Přerušení dodávky pitné vody

V pátek dne 22.03.2024 z důvodu nutných prací na vodovodním řadu, bude přerušena dodávka pitné vody v obci Andělka-Višňová.

Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat bytových domů k.ú. Andělka – č.p. 119 – 120 – 121.  

Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě a to od 8:00 – 12:00 hod.

Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti.

Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky. Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.