Přerušení dodávky pitné vody

Ve čtvrtek dne 21.03.2024 z důvodu nutných prací na opravě poruchy vodovodního řadu, bude přerušena dodávka pitné vody ve městě Frýdlant.

Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat panelových domů v ul. Lužická č.p. 1177 – 1180, ul. Fügnerova č.p. 1202 – 1205, 1405, 1175 a č.p.1176, ul. Příčná č.p. 1181 – 1184 a č.p. 1198 – 1201 a ul. Sídlištní č.p. 1185 – 1188 včetně MŠ Sídlištní, Frýdlant.

Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě a to od 8:00 – 12:00 hod.

Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti.

Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky. Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.