Přerušení dodávky pitné vody

Ve čtvrtek dne 29.02.2024 z důvodu nutných prací na vodovodním řadu, bude přerušena dodávka pitné vody ve městě Hejnice. Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat lokality – od motorestu „ U Rytíře“  – celý střed města – po ul. P. Bezruče č.p. 593 (SDH Hejnice). Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě a to od 7:30 – 14:00 hod. Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti.

Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky.

Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.