Přerušení dodávky pitné vody

Zítra dne 18.06.2024 z důvodu nutných prací na opravě vodovodní přípojky, bude přerušena dodávka pitné vody ve městě Frýdlant.

Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat panelových domů v ulice Bezručova – č.p. 1142, 1143, 1144, 1145, 1146 + Bezručova č.p. 1028.

Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě a to od 7:00 – 14:00 hod.  

Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti.

Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky.

Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.