Informace pro občany Frýdlantského výběžku

Ode dne 29.4. budou započaty práce na opravách kanalizace pro veřejnou potřebu ve městě Hejnice.

S opravou je spojeno dopravní omezení, kde pro osobní a vozidla nepřevyšující délku 12m, bude vyznačena krátká objízdná trasa. Vozidla převyšující délku 12m bude objízdná trasa přes město Nové Město pod Smrkem. Předpokládaná doba dopravního omezení je od 29.4 do 12.5.

Za případné vzniklé komplikace se všem předem omlouváme.