úvodspolečnost › struktura

výkonné vedení

 

Petr Olyšar – ředitel

olysar@fvs.cz

 

Alena Soukupová – vedoucí provozu kanceláře ředitele

soukupova@fvs.cz

 

Josef Stejskal – vedoucí provozu vodovodu a kanalizací

stejskal@fvs.cz

 

Jana Machová – vedoucí provozu ekonomicko-správního

machova@fvs.cz

 

Alena Najvrtová – vedoucí provozu úpraven vody a čistíren odpadních vod najvrtova@fvs.cz

valná hromada

 

Valná hromada se skládá z 18 zástupců všech akcionářů společnosti, kterými jsou města a obce Frýdlantského výběžku. Společnost není vlastněna žádným soukromou či cizí osobou.

© 2018 Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.