úvodspolečnost › činnost

Hlavní náplní činnosti a posláním Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. je zajištění dodávek kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod pro obyvatele Frýdlantského výběžku. Společnost působí na území 4 měst a 12 obcí Libereckého kraje, ve kterých žije více než 23 tisíc obyvatel.

 

Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. je držitelem povolení k provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, které vydal Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí pod č.j.: KULK 4628/2005 OVLH dne 1. června 2005 a těchto živnostenských oprávnění:

 

  • provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
  • specializovaný maloobchod
  • velkoobchod
  • provádění staveb, jejich změn a odstraňování

 

Hlavní činností z uvedených předmětů podnikání Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Činnosti spojené s prováděním staveb, maloobchodem a velkoobchodem jsou prováděny v rozsahu nezbytně nutném v souvislosti s řádným vykonáváním hlavní podnikatelské činnosti, např. provádění vodovodních a kanalizačních přípojek, prodej náhradních dílů na přípojky.

 

 

K zásobování obyvatelstva Frýdlantského výběžku pitnou vodou využívá Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. čtyři samostatné vodovodní systémy, které jsou uvedeny dále v tabulce (údaje za rok 2009):

OZNAČENÍ VODOVODU TECHNICKÉ ÚDAJE ZÁSOBOVANÉ OBCE
VODOVOD I. – Frýdlant délka sítě 167 km Frýdlant, Dolní Řasnice, Raspenava, Hejnice, Lázně Libverda, Bílý Potok, Nové Město pod Smrkem, Krásný les
úpravny vody 2 ks
vodojemy 20 ks
čerpací stanice 6 ks
počet přípojek 4 4285 ks
VODOVOD II. – Dětřichov délka sítě 14 km Dětřichov, Kunratice, Heřmanice
úpravny vody -
vodojemy 2 ks
čerpací stanice 1 ks
počet přípojek 367 ks
VODOVOD III. – Bulovka délka sítě 69 km Pertoltice, Bulovka, Habartice, Višňová, Černousy
úpravny vody 1
vodojemy 6 ks
čerpací stanice 6 ks
počet přípojek 899 ks

VODOVOD IV. –
Horní Řasnice

délka sítě 3,14 km Horní Řasnice
úpravny vody -
vodojemy 1 ks
čerpací stanice 1 ks
počet přípojek 10 ks
OZNAČENÍ KANALIZACE A ČOV TECHNICKÉ ÚDAJE KANALIZACE ÚDAJE K ČOV
Frýdlant délka sítě 23 km Qd 4 500 m3/den
připojené osoby 7 200 os recipient Smědá
počet přípojek 427 ks počet EO 7 500 EO
komory 5 ks - -
Hejnice délka sítě 6 km Qd 690 m3/den
připojené osoby 2 200 os recipient Smědá
počet přípojek 93 ks Počet EO 1 622 EO
komory 1 ks - -
Nové Město pod Smrkem délka sítě 12 km Qd 2 750 m3/den
připojené osoby 3 400 os recipient Lomnice
počet přípojek 453 ks Počet EO 6 400 EO
komory 5 ks - -

© 2018 Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.