Přerušení dodávky pitné vody

úterý dne 05.03.2024 z důvodu nutných prací na opravě poruchy vodovodního řadu, bude přerušena dodávka pitné vody ve městě Hejnice.

Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat ul. Klášterní od č.p. 94 – po č.p. 87 Hejnice . 

Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě a to od 7:30 – 14:00 hod.  Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti. Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky.

Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.