Havárie vodovodního řadu

Dnes dne 12.03.2024 z důvodu havárie vodovodního řadu, bude přerušena dodávka pitné vody ve městě Frýdlant.

Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat ulice Husova (od ul. Fügnerova – po firmu
ETK CHECK, s.r.o.) a ul. Školní, včetně mycí linky JOMI SERVICES.

Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě a to od 8:30 – 14:00 hod.  Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti. Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky.

Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.