Havárie vodovodního řadu

Dnes dne 12.06.2024 z důvodu havárie vodovodního řadu, bude přerušena dodávka pitné vody ve městě Frýdlant / Větrov.

Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat lokality ul. Dlouhá / Větrov.

Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě poruchy a to od 9:00 hod.  

Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti.

Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky.

Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.