Výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP v rámci obnovy vodovodu Lázně Libverda Lázeňská stezka

Výběrové řízení
Datum uveřejnění10.11.2021
Datum zahájení zadávacího řízení10.11.2021
Verze

Informace o veřejné zakázce:

NázevVýkon činnosti TDS a koordinátora BOZP v rámci obnovy vodovodu Lázně Libverda, Lázeňská stezka
DruhZMR na služby
PopisPředmětem veřejné zakázky je splnění zákonné povinnosti zadavatele Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. a obce Lázně Libverda, kterou je zajištění výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) nad prováděním stavby dle zákona č. 183/2016 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, k řádnému průběhu a dokončení stavby v rámci obnovy vodovodu Lázně Libverda, Lázeňská stezka, dodržení rozpočtových nákladů stavby a předpokládaných termínů realizace a jejího předání a převzetí. Jedná se o soustavný a komplexní výkon technického dozoru stavebníka v průběhu realizace stavebních prací na základě PD. Dále je předmětem veřejné zakázky splnění zákonné povinnosti zadavatele Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. a Obce Lázně Libverda, kterou je zajištění výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „BOZP“) ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb.ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů v období při realizaci stavby.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH565000
Druh zadávacího řízeníZMR na služby
Hlavní místo plněníLázně Libverda
Lhůta pro podání nabídek1.12.2021 10:00:00

Informace o zadavateli:

NázevFrýdlantská vodárenská společnost, a.s.
AdresaZahradní 768, Frýdlant, 46401
KrajLiberecký
25496565
DIČCZ25496565
Telefon482312122
Soubory ke staženíPřílohy k výzvě – komplet, Výzva k podání nabídky,