Přerušení dodávky pitné vody

Dnes dne 20.06.2024 z důvodu nutných opětovných prací na opravě poruchy vodovodního řadu, byla přerušena dodávka pitné vody ve městě Nové Město p/Smrkem.

Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat celé lokality „OKÁLY“, tj. ul. Frýdlantská, Ondříčkova, Mlýnská, Sadová, U střelnice, Na Výsluní, ul. Textilanská a ul. Zámecká v Novém Městě p/Smrkem.

Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě poruchy a to od 8:30 hod.

Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti.

Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky.

Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.