ČEZ Distribuce, a.s.Dle textuSmlouva o smlouvě budoucí (přípojení: Supí vrch)zobrazit
FVS2019S-85ČEZ Distribuce, a.s.Dle textuSmlouva o smlouvě budoucí (přípojení: Andělka)zobrazit
FVS2019S-84Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizaceDle textuSmlouva o smlouvě budoucízobrazit
FVS2019S-83Aquion s.r.o.Dle textuDodatek 190101-01 servisní smlouvyzobrazit
FVS2019S-82Obec Dolní Řasnice50000 Kč/rokDodatek č.2) smlouvy o nájmuzobrazit
FVS2019S-81Obec Horní Řasnice70000 Kč/rokDodatek č.2) smlouvy o nájmuzobrazit
FVS2019S-80Obec Bulovka50000 Kč/rokDodatek č.2) smlouvy o nájmuzobrazit
FVS2019S-79SILKOM, spol. s.r.o.Dle textuDodatek č.2 ke smlouvě o dílozobrazit
FVS2019S-78Obec Višňová100000 Kč/rokNájemní smlouvazobrazit
FVS2019S-77Střední škola hospodářská a lesnická65 Kč/obědProdej a nákup obědůzobrazit
FVS2019S-76Město Frýdlant1875000 Kč/rokNájemní smlouva ČOV Frýdlantzobrazit
FVS2019S-75TECAM Praha s.r.o.Dle textuRámcová dohodazobrazit
FVS2019S-74Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o.dle textuSmlouva o dílozobrazit
FVS2019S-73Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.299000 KčSmlouva o dílozobrazit
FVS2019S-72SNOWPLAN spol. s.r.o.549 000 KčSmlouva o dílozobrazit
FVS2019S-71CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.0Smlouvá o zpracování osobních údajůzobrazit
FVS2019S-70CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář2500 Kč/hodSmlouva o poskytování právních služebzobrazit
FVS2019S-69SILKOM, spol. s.r.o.Dle textuDodatek č.1zobrazit
FVS2019S-68APPLIC s.r.o.Dle textuDodatek č.1 ke smlouvě o dílozobrazit
FVS2019S-67APPLIC s.r.o.Dle textuDodatek č.2 ke smlouvě o dílozobrazit
FVS2019S-66Město FrýdlantDle textuSmlouva o společném zadání veřejné zakázkyzobrazit
FVS2019S-65TOREX SECURITY, spol. s.r.o.Dle textuSmlouva o zajištění ostrahy objektu – PCOzobrazit
FVS2019S-64MPC System, společnost s.r.o.Dle textuServisní smlouvazobrazit
FVS2019S-63Melzer, spol. s.r.o.Dle textuServisní smlouvazobrazit
FVS2019S-62Melzer, spol. s.r.o.Dle textuLicenční smlouvazobrazit
FVS2019S-61Melzer, spol. s.r.o.Dle textuDodání informačního systémuzobrazit
FVS2019S-60SNOWPLAN, spol. s.r.o.131775 KčVypracování jednostupňové porojektové dokumentacezobrazit
FVS2019S-59CAD Studio s.r.o.38315/ 5 měsícůVyjadřovací portál Szobrazit
FVS2019S-58SILKOM, spol. s.r.o.dle textuDodatek č.1 ke smlouvě č.FVS2019S-25zobrazit
FVS2019S-57POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.dle textuSmlouva o vzniku oprávnění k uzavírání obchodůzobrazit
FVS2019S-56POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.dle textuDohoda o zpracování údajůzobrazit
FVS2019S-55T-Mobile Czech Republic a.s.30000Kč/rokSmlouva o nájmu části nemovitostizobrazit
FVS2019S-54Česká spořitelna, a.s.dle textuDodatek č.1 ke smlouvě o úvěruzobrazit
FVS2019S-50SILKOM, spol. s.r.o.448653 KčObnova vodovodu Pertoltice – zemní prácezobrazit
FVS2019S-49Ing. Iveta Zahradníková169700 bez DPHVypracování projektové dokumentacezobrazit
FVS2019S-48Melzer, spol. s.r.o.138.000 Kč bez DPHSmlouva na vypracovní implementačního projektuzobrazit
FVS2019S-47ČEZ Distribuce, a.s.dle textuSmlouva o smlouvě budoucí (zřízení pozemkové služebnosti)zobrazit
FVS2019S-46ČEZ Distribuce, a.s.dle textuSmlouva o smlouvě budoucízobrazit
FVS2019S-45David Nitradle textuSmlouva o budoucí smlouvě kupnízobrazit
FVS2019S-44ČEZ Distribuce, a.s.dle textuSmlouva o provedení přeložkyzobrazit
FVS2019S-43Anna Hanušová a Marek Hanušdle textuSmlouva o budoucí smlouvě kupnízobrazit
FVS2019S-42SILKOM, spol. s.r.o.4354734 KčSmlouva o dílozobrazit
FVS2019S-41Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.62575800 KčProjektové práce a inženýrská činnostzobrazit
FVS2019S-40Vladislav Ondřejíkdle textu980 Kčzobrazit
FVS2019S-39Marius Pedersen a.s.dle přílohySmlouva o dílo (likvidace odpadů)zobrazit
FVS2019S-38VA TECH WABAG Brno spol. s.r.o.269164Smlouva o dílozobrazit
FVS2019S-37SNOWPLAN, spol. s.r.o.86000 KčZpracování projektové dokumentacezobrazit
FVS2019S-36APPLIC s.r.o.237577 KčDoplnění vodohospodářského dispečinkuzobrazit
FVS2019S-35APPLIC s.r.o.324720 KčRozšíření vodohospodářského dispečinkuzobrazit
FVS2019S-34Mgr. Jiří Starýdle textuSmlouva o budoucí smlouvě kupnízobrazit
FVS2019S-33Lesy České republiky, s.p.4000 Kč/rokSmlouva o nájmuzobrazit
FVS2019S-32Obec Višňová0Smlouva o smlouvě budoucízobrazit
FVS2019S-31Lesy České republiky, s.p.0Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnostizobrazit
FVS2019S-30Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace90508 KčSmlouva o spolupráci při přípravězobrazit
FVS2019S-29Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace22392 KčZáchranný archeologický průzkumzobrazit
FVS2019S-28ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s.r.o.319080 KčStavba „Havárie vodovodu – přechod přes vodoteč u čp. 100 Bulovka“zobrazit
FVS2019S-27Colonnade Insurance S.A.50310 KčDodatek k pojistné smlouvězobrazit
FVS2019S-26IBR Consulting, s.r.o.135000 KčZajištění investorsko – inženýrské činnostizobrazit
FVS2019S-25SILKOM, spol. s.r.o.5087288 KčRS – Frýdlant, sídliště u Nemocnice- 2. etapazobrazit
FVS2019S-24Petr Grác154340 KčOprava netěsnosti levé komory vodojemu Hejnicezobrazit
FVS2019S-23CET – Power s.r.o.dle přílohySlužby v oblasti řízení spotřeby elektrické energie a revizních činnostízobrazit
FVS2019S-22Jostav spol.s.r.o.1649960 KčFrýdlant – Spojovací ulice-obnova vodovoduzobrazit
FVS2019S-21Marius Pedersen a.s.dle přílohyLikvidace odpadůzobrazit
FVS2019S-20HBAPS, s.r.o.1191813 KčRekonstrukce úpravny vody Bílý Potok – Rybí přechod na řece Smědázobrazit
FVS2019S-19Obec Horní Řasnicedle textuDodatek č.1 smlouvy o nájmu staveb a technického zařízenízobrazit
FVS2019S-18INVESTING CZ spol. s.r.o.118000 KčZajištění investorsko-inženýrské činnostizobrazit
FVS2019S-17SNOWPLAN, spol. s.r.o.141650 KčProjektová a inženýrská činnostzobrazit
FVS2019S-16GHC Invest, s.r.o.12000/ksPronájem tlakových nádobzobrazit
FVS2019S-15METALO, s.r.o.109125,-Dodatek ke smlouvě o dílozobrazit
FVS2019S-14METALO, s.r.o.117960 KčDodávka a montáž sekčních vratzobrazit
FVS2019S-13Povodí Labe, státní podnik1725 Kč/rokSmlouva o nájmu pozemkuzobrazit
FVS2019S-12Povodí Labe, státní podnik8625 kčSmlouva o zřízení věcného břemenezobrazit
FVS2019S-11TELMONT Nymburk s.r.o.123850 KčZajištění investorsko – inženýrské činnostizobrazit
FVS2019S-10INVESTING CZ spol. s.r.o.90000 KčZajištění investorsko – inženýrské činnostizobrazit
FVS2019S-09AquaKlimax s.r.o.121000 KčHejnice, pozemek p.č. 1303/5 – obnova a propojení vodovoduzobrazit
FVS2019S-08KAPKA, spol.s.r.o.viz ceník služebOpravy a ověřování měřidel – vodoměrůzobrazit
FVS2019S-07STAVEBNÍ PORADNA, spol.s.r.o.142500 KčZajištění uspořádání zadávacího řízenízobrazit
FVS2019S-06Povodí Labe, státní podnik4,82 Kč/ m3Dodatek č.3 ke smlouvě o podmínkách odběru povrchové vodyzobrazit
FVS2019S-05Povodí Labe, státní podnik4,82 Kč/ m3Dodatek č.3 ke smlouvě o podmínkách odběru povrchové vodyzobrazit
FVS2019S-04Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.358580 Kčpojistná smlouvazobrazit
FVS2019S-03EUROVIA Kamenolomy, a.s.56000 KčProdej kamenivazobrazit
FVS2019S-02Gamma soft, s.r.o.dle textuZpracování mzdového účetnictví a personalistikyzobrazit
FVS2019S-01ALS Czech republic, s.r.o.Dle textuMonitorování a kontrola kvality pitné vodyzobrazit
FVS2018S-53manželé Hýblovidle textuSmlouva o budoucí smlouvě kupnízobrazit
FVS2018S-52APPLIC s.r.o.dle textuDodatek č.1zobrazit
FVS2018S-51COPIA Liberec s.r.o.dle textuPronájem přístrojů s příslušenstvímzobrazit

Uzavřené smlouvy 2018

ČÍSLO SMLOUVYSMLUVNÍ PARTNERSMLUVNÍ CENAPŘEDMĚT SMLOUVY
FVS2018S-83SYNER VHS – SYNER – ÚV Bílý PotokDle textuDodatek č.5zobrazit
FVS2018S-82Anna Ondřejíkovádle textuSmlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnostizobrazit
FVS2018S-81Střední škola hospodářská a lesnická65 Kč/ obědProdej a nákup obědůzobrazit
FVS2018S-80Ing. Radek Zahradník160265 KčVypracování jednostupňové projektové dokumentacezobrazit
FVS2018S-79SNOWPLAN, spol. s.r.o.Dle textuDodatek č.2
FVS2018S-78Anna Ondřejíkovádle textuSmlouva o smlouvě budoucí o převodu vlastnického práva k nemovitým věcemzobrazit
FVS2018S-77Marius Pedersen a.s.dle textuDodatek č.1zobrazit
FVS2018S-76Oáza – net spol.s.r.oZměny v pauš. platbách viz textDodatek č.1zobrazit
FVS2018S-75SILKOM, spol. s.r.o.– 513167 KčDodatek č.2zobrazit
FVS2018S-74David NulíčekBude definována v kupní smlouvěSmlouva o budoucí smlouvě kupnízobrazit
FVS2018S-73Sportovní a relaxační centrum, příspěvková organizace138 Kč/měsíc a vodoměrDodávka a provoz online odečtů vodoměrůzobrazit
FVS2018S-72Základní škola, Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace138 Kč/měsíc a vodoměrDodávka a provoz online odečtů vodoměrůzobrazit
FVS2018S-71Základní umělecká škola, Nové Město pod Smrkem, okres Liberec, příspěvková organizace138 Kč/měsíc a vodoměrDodávka a provoz online odečtů vodoměrůzobrazit
FVS2018S-70Středisko volného času Roroš, Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace138 Kč/měsíc a vodoměrDodávka a provoz online odečtů vodoměrůzobrazit
FVS2018S-69Mateřská škola, Nové Město pod Smrkem, okres Liberec, příspěvková organizace138 Kč/měsíc a vodoměrDodávka a provoz online odečtů vodoměrůzobrazit
FVS2018S-68Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových43370 KčKupní smlouvazobrazit
FVS2018S-67ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s.r.o.13351 KčDodatek č.1) Smlouvy o dílozobrazit
FVS2018S-66Oaza-net spol.s.r.o.7600 Kč/měsícServisní a obchodní smlouvazobrazit
FVS2018S-65Kooperativa vienna insurance group96 Kč/rokPojistná smlouva k pojištění vozidla v KPSzobrazit
FVS2018S-64APPLIC s.r.o.Termín dodání dílaDodatek č.1 ke smlouvě o dílozobrazit
FVS2018S-63Povodí Labe, státní podnik10000 KčDohoda o finanční náhradě za omezení vlastnického práva k pozemkuzobrazit
FVS2018S-62Povodí Labe, státní podnik10000 KčDohoda o finanční náhradě za omezení vlastnického práva k pozemkuzobrazit
FVS2018S-61APPLIC s.r.o.454080 KčRozšíření vodohospodářského dispečinkuzobrazit
FVS2018S-60CENTROPOL ENERGY, a.s.863 Kč/MWhSmlouva o sdružených službách dodávky elektřinyzobrazit
FVS2018S-59ASIO NEW, spol. s.r.o.76095 KčKupní smlouvazobrazit
FVS2018S-58OAZANET spol.s.r.o.588920 KčKupní smlouvazobrazit
FVS2018S-57STRABAG a.s.-2101235 KčDodatek č.1 smlouvy o dílo FVS2018S-30zobrazit
FVS2018S-56Město Frýdlant512500 KčSmlouva o nájmu staveb a technického zařízení – kanalizace Frýdlant Hágzobrazit
FVS2018S-55SYNER VHS – SYNER – ÚV Bílý Potok1883522 KčDodatek č.4zobrazit
FVS2018S-54SILKOM, spol. s.r.o.238870 KčDodatek č.1 smlouvy o dílo č. 018/2018zobrazit
FVS2018S-53SIZ s.r.o.168600 KčDodatek č.1 smlouvy o dílo č. 2018/05/03zobrazit
FVS2018S-52SNOWPLAN, spol. s.r.o.Úprava doby a místa plněníDodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.386/2017 /Město Frýdlant) a č. FVS2017S-72 (FVS,a.s.)zobrazit
FVS2018S-51ČEZ Distribuce, a.s.27800 KčPřipojení elektrického zařízení k distribuční soustavě vysokého napětízobrazit
FVS2018S-50Zikuda – vodohospodářské stavby spol. s.r.o.386177Přeložka přivaděče ÚV Bílý Potokzobrazit
FVS2018S-49IN ENERGIE Prodej s.r.o.dle ceníkuSmlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NNzobrazit
FVS2018S-48IN ENERGIE Prodej s.r.o.1241 Kč/MWhSmlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí VN/VVNzobrazit
FVS2018S-47KALENDÁŘ LIBERECKA spol.s.r.o.4700/měsícUmístění a správa webové prezentacezobrazit
FVS2018S-46ARCHIVER spol. s.r.o1,35 Kč/bm/denSmlouva o skladovánízobrazit
FVS2018S-45Gamma soft s.r.o.0Smlouva o zpracování osobních údajůzobrazit
FVS2018S-44SPOLAK advokátní kancelář s.r.o.0Smlouva o zpracování osobních údajůzobrazit
FVS2018S-43Wolfgang Soukup1000 Kč/měsícSmlouva o pronájmu serveruzobrazit
FVS2018S-42Jiří Granz – GB-SOFT7901 Kč/měsícDodatek ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti software FVSzobrazit
FVS2018S-41Lesy České republiky, s.p.4 Kč/m2/rokDodatek č.6 k nájemní smlouvě č. 161/3zobrazit
FVS2018S-40Střední škola hospodářská a lesnická53,72 Kč za obědProdej a nákup obědůzobrazit
FVS2018S-39Stavební poradna spol. s.r.o.148000 KčProjektová a inženýrská činnostzobrazit
FVS2018S-38.Sweco Hydroprojekt a.s.368500 Kčtechnicko -ekonomická studiezobrazit
FVS2018S-37SYNER VHS-SYNER-ÚV Bílý Potok1108943,94 KčDodatek č.3zobrazit
FVS2018S-36Jostav spol. s.r.o.419185 KčSmlouva o dílozobrazit
FVS2018S-35Město Frýdlant0Smlouva o právu provést stavbu: Frýdlant – Hág, Zámecký Okres – OPRAVA VODOVODU SO 320zobrazit
FVS2018S-34Město Frýdlant0Smlouva o právu provést stavbu: Frýdlant – Hág, Zámecký Okres – VODOVOD SO 310- Prodloužení vodovoduzobrazit
FVS2018S-33Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace42834 KčDohoda o provedení záchranného archeologického výzkumuzobrazit
FVS2018S-32Icyizol s.r.o.145944 KčStavební úpravy objektu ČOV – zateplení střechyzobrazit
FVS2018S-31SILKOM, spol. s.r.o.9696037 KčNové Město pod Smrkem – obnova vodovodů a povrchů komunikace v roce 2018zobrazit
FVS2018S-30STRABAG a.s.8790581 KčFrýdlant, ulice u Plovárny a Havlíčkova – obnova vodovodu a kanalizace, zpevněné plochy, chodníky a komunikacezobrazit
FVS2018S-29Město Frýdlant0Smlouva o právu provést stavbuzobrazit
FVS2018S-28Město FrýdlantDle textuSmlouva o upsání akciízobrazit
FVS2018S-27Město FrýdlantDle textuSmlouva o započtenízobrazit
FVS2018S-26Ecentre, a.s.69000 KčPříkazní smlouvazobrazit
FVS2018S-25Vlasta Benešová0Smlouva o smlouvě budoucízobrazit
FVS2018S-24SIZ s.r.o.4649962 KčFrýdlant, lokalita Hág – dokončení obnovy vodovoduzobrazit
FVS2018S-23ČEZ Distribuce, a.s.0Smlouva o uzavření budoucí smlouvyzobrazit
FVS2018S-22ČEZ Distribuce, a.s.0Smlouva o uzavření budoucí smlouvyzobrazit
FVS2018S-21G300 – spolek0Darovací smlouvazobrazit
FVS2018S-20IBR Consulting, s.r.o.239800 KčInvestorsko-inženýrská činnost pro realizaci akce „Frýdlant, lokalita Hág – dokončení obnovy vodovodu“zobrazit
FVS2018S-19IBR Consulting, s.r.o.160500 KčProjektová a inženýrská činnost pro stavbu „Frýdlant, Spojovací ulice – obnova vodovodu“zobrazit
FVS2018S-18REAL engineering spol. s.r.o.68000 KčTechnický dozor investora, činnost koordinátora BOZPzobrazit
FVS2018S-17VIAVIS a.s.max. 150000 KčPoskytování služeb v oblasti ochrany osobních údajůzobrazit
FVS2018S-16Dan Sobek, Lenka RejdovianováBude uvedena v budoucí kupní smlouvěSmlouva o smlouvě budoucízobrazit
FVS2018S-15SILKOM spol. s.r.o.489752,47 KčHejnice – obnova vodovodu- bytovky Lázeňskázobrazit
FVS2018S-14INVESTING CZ spol. s.r.o.45000 KčZajištění investorsko – inženýrské činnosti při realizaci stavbyzobrazit
FVS2018S-13INVESTING CZ spol. s.r.o139000 K4Zajištění investorsko – inženýrské činnosti při realizaci stavbyzobrazit
FVS2018S-12Město Nové Město pod Smrkem0Smlouva o sdružení zadavatelůzobrazit
FVS2018S-11Liberecký kraj; Krajská správa silnic Libereckého kraje0Smlouva o zřízení služebnostizobrazit
FVS2018S-10Česká pošta, s.p.0Ukončení účinnosti dohodyzobrazit
FVS2018S-09INVESTING CZ spol. s.r.o.97000 KčZajištění inženýrské činnosti při realizaci akcezobrazit
FVS2018S-08Město Frýdlant0Sdružení zadavatelů o úpravě vzájemných práv a povinnostízobrazit
FVS2018S-07Město Frýdlant0Převod práv a povinností stavebníkazobrazit
FVS2018S-06EUROVIA Kamenolomy, a.s.80900 KčKupní smlouvazobrazit
FVS2018S-05Compet Consult s.r.o.174000 KčPříprava a organizační zajištění průběhu zadávacích řízenízobrazit
FVS2018S-04Colonnade Insurance S.A.55900 KčPojištění odpovědnosti manažerůzobrazit
FVS2018S-03Ing. Iveta Jakešová199700 KčProjektová a inženýrská činnost pro stavbu „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace východní a severní strany Mírového náměstí, rekonstrukce vodovodu v ulici Kmochova a Sokolská, k.ú. Nové Město pod Smrkemzobrazit
FVS2018S-01Město Hejnice500000 Kč/rokNájem technického zařizenízobrazit

Uzavřené smlouvy 2017

ČÍSLO SMLOUVYSMLUVNÍ PARTNERSMLUVNÍ CENAPŘEDMĚT SMLOUVY
FVS2017S-88Sweco Hydroprojekt a.s.692680 KčDodatek č. 3 k smlouvě č. 11-0110-0600zobrazit
FVS2017S-87Marius Pedersen a.s.633041 KčPřevzetí, odvoz a následné zajištění odstranění či využití odpaduzobrazit
FVS2017S-86DH Liberec, o.p.s.65000 KčSmlouva o spolupráci při uzávírání budoucích kupních smluvzobrazit
FVS2017S-85Povodí Labe, s.p.1425000Dodatek č.2 ke smlouvě o podmínkách odběru povrchové vodyzobrazit
FVS2017S-84Kooperativa pojišťovna, a.s.15597 kč/rokPojistná smlouva o komplexním pojištění vozidla NAMÍRUzobrazit
FVS2017S-83ALS Czech Republic, s.r.o.196658 KčOdběry vrozků a analýzy pitných vodzobrazit
FVS2017S-82Obec Horní Řasnice50000 Kč/rokPronájem vodovodu Horní Řasnicezobrazit
FVS2017S-81Město Frýdlant1800000/ rokPronájem ČOV Frýdlantzobrazit
FVS2017S-80SILKOM, spol. s.r.o.– 72005,94 KčDodatek č.2 Nové Město pod Smrkem, ulice Dělnická – Oprava komunikace a obnova inženýrských sítízobrazit
FVS2017S-79Česká telekomunikační infrastruktura a.s.2400 KčSmlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnostizobrazit
FVS2017S-78Česká pošta, s.p.0Používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní službyzobrazit
FVS2017S-77Mikroregion Frýdlansko0Smlouva o bezúplatném převodu majetkuzobrazit
FVS2017S-76DH Liberec, o.p.s.36616 KčSmlouva o spolupráci při uzávírání budoucích kupních smluvzobrazit
FVS2017S-75Pražské vodovody a kanalizace, a.s.Dle Cena Služby (odst. 3)Smlouva o poskytování služby Monitorování spotřeby energií a médiízobrazit
FVS2017S-75Pražské vodovody a kanalizace, a.s.Dle Cena Služby (odst. 3)Smlouva o poskytování služby Monitorování spotřeby energií a médiízobrazit
FVS2017S-74Pražské vodovody a kanalizace, a.s.Dle platebních podmínek (odst.5)Rámcová smlouva na budování a provoz sítě radiových odečtů měřidelzobrazit
FVS2017S-73Město Frýdlant0Smlouva o právu provést stavbuzobrazit
FVS2017S-72SNOWPLAN, spol. s.r.o.1633000 KčZpracování PD pro DUR, DPS, PDPS v rámci rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant vč. inženýrských sítízobrazit
FVS2017S-71TRANSTECHNIK CS, spol.s.r.o.124000 KčKoupě pneumatických zemních raketzobrazit
FVS2017S-70SIZ s.r.o.919503 kČFrýdlant – Hág, Zámecký okres – OPRAVA HAVÁRIE VODOVODUzobrazit
FVS2017S-69SYNER VHS-SYNER -ÚV Bílý Potok0Dodatek č.1 ke smlouvě č. 313/2012zobrazit
FVS2017S-68SILKOM, spol. s.r.o.0Dodatek č.1 K FVS2017-14zobrazit
FVS2017S-67ŠEBESTA VHS, v.o.s.416205,79 KčDodatek k FVS2017S-29zobrazit
FVS2017S-66SILKOM, spol. s.r.o.-22256 KčDodatek k FVS2017S-33zobrazit
FVS2017S-65ČSOB Leasing, a.s.222957 KčOperativní leasingzobrazit
FVS2017S-64ZPA Pečky, a.s.89160Nákup servomotorůzobrazit
FVS2017S-63Wolfgang Soukup1000 Kč/měsícPronájem serveruzobrazit
FVS2017S-62CENTROPOL ENERGY, a.s.910 – 930 Kč/MWhSmlouva o poskytování služebzobrazit
FVS2017S-61CENTROPOL ENERGY, a.s.863 Kč/MWhSmlouva o sdružených službách dodávky elektřinyzobrazit
FVS2017S-60ASIO NEW, spol. s.r.o.70000 KčKupní smlouva: filtry do kanalizacezobrazit
FVS2017S-59O2 Czech Republic a.s.dle konkrétního zúčtovacího obdobíDohoda o poskytnutí slevyzobrazit
FVS2017S-58CÍSAŘ, ČEŠKA,SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář2500 kč/hodPoskytování právních služebzobrazit
FVS2017S-57Servodata a.s.178000 KčModernizace elektronických služeb FVSzobrazit
FVS2017S-56Obec Dolní Řasnice0Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodůzobrazit
FVS2017S-55Obec Višňová0Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodůzobrazit
FVS2017S-54Nové Město pod Smrkem0Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizacízobrazit
FVS2017S-53Obec Bulovka0Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodůzobrazit
FVS2017S-52Obec Višňová0FVS2017S-52zobrazit
FVS2017S-51Město Raspenava0Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizacízobrazit
FVS2017S-50Město Frýdlant0Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizacízobrazit
FVS2017S-49Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným2348304 KčDodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 3.5.2016zobrazit
FVS2017S-47Střední škola hospodářská a lesnická, příspěvková organizace53,72 Kč / obědProdej a nákup obědůzobrazit
FVS2017S-46O-CONSULT s.r.o.91000 KčProvedení auditorských služebzobrazit
FVS2017S-45O-CONSULT s.r.o.17600Zpracování dani z příjmu právnických osobzobrazit
FVS2017S-44INVESTING CZ spol.s.r.o.114950 KčPříkazní smlouvazobrazit
FVS2017S-43Josef Krišaldle budoucí kupní smlouvySmlouva o budoucí smlouvě kupnízobrazit
FVS2017S-42EUROVIA CS, a.s.2121000 KčObnova vodovodu Bílý Potokzobrazit
FVS2017S-42EUROVIA CS, a.s.2121000 KčObnova vodovodu Bílý Potokzobrazit
FVS2017S-41SILCOM spol.s.r.o.2550855 KčOprava komunikace a obnova inženýrských sítízobrazit
FVS2017S-40IBR Consulting, s.r.o.225930 KčZajištění investorsko -inženýrské činnostizobrazit
FVS2017S-39Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.325780 Kč/ rokPojistná smlouvazobrazit
FVS2017S-38SILCOM, spol. s.r.o.939174 KčOprava a prodloužení kanalizace ul. Žitavskázobrazit
FVS2017S-37Zámečnictví Novotný127 226 KčVýroba a montáž brány, branky a oplocenízobrazit
FVS2017S-36Liberecký kraj68000 KčSmlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnostizobrazit
FVS2017S-35Liberecký kraj25000 KčSmlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnostizobrazit
FVS2017S-34eCENTRE, a.s.69000 KčZadávací řízení veřejné zakázky na sdružené služby dodávky el. energiezobrazit
FVS2017S-33SILCOM, spol. s.r.o.2472399 KčSmlouva o dílozobrazit
FVS2017S-32REAL engineering spol.s.r.o.60000 KčZajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci akce „Bulovka – oprava vodovodního řadu“zobrazit
FVS2017S-31Josef Kukal, Eva Kukalová29129 KčProdej vodovoduzobrazit
FVS2017S-30Město Frýdlant0Smlouva o smlouvě budoucízobrazit
FVS2017S-29ŠEBESTA VHS, v.o.s.6396635 KčRekonstrukce inženýrských sítí v ul. Raisova a odlehčení stoky Azobrazit
FVS2017S-28Obec Heřmanice0Smlouva o zřízení věcného břemenezobrazit
FVS2017S-27Liberecký kraj30.000.000 KčPoskytnutí účelové dotacezobrazit
FVS2017S-26TELMOT Nymburk s.r.o.2286000 KčPoskytování služeb TDI pro projekt „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok“zobrazit
FVS2017S-25Lesy České republiky, s.p.19590 Kč/rokSmlouva o nájmuzobrazit
FVS2017S-24T Cert, s.r.o.159000 KčProvedení opakované certifikacezobrazit
FVS2017S-23Město Nové Město pod Smrkem4006874 KčSmlouva o společném zadávání veřejné zakázkyzobrazit
FVS2017S-22Obec Bulovka4510000 KčObnova vodovodu a oprava komunikacezobrazit
FVS2017S-21Česká pošta, s.p.6 Kč/položkaInkaso plateb obyvatelstva „SIPO“zobrazit
FVS2017S-20INVESTING CZ spol.s.r.o.141000Investorsky -inženýrské činnosti pro akci „Frýdlant – rekonstrukce inženýrských sítí v ul. Raisova a odlehčení stoky A do Smědé“zobrazit
FVS2017S-19Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným2570555Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 3.5.2016zobrazit
FVS2017S-18Povodí Labe, státní podnik2000Zřízení věcného břemenezobrazit
FVS2017S-17APPLIC s.r.o.990800Dodávka, montáž a zprovoznění vodohospodářského dispečinkuzobrazit
FVS2017S-16Compet Consult s.r.o.48000 KčPříkazní smlouvazobrazit
FVS2017S-15CAD Studio, a.s.139200 KčImplementace webové mapové prohlížečky twiGISzobrazit
FVS2017S-14Carnets Consulting a.s.389000 KčPříkazní smlouvazobrazit
FVS2017S-13SILCOM, spol. s.r.o.129279 KčOprava vodovodu v Habarticíchzobrazit
FVS2017S-12Vienna Insurance Group39529 Kč/rokPojistná smlouva pro Autopojištění Combi Plus IIIzobrazit
FVS2017S-11Město Frýdlant9152 kč /rokPodnájemní smlouvazobrazit
FVS2017S-10Eurovia Kamenolomy, a.s.93850Dodávky přírodního kamenivazobrazit
FVS2017S-09Sweco Hydroprojekt a.s.474960Výkon autorského dozoruzobrazit
FVS2017S-08Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.6516Dodatek k pojistné smlouvězobrazit
FVS2017S-07Erst & Young, s.r.o.128600Poskytování poradentských služebzobrazit
FVS2017S-06Česká spořitelna a.s.127400000Smlouva o úvěruzobrazit
FVS2017S-04Správa železniční dopravní cesty, státní organizace19720Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítězobrazit
FVS2017S-03Vápenka Čertovy schody a.s.3212Kupní smlouva: vápenný hydrátzobrazit
FVS2017S-02TECAM Praha s.r.o.Dle jednotkových cenRámcová dohoda: Opakované dodávky vodoinstalačního a kanalizačního materiáluzobrazit
FVS2017S-01Compet Consult s.r.o.65000Příprava a zajištění průběhu ZPŘzobrazit

Uzavřené smlouvy 2016

ČÍSLO SMLOUVYSMLUVNÍ PARTNERSMLUVNÍ CENAPŘEDMĚT SMLOUVY
FVS2017S-05Sweco Hydroprojekt a.s.577680Zpracování Oznámení Koncepcezobrazit
FVS2016S-50Povodí Labe , státní podnik0Dodatek ke smlouvě o podmínkách odběru povrchové vodyzobrazit
FVS2016S-49Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.230000Vypracování projektové dokunentace: „Ohlášení udržovacích prací na vodním díle“zobrazit
FVS2016S-48ALS Czech Republic, s.r.o.198640Monitorování kvality vodyzobrazit
FVS2016S-47ATELIER VH s.r.o.114500Projektová dokumentace: „Bulovka – oprava vodovodního řadu“zobrazit
FVS2016S-46Město Frýdlant0Dodatek č.1 smlouvy č. FVS2015S-58 o zápůjčcezobrazit
FVS2016S-45Obec Višňová0Nájem technického zařízenízobrazit
FVS2016S-44Marius Pedersen a.s.587752Odvoz a odstranění či využití odpadůzobrazit
FVS2016S-43Kooperativa Vienna insurance group0Dodatek k pojistné smlouvě – flotila č. 6980374581zobrazit
FVS2016S-42Komerční banka, a.s.0Smlouva o profi spořícím účtuzobrazit
FVS2016S-41Kalendář Liberecka spol. s.r.o.110000Čtvrtletník FVS, a.s.zobrazit
FVS2016S-40Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným24353249Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo 3.5.2016zobrazit
FVS2016S-39MED 68 s.r.o.672279Koupě pozemkuzobrazit
FVS2016S-38ČSOB Leasing, a.s.531014Operativní leasing -NISSAN X-Trailzobrazit
FVS2016S-37ttes s.r.o.0Nájem nebytových prostorzobrazit
FVS2016S-36Kooperativa pojišťovna, a.s.0Dodatek k pojistné smlouvě – pojištění návěsuzobrazit
FVS2016S-35České dráhy, a.s.14060Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemenezobrazit
FVS2016S-34SPEED LEASE a.s.0Dodatek č. 2 ke smlouvě č.13DVOLB000038 operativní leasingzobrazit
FVS2016S-33One Energy & One Mobile a.s.0Sdružené dodávky elektřiny ze sítě NNzobrazit
FVS2016S-32One Energy & One Mobile a.s.0Sdružené dodávky elektřiny ze sítě VN a VVNzobrazit
FVS2016S-31O-CONSULT s.r.o.91000Smlouva o povinném auditu – provedení auditorského ověření roční účetní závěrky za rok 2016zobrazit
FVS2016S-30O-CONSULT s.r.o.10000Zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2016zobrazit
FVS2016S-29Compet Consult s.r.o.217000Příkazní smlouvy – organizace výběrových řízení k projektu „Rekonstrukce ÚV Bílý Potok“zobrazit
FVS2016S-28Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným0dodatek č.1 smlouvy č. FVS2016S-19zobrazit
FVS2016S-27Elektroservis Jiří Čaban500Pronájem stoje Yanmar + vozidla AVIA – platba dle mh.zobrazit
FVS2016S-26Liberecký kraj141000Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnostizobrazit
FVS2016S-25Střední škola hospodářská a lesnická, příspěvková organizace0Prodej a nákup obědůzobrazit
FVS2016S-24Zikmund elektronics s.r.o.479776Smlouva o dodávce zařízenízobrazit
FVS2016S-23Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.140000Poradenská činnost – finacování úpravny vody Bílý Potokzobrazit
FVS2016S-22První chráněná dílna s.r.o.8743Dodatek č.1 změna barvyzobrazit
FVS2016S-21Česká spořitelna, a.s.1200Pronájem bezpečnostní schránkyzobrazit
FVS2016S-20První chráněná dílna s.r.o.172695Návrh, zhotovení a dodávka pracovních oděvůzobrazit
FVS2016S-19Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným22946185Rekonstrukce ulice Lužická a v Úvoze ve Frýdlantu vč. inženýrských sítízobrazit
FVS2016S-18SILKOM, spol. s.r.o.1435377Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Revolučnízobrazit
FVS2016S-17Charvát CTS a.s.966090Koupě traktorového nosiče kontejnerů a cisteren na pitnou voduzobrazit
FVS2016S-16Město Frýdlant49500Darovací smlouvazobrazit
FVS2016S-15SPEED LEASE a.s.0Prodloužení smlouvy o operativním leasinguzobrazit
FVS2016S-14eCENTRE, a.s.59000Zadavatelská činnost, veřejná zakázka na sdružené dodávky el. energiezobrazit
FVS2016S-13INVESTING CZ spol.s.r.o.247445Provádění TDI a zajištění funkce koordinátora BOZP v roce 2016zobrazit
FVS2016S-12CAD Studio, a.s.219000Impementace vyjadřovacího portáluzobrazit
FVS2016S-11Město Nové Město pod Smrkem73400Darovací smlouvazobrazit
FVS2016S-10SMP CZ, a.s.320000Dohoda o narovnánízobrazit
FVS2016S-09KOMERSIA AUTO s.r.o.734272Koupě motorového vozidlazobrazit
FVS2016S-08Komerční banka, a.s.0Dodatek ke smlouvězobrazit
FVS2016S-07ČEZ Distribuce a.s.0Připojení odběrných místzobrazit
FVS2016S-06AIG Europe Limited55900Pojištění odpovědnosti manažerůzobrazit
FVS2016S-05Česká pošta, s.p.0Nadstandardní zpracování poštovních poukázek Azobrazit
FVS2016S-04Město Frýdlant0Smlouva o sdružení zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů ke třetím osobámzobrazit
FVS2016S-03EUROVIA Kamenolomy, a.s.98250Kupní smlouvazobrazit
FVS2016S-02ČSOB Leasing, a.s.351160Operativní leasing -DACIA Duster Articazobrazit
FVS2016S-01BENNE s.r.o.476016Oprava rychlofiltrů na úpravně vody Bílý Potokzobrazit

Uzavřené smlouvy 2015

ČÍSLO SMLOUVYSMLUVNÍ PARTNERSMLUVNÍ CENAPŘEDMĚT SMLOUVY
FVS2015S-64Povodí Labe, s.p.5250Pronájem pozemkuzobrazit
FVS2015S-63Vlastimil Potomák40000Prodej movitého majetku – traktor Zetor 5611zobrazit
FVS2015S-62Sweco hydroprojekt a.s.182000aktualizace PRVKUKzobrazit
FVS2015S-61Povodí Labe, s.p.898000Smlouva o podmínkách odběru povrchové vodyzobrazit
FVS2015S-60Povodí Labe, s.p.44900Smlouva o podmínkách odběru povrchové vodyzobrazit
FVS2015S-59LUTWA s.r.o.389000Prodej movitého majetkuzobrazit
FVS2015S-58Město Frýdlant14100000Smlouva o zápůjčcezobrazit
FVS2015S-57Město Frýdlant3600000Nájem technického zařízenízobrazit
FVS2015S-56Město Hejnice0Dodatek č.3 smlouvy o nájmu technického zařízenízobrazit
FVS2015S-55Město Frýdlant110000Smlouva o smlouvě budoucízobrazit
FVS2015S-54Marius Pedersen a.s.675780Odvoz a odstranění odpadůzobrazit
FVS2015S-53ALS Czech Republic,s.r.o.177964Monitorování a kontrola kvality pitné vodyzobrazit
FVS2015S-52Aquion s.r.o.109034Servisní smlouvazobrazit
FVS2015S-51BENNE s.r.o.15995Statické zajištění a izolace sklepních prostor – dodatekzobrazit
FVS2015S-50O2 PROFI0Poskytnutí slevyzobrazit
FVS2015S-49Městský úřad Frýdlant0Zapůjčení videoprojektoruzobrazit
FVS2015S-48Státní pozemkový úřad6800Koupě pozemkuzobrazit
FVS2015S-47Ernst & Young s.r.o.66500Poradentské službyzobrazit
FVS2015S-46BENNE s.r.o.119320Statické zajištění a izolace sklepních prostorzobrazit
FVS2015S-45Komerční banka, a.s.0Smlouva o přijímání platebních karetzobrazit
FVS2015S-44Kooperativa pojišťovna, a.s.0Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidlazobrazit
FVS2015S-43Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.0Havarijní pojištění -traktor Solis 60 4WDzobrazit
FVS2015S-42Pavel Bacovský interiéry80446Dodatek ke smlouvě č. FVS2015S-34zobrazit
FVS2015S-41ZEMI stavební stroje s.r.o.533920Traktor SOLIS 60 standardzobrazit
FVS2015S-40Sweco Hydroprojekt a.s.49500Zpracování projektové dokumentacezobrazit
FVS2015S-39Liberecký kraj220000Smlouva o spoluprácizobrazit
FVS2015S-38SPOLAK advokátní kancelář s.r.o.20500Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování právních služeb ze dne 30.12.2013zobrazit
FVS2015S-37BENNE s.r.o.270795Opravy a údržba konstrukcí ČOV Nové Město pod Smrkemzobrazit
FVS2015S-36SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.2143450Leasing a dodávka nakladače – rýpadlazobrazit
FVS2015S-35Vápenka čertovy schody a.s.19200koupě vápenného hydátuzobrazit
FVS2015S-34Pavel Bacovský interiéry414661Rekonstrukce vstupního vestibulu a kanceláře PZCzobrazit
FVS2015S-33MND a.s.0Sdružené dodávky elektřiny, jednotková cena dle skutečného odběruzobrazit
FVS2015S-32ČSOB Leasing, a.s.335678Nájem užitkového automobiluzobrazit
FVS2015S-31ČSOB Leasing, a.s.282576Nájem užitkového automobiluzobrazit
FVS2015S-30ČSOB Leasing, a.s.282576nájem užitkového automobiluzobrazit
FVS2015S-29ČSOB Leasing, a.s.416064Nájem užitkového automobiluzobrazit
FVS2015S-28ČSOB Leasing, a.s.416064nájem užitkového vozuzobrazit
FVS2015S-27Severočeské muzeum v Liberci2400Provedení archeologického výzkumuzobrazit
FVS2015S-26SaM Silnice a mosty a.s.275032Vodovod Tylova, Frýdlant I a II. Etapa – konečná úprava povrchu MKzobrazit
FVS2015S-24VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.180000Posouzení dopadů plánovaného rozšíření těžby na zásobování pitnou vodouzobrazit
FVS2015S-23O-CONSULT s.r.o.91000Provedení auditorského ověření roční účetní uzávěrkyzobrazit
FVS2015S-22O – CONSULT s.r.o.29600Zpracování daně z příjmu právnických osobzobrazit
FVS2015S-21Aperta, s.r.o.68250Vzdělávací aktivity zaměstnancůzobrazit
FVS2015S-20Město Frýdlant800000Smlouva o zápůjčcezobrazit
FVS2015S-19Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.331184Pojistná smlouvazobrazit
FVS2015S-18Město Hejnice219615Koupě hydročističezobrazit
FVS2015S-17Petr NOVOTNÝ – zámečnické práce155722Dodatek ke smlouvě č. FVS2015S-11zobrazit
FVS2015S-16eCENTRE, a.s.59000Příkazní smlouvazobrazit
FVS2015S-15SILKOM spol. s r.o.1078511Obnova vodovodu Hág – 0. etapazobrazit
FVS2015S-14Kalendář Liberecka spol.s.r.o.220000Grafický návrh, zpracování, tisk a distribucezobrazit
FVS2015S-13COPIA Liberec, s.r.o.0Nájem kopírovacího strojezobrazit
FVS2015S-12Komerční banka, a.s.0Smlouva o vedení účtuzobrazit
FVS2015S-11Petr NOVOTNÝ – zámečnické práce216282Rekonstrukce vrtu Pertolticezobrazit
FVS2015S-10RENOMIA, a.s.57800Pojištění odpovědnosti manažerůzobrazit
FVS2015S-09DH Liberec, o.p.s.0smlouva o spoluprácizobrazit
FVS2015S-08Lobelich s.r.o.0čištění odpadních vodzobrazit
FVS2015S-07DOBET, spol. s.r.o.0prodej drceného kamenivazobrazit
FVS2015S-06ATLAS consulting spol. s.r.o.19252licence k programovému vybavenízobrazit
FVS2015S-05EUROVIA Kamenolomy, a.s.109550dodávky drceného kamenivazobrazit
FVS2015S-04Povodí Labe, s.p.43900odběr povrchové vodyzobrazit
FVS2015S-03Povodí Labe s.p.878000Odběr povrchové vodyzobrazit
FVS2015S-02Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.490000plán financování obnovy vodovodů a kanalizacízobrazit
FVS2015S-01Petr Novotný, zámečnické práce58935oprava vodojemu Ferdinandovzobrazit

Uzavřené smlouvy 2014

ČÍSLO SMLOUVYSMLUVNÍ PARTNERSMLUVNÍ CENAPŘEDMĚT SMLOUVY
FVS2015S-25Úřad práce68250Dohoda o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnancůzobrazit
FVS2014S-36Obec Višňová16000nájem technického zařízenízobrazit
FVS2014S-35ALS Czech Republic, s.r.o.196814monitorování kvality pitné vodyzobrazit
FVS2014S-34Česká pošta, s.p.0poskytování certifikačních služebzobrazit
FVS2014S-33Ing. Vlastimil Ladýř – LADEO440410Likvidace odpadůzobrazit
FVS2014S-32VGD, s.r.o.144000personální auditzobrazit
FVS2014S-31Zikmund elektronics s.r.o.766447kupní smluva – kamerazobrazit
FVS2014S-30Radeton s.r.o.117500kupní smlouva – detektor poruchzobrazit
FVS2014S-29TOREX SECURITY,spol.s.r.o.0ostraha objektu – dodatek č.1zobrazit
FVS2014S-28CENTROPOL ENERGY, a.s.0sdružené služby o dodávkách elektřiny – velkoodběryzobrazit
FVS2014S-27CENTROPOL ENERGY, a.s.0smlouva o sdružených službách dodávky elektřinyzobrazit
FVS2014S-26O-CONSULT, s.r.o.91000smlouva o povinném audituzobrazit
FVS2014S-25O-CONSULT s.r.o.29600Zpracování přiznání k daní z příjmu odběratele za rok 2014zobrazit
FVS2014S-23povodí Labe, s.p.2000smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemenezobrazit
FVS2014S-22Ředitelství silnic a dálnic ČR0získání práva stavebníka provést stavbuzobrazit
FVS2014S-21SNOWPLAN spol. s.r.o.261000Kanalizace Frýdlant – rekonstrukce odlehčovací komory OK – 2Azobrazit
FVS2014S-20Kooperativa Vienna Insurance group0pojištění vozidelzobrazit
FVS2014S-19Ještědská stavební společnost spol.s.r.o.242007stavební prácezobrazit
FVS2014S-18Zámečnictví – Petr Novotný330527Celková oprava vodojemu Bulovkazobrazit
FVS2014S-17Ředitelství silnic a dálnic ČR27328Smlouva o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě …zobrazit
FVS2014S-16Frýdlantské vodárenské sdružení321661prominutí dluhuzobrazit
FVS2014S-15ČSOB Leasing, a.s.191136Operativní leasing s volitelnými službamizobrazit
FVS2014S-14ČSOB Leasing, a.s.607800Operativní leasing s volitelnými službamizobrazit
FVS2014S-13CULLIGAN Czech s.r.o.850597dodávka a montáž zařízení na úpravu vodyzobrazit
FVS2014S-12eCentre, a.s.59000zadání veřejné zakázkyzobrazit
FVS2014S-11DOBET, spol. s.r.o.0dodávky drceného kamenivazobrazit
FVS2014S-10RENOMIA, a.s.64300Pojištění odpovědnosti manažerůzobrazit
FVS2014S-09CENTROPOL ENERGY, a.s.0Smlouva o sdružených službách dodávky elektřinyzobrazit
FVS2014S-08T-Cert150000certifikace norem ISO + opakovaná certifikacezobrazit
FVS2014S-07DH Liberec, o.p.s.70000odběr zboží v rámci tzv. náhradního plněnízobrazit
FVS2014S-06O-CONSULT s.r.o.22600zpracování přiznání k dani z příjmuzobrazit
FVS2014S-05EUROVIA Kamenolomy, a.s.124300dodávky drceného kamenivazobrazit
FVS2014S-04CENTROPOL ENERGY, a.s.0smlouva o sdružených dodávkách elektřinyzobrazit
FVS2014S-03CENTROPOL ENERGY, a.s.0smlouva o sdružených dodávkách elektřinyzobrazit
FVS2014S-02CENTROPOL ENERGY, a.s.0smlouva o sdružených dodávkách elektřinyzobrazit
FVS2014S-01Miloslav Štěpánek35000koupě vodovodního řaduzobrazit

Uzavřené smlouvy 2013

NÁZEV SMLOUVY
povodňové škody 06/2013- vodovod Minkovice/Poustka – přechod Smědázobrazit
Povodňové škody 07/2013zobrazit
Povodňové škody 07/2013zobrazit
Rekonstrukce vovodu ul. Myslbekova, Nové Město pod Smrkemzobrazit
Zadání veřejné zakázky na akci „FRÝDLANSKO – VODA PRO 3.TISÍCILETÍ – REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY FRÝDLADNT“ opatření pro včasné snížení koncentrace duszobrazit
Oprava zborcené kanalizacezobrazit
Likvidace odpadů vznikajících při provozu ČOVzobrazit
Mandátní smlouva o zastupování v zadávacím řízení veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické energiezobrazit
Smlouva o dílo č.2463/20/0 (rekonstrukce dosazovacích nádrží na ČOV Nové Město pod Smrkem)zobrazit
Smlouva o poskyzování služeb, propagace činnostizobrazit
Smlouva o provádění ostrahy majetkuzobrazit
Rámcová kupní smlouva o dodávkách kamenivazobrazit
Smlouva o dílo (Dostavba kanalizační sítě Nové Město pod Smrkem – přeložka vodovodu)zobrazit
Monitorování a kontrola kvality pitné vodyzobrazit
Smlouva o dílo č. 321/2012 (oprava kanalizace ul. Mezibranská)zobrazit
Smlouva na audit účetní uzávěrky k 31.prosinci 2012zobrazit
Smlouva o dílo a o poskytnutí licence k užívání softwarezobrazit
smlouva na výkon autorského dozoru (rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok)zobrazit
Smlouva navýkon autorského dozoru (rekonstrukce úpravny vody Frýdlant)zobrazit
Mandátní smlouva (zajištění funkce koordinátora BOZP pro projekt Frýdlantsko – voda pro třetí tisísiletí, rekonstrukce úpravny vody Frýdlant, rekonstzobrazit
Smlouva o dílo a obchodní podmínky na dodávku služeb (TDI a správce stavby pro porjekt Frýdlantsko – voda pro třetí tisíciletí – rekonstrukce úpravnyzobrazit
Smlouva o dílo a obchodní podmínky (Frýdlantsko – voda pro třetí tisíciletí – rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok)zobrazit
Smlouva o dílo a obchodní podmínky (Frýdlantsko – voda pro třetí tisíciletí – rekonstrukce úpravny vody Frýdlant)zobrazit
Smlouva o půjčce (Hejnice – rekonslrukce vodovodu)zobrazit
Smlouva o nájmu technického zařízení – čistírna odpadních vod Frýdlantzobrazit
Kupní smlouva (SET – CORR – 5)zobrazit
Smlouva o dílo číslo 21207 (Hejnice rekonstrukce vodovodu)zobrazit
Smlouva o dílo (Rekonstrukce a dostavba PZC – FVS, a.s.)zobrazit
Smlouva o dílo č.001/2012 (Frýdlant ulice Řasnická)zobrazit
Kupní smlouva č. 99120226 (přírodní drcené kamenivo)zobrazit
Kupní smlouva (prodej pozemků a nemovitostí)zobrazit
Smlouva o úvěru č.2004/11/5652zobrazit
Rámcová smlouva o dodávkách kamenivazobrazit