Nová přípojka

VODOVODNÍ / VODOVODNÍ + KANALIZAČNÍ

 • Průkaz totožnosti
 • Plná moc od ostatních vlastníků nemovitosti
 • Informace: Počet osob, zdržujících se (rekreačně/trvale) v nemovitosti, korespondenční adresa, pokud se liší od adresy odběrného místa, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mailová adresa
 • Geodetické zaměření skutečného provedení přípojky
 • V případě napojení na kanalizaci informaci o tom, zda odběratel využívá vlastní zdroj pitné vody (studna)

KANALIZAČNÍ

 • Průkaz totožnosti
 • Plná moc od ostatních vlastníků nemovitosti
 • Geodetické zaměření skutečného provedení přípojky
 • Informace: Počet osob, zdržujících se (rekreačně/trvale) v nemovitosti, korespondenční adresa, pokud se liší od adresy odběrného místa, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mailová adresa, informaci o tom, zda odběratel využívá vlastní zdroj pitné vody (studna)
 • Odběratelé, kteří již mají smlouvu na dodávku pitné vody a měření vodoměrem: Stav na VDM k datu připojení na kanalizaci
 • Odběratelé, kteří již mají smlouvu na dodávku pitné vody a měření dle směrných čísel roční potřeby (paušál): datum připojení na kanalizaci