Cena vodného a stočného

Co tvoří cenu vody?

Cena vody pitné (vodné) a odkanalizované (stočné) je formou věcného usměrňování. Do takto regulované ceny lze zahrnout jen ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk, daň a clo dle zvláštních předpisů. Tímto předpisem je každoročně výměr Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Předepsaná pravidla regulace se použijí pro kalkulaci cen za jednotku objemu, kterou je v tomto případě 1m³ (tj. 1 000 l).

Aktuální cena vody