úvodspolečnostveřejné zakázky › veřejné zakázky malého rozsahu

Jedná se zakázky, jejichž odhadovaná cena se pohybuje v rozmezí 50 000,- Kč až 1000 000,- Kč

NÁZEV ZAKÁZKY DATUM ZAHÁJENÍ V. Ř. DATUM UKONČENÍ V. Ř. Zobrazit podrobnosti?
Obnova vodovodu a kanalizace NMPS, ulice Vaňkova - projektová činnost20.03.202313.04.2023 10:00:00
Monitorování kvality pitné vody7.11.202228.11.2022 10:00:00
Oprava jímacího objektu na řece Smědé v obci Bílý Potok28.06.202225.07.2022 10:00:00
Stavební úpravy stávajícího objektu č.p. 768, ul. Zahradní, Frýdlant - I. část10.02.20222.03.2022 10:00:00
Výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP v rámci obnovy vodovodu Lázně Libverda, Lázeňská stezka10.11.20211.12.2021 10:00:00
Zpracování PD na rekonstrukci vodojemu Ferdinandov v k.ú. Hejnice21.10.202118.11.2021 10:00:00
Monitorování kvality pitné vody 202214.10.202112.11.2021 10:00:00
Zpracování PD na rekonstrukci vodojemu Hejnice v k.ú. Bílý Potok23.08.202115.09.2021 10:00:00
Rekonstrukce 4 kanceláří PZC Frýdlant - stavební úpravy, výroba a montáž nábytku"3.08.202120.08.2021 10:00:00
Nákup čtyřkolky CFMOTO Gladiator X450A pro provoz úpravny vody Bílý Potok 10.11.202016.11.2020 12:00:00
Monitorování kvality pitné vody6.11.20201.12.2020 10:00:00
MONITOROVÁNÍ KVALITY PITNÉ VODY 19.11.201814.12.2018 10:00:00
Modernizace IT vybavení FVS, a.s. - Nákup hardwarového řešení a souvisejících služeb - nová výzva17.09.20183.10.2018 09:00:00
Rekonstrukce sociálního zařízení a šatny pro zaměstnance FVS, a.s.17.08.20187.09.2018 10:00:00
Modernizace IT vybavení FVS, a.s. - Nákup hardwarového řešení a souvisejících služeb17.08.20187.09.2018 09:00:00
ČOV Raspenava, sídliště Moskva – odstranění stavby20.02.20186.04.2018 10:00:00
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace východní a severní strany Mírového náměstí, rekonstrukce vodovodu v ulici Kmochova a Sokolská, k.ú. Nové Město pod 18.12.20178.01.2018 10:00:00
Odběry vzorků a provádění rozborů pitné vody pro rok 201822.11.201711.12.2017 10:00:00
Odstraňování odpadů vznikajících při provozu čistíren odpadních vod pro rok 201816.10.201710.11.2017 10:00:00
Zpracování PD pro DUR, DSP, PDPS v rámci rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant vč. inženýrských sítí27.09.201718.10.2017 10:00:00
Obnova vodovodu Bílý Potok SO-02 Vodovodní řad B- výkon inženýrské činnosti TDS a Koordinátora BOZP25.05.20175.06.2017 11:00:00
Výroba a montáže brány, branky , oplocení a podezdívky1.05.201726.05.2017 10:00:00
Bulovka- oprava vodovodního řadu v délce 57,3 m na pozemku p.č. 2937/1, p.č. 2929 v KÚ Bulovka3.04.201728.04.2017 10:00:00
OBNOVENÍ PROVOZU VODOHOSPODÁŘSKÉHO DISPEČINKU FRÝDLANTSKÉ VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI, A.S.24.01.201710.02.2017 10:00:00
Zajištění inženýrské činnosti na stavbě: "Frýdlant, rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Raisova a odlehčení stoky A do Smědé"15.01.201731.01.2017 10:00:00
Monitorování kvality vody23.11.20169.12.2016 10:00:00
Odstraňování odpadů vznikajících při provozu čistíren odpadních vod pro rok 201725.10.201616.11.2016 10:00:00
Měření kyslíku na ČOV Nové Město pod Smrkem20.10.201616.11.2016 10:00:00
Operativní full servis leasing osobního automobilu 4x4 - opakovaný výběr22.08.20169.09.2016 10:00:00
Vodovod Dolní Řasnice, IV. etapa - zpracování projektových dokumentací a zajištění inženýrské činnosti22.07.201612.08.2016 10:00:00
Operativní full servis leasing osobního automobilu 4x417.06.20161.07.2016 10:00:00
Dodávka vybavení interiérové vestavby pro obsluhu kamerových systémů do vozidla Ducato Maxi16.05.201615.06.2016 10:00:00
Návrh, zhotovení a dodávka pracovních oděvů6.04.201629.04.2016 10:00:00
Provádění TDI a zajištění funkce koordinátora BOZP v roce 20161.04.20168.04.2016 13:00:00
Dodávka užitkového vozu do 3,5t typu VAN pro přepravu třech osob26.01.201619.02.2016 10:00:00
Oprava rychlofiltrů na úpravně vody Bílý Potok6.12.201500.00.0000 00:00:00
Opakovaný prodej nepotřebného majetku - traktor Zetor24.11.201518.12.2015 10:00:00
prodej nepotřebného majetku - rypadlo-nakladač KOMATSU WB93R-224.11.201518.12.2015 11:00:00
Dodávka tlakových a sacích hadic24.11.201530.11.2015 10:00:00
Pneumatiky na čistící vůz24.11.201530.11.2015 10:00:00
Monitorování kvality pitné vody15.10.201530.11.2015 10:00:00
Traktor Zetor 5611 - prodej nepotřebného majetku7.10.20156.11.2015 10:00:00
Odstraňování odpadů vznikajících pro provozu čistíren odpadních vod15.09.201530.10.2015 10:00:00
Traktor pro provoz vodovodů a kanalizací18.08.20154.09.2015 10:00:00
Vodovod Tylova, Frýdlant - I. a II. etapa - konečná úprava povrchu MK (část FVS, a.s.)3.06.201522.06.2015 10:00:00
Oprava a údržba konstrukcí ČOV Nové Město pod Smrkem1.06.20158.07.2015 10:00:00
Rekonstrukce vstupního vestibulu a kanceláře zákaznického centra FVS, a.s.21.04.201526.05.2015 10:00:00
Vstupní vestibul a kancelář zákaznikcého centra FVS, a.s.24.03.201513.04.2015 10:00:00
Pronájem tiskových zařízení2.03.201513.03.2015 10:00:00
Čtvrtletník Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.25.02.201516.03.2015 10:00:00
Nákup redukčních ventilů DN 80 a DN 10020.01.201529.01.2015 10:00:00
Nákup vodoměrů2.01.201529.01.2015 10:00:00
Oprava vrtu Pertoltice1.01.201530.01.2015 09:00:00
Monitorování kvality pitné vody27.11.201412.12.2014 12:00:00
Technicko-ekonomicko-právní pradenská činnost v oblasti vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu31.10.201428.11.2014 10:00:00
Odstraňování odpadů24.10.201420.11.2014 10:00:00
Lokátor potrubí23.10.20147.11.2014 10:00:00
Kamerový systém pro FVS, a.s pro diagnostiku kanalizace29.09.201422.10.2014 10:00:00
Zahradní traktor pro provoz ČOV Frýdlant20.08.20145.09.2014 10:00:00
KANALIZACE FRÝDLANT- rekonstrukce odlehčovací komory OK 2A15.08.201429.08.2014 10:00:00
Oprava střechy na budově úpravny vody Bílý Potok13.08.20145.09.2014 10:00:00
Levobřežní odlehčení stok D+DA ve Frýdlantě do řeky Smědé8.08.201419.08.2014 10:00:00
Operativní leasing - full services - malý osobní automobil pro odečítače vodoměrů11.07.201423.07.2014 09:00:00
Celková oprava vodojemu Bulovka1.07.201430.07.2014 12:00:00
operativní leasing - full services - malý osobní automobil23.06.20143.07.2014 10:00:00
OSOBNÍ AUTOMOBIL PRO ODEČÍTAČE VODOMĚRŮ6.06.201411.06.2014 10:00:00
Operativní leasing - full services - terénní vozidlo pro havarijní službu5.05.201420.05.2014 10:00:00
pažící box5.04.201414.04.2014 10:00:00
zpracování výroční zprávy5.04.201416.04.2014 10:00:00
Terénní vozidlo pro havarijní službu1.04.201430.04.2014 10:00:00
osobní detektor plynů10.03.201427.03.2014 10:00:00
Monitorování kvality pitné vody25.11.201310.12.2013 10:00:00
Povodňové škody 06/2013 vodovod Minkovice/Pouska 4.09.201311.09.2013 10:00:00
Povodňové škody 07/2013-kanalizace DN1000, Frýdlant, Raisova16.08.201323.08.2013 12:00:00
OPRAVA ZBORCENÉ KANALIZACE ČÁSTI OBJEKTU18.06.201326.06.2013 10:00:00
Odstraňování odpadů4.06.201319.06.2013 10:00:00
Rekonstrukce vodovodu ul. Myslbekova, Nové Město pod Smrkem24.04.201322.05.2013 10:00:00
Operativní leasing - full service - NISSAN QASHQAI+2 1,6dCi12.02.201318.02.2013 10:00:00
Frýdlant - odlehčení z ulice Míru do Smědé11.02.201322.02.2013 10:00:00
Operativní leasing - full service - VWTransporter 2,0 TDI22.01.201331.01.2013 10:00:00
Osobní automobil do 550.000,- Kč bez DPH22.01.201311.02.2013 10:00:00
Monitorování kvality pitné vody16.11.20127.12.2012 10:00:00
Řezačka asfaltu18.10.201218.10.2012 12:00:00
ČOV HEJNICE - USAZOVACÍ JÍMKA18.10.201229.10.2012 10:00:00
Sněhová fréza pro úpravnu Bílý Potok9.10.201210.10.2012 10:00:00
obnova odvodnění kalových polí na ČOV Nové Město pod 8.06.20122.07.2012 10:00:00
Oprava čistírny Nové Město pod Smrkem8.06.20128.06.2012 10:00:00
Digitální korelrátor17.04.201213.04.2012 10:00:00
ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE KOORDINÁTORA BOZP PRO PROJEKT FRÝDLANSKO - VODA PRO 3. TISÍCILETÍ, REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY FRÝDLANT, REKONSTRUKCE VODY BÍLÝ POTOK29.03.201210.05.2012 12:00:00
TDI A SPRÁVCE STAVBY PRO PROJEKT FRÝDLANTSKO - VODA PRO 3. TISÍCILETÍ REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY FRÝDLANT REKONSTRUKCE VODY BÍLÝ POTOK16.03.201210.05.2012 11:00:00
FRÝDLANTSKO - VODA PRO 3. TISÍCILETÍ, REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY BÍLÝ POTOK16.03.201210.05.2012 09:00:00
FRÝDLANTSKO - VODA PRO 3. TISÍCILETÍ, REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY FRÝDLANT16.03.201210.05.2012 10:00:00
Oprava kanalizace v ul. Raisova ve Frýdlantu - shybka15.02.20125.03.2012 10:00:00
Rekonstrukce a dostavba PZC - FVS, a.s. Zahradní ul. 76814.02.20122.03.2012 10:00:00
Rekonstrukce vodovodu Hejnice14.02.20122.03.2012 10:00:00

© 2018 Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.