úvodspolečnostveřejné zakázky › smlouvyUZAVŘENÉ SMLOUVY 2023

ČÍSLO SMLOUVY SMLUVNÍ PARTNER SMLUVNÍ CENA PŘEDMĚT SMLOUVY ZOBRAZIT SOUBOR?
SMLN-2023-95-000026Farm Raspenava a.s.0,--Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti zobrazit
SMLN-2023-95-000025Kooperativa pojišťovna, a.s.12 696,-- / RokPojistná smlouva o pojištění vozidla v KPS zobrazit
SMLN-2023-95-000024FKP Frýdlant, s.r.o.0,--Smlouva o budoucí smlouvě kupní - vodovod pro veřejnou potřebu zobrazit
SMLN-2023-95-000023Město Frýdlant2 406,--Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti zobrazit
SMLN-2023-95-000022CETIN a.s.0,--Smlouva o zřízení služebnosti zobrazit
SMLN-2023-95-000020REASON spol. s r.o.240 000,--Příkazní smlouva zobrazit
SMLN-2023-95-000019STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.95 000,--Příkazní smlouva zobrazit
SMLN-2023-95-000018O2 Czech Republic a.s.SlevaDohoda o poskytnutí slevy zobrazit
SMLN-2023-95-000017Moore Accounting CZ s.r.o.46 000,--Smlouva o dílo zobrazit
SMLN-2023-95-000016Ing. Iveta Zahradníková165 000,--Smlouva o dílo zobrazit
SMLN-2023-95-000015Kutílková Štěpánka0,-Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene zobrazit
SMLN-2023-95-000014T Cert, s.r.o.157 000,--Smlouva č. 06523 o provedení recertifikace systému řízení zobrazit
SMLN-2023-95-000013Petr Novotný336 076,--Smlouva o dílo - Oplocení vodojemu na p.p.č. 1092, v k.ú. Ludvíkov pod Smrkem zobrazit
SMLN-2023-95-000012Město Hejnice0,--Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zobrazit
SMLN-2023-95-000011Město Hejnice0,--Smlouva o provedení přeložky vodárenské infrastruktury zobrazit
SMLN-2023-95-000010Colonnade Insurance S.A.45 980,--Pojištění kybernetických rizik zobrazit
SMLN-2023-95-000009CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář255 000,--Smlouva o poskytování právních služeb zobrazit
SMLN-2023-95-000008ČEZ Distribuce, a.s.15 750,--Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení / VDJ Dolní Pertoltice zobrazit
SMLN-2023-95-000007Arkance Systems CZ s.r.o.V textuSmlouva o dlouhodobém poskytnutí služeb zobrazit
SMLN-2023-95-000006PROVOD - inženýrská společnosrt s.r.o.14 488 000,--Smlouva o dílo - Projekt Čistá Smědá 2030 zobrazit
SMLN-2023-95-000005Štěpánka Kutílková0,--Smlouva o smlouvě budoucí zobrazit
SMLN-2023-95-000004COPIA Liberec s.r.o.3 580,--Smlouva o námu a poskytování služeb zobrazit
SMLN-2023-95-000003PCT, s.r.o.125 000,--Kupní smlouva zobrazit
SMLN-2023-95-000002EUROVIA Kamenolomy, a.s.83 340,--Kupní smlouva zobrazit
SMLN-2023-95-000001Kámen Zbraslav, a.s.V textuKupní smlouva zobrazit


UZAVŘENÉ SMLOUVY 2022

ČÍSLO SMLOUVY SMLUVNÍ PARTNER SMLUVNÍ CENA PŘEDMĚT SMLOUVY ZOBRAZIT SOUBOR?
SMLN-2022-95-000068TECAM PVC a.s.V textu Rámcová dohoda zobrazit
SMLN-2022-95-000067KAPKA spol. s r.o.V textuSmlouva č. 013/23 zobrazit
SMLN-2022-95-000066SAP Mimoň spol. s r.o.V textuSmlouva o zpracování odpadu zobrazit
SMLN-2022-95-000065ALS Czech Republic, s.r.o.252 803,--Smlouva o dílo zobrazit
SMLN-2022-95-000064Kooperativa pojišťovna, a.s.V textuPojistná smlouva zobrazit
SMLN-2022-95-000063Krišal Josef31 000,--Kupní smlouva / vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu zobrazit
SMLN-2022-95-000062Liberecký krajV textuSmlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Individuální dotace (Turów) zobrazit
SMLN-2022-95-000061Liberecký krajV textuSmlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Individuální dotace (Turów) zobrazit
SMLN-2022-95-000060COPIA Liberec s.r.o.290,--/ měsícSmlouva o nájmu a poskytování služeb zobrazit
SMLN-2022-95-000059Radeton s.r.o.110 630,--Kupní smlouva zobrazit
SMLN-2022-95-000058ČEZ Distribuce, a.s.0,--Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě vysokého napětí / Strmá, Frýdlant zobrazit
SMLN-2022-95-000057ČEZ Distribuce, a.s.0,--Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě vysokého napětí / Bílý Potok parc. č. 910 zobrazit
SMLN-2022-95-000056ČEZ Distribuce, a.s.0,--Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě vysokého napětí / NMPS zobrazit
SMLN-2022-95-000055ČEZ Distribuce, a.s.0,--Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě vysokého napětí / Úzká VO 1 zobrazit
SMLN-2022-95-000054SNOWPLAN spol. s r.o.333 000,--Smlouva o dílo zobrazit
SMLN-2022-95-000053Benešová Vlasta27 468,--Smlouva o budoucí smlouvě kupní zobrazit
SMLN-2022-95-000052Liberecký kraj0,--Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti zobrazit
SMLN-2022-95-000051Moore Audit CZ s.r.o.126 500,--Smlouva o provedení auditu zobrazit
SMLN-2022-95-000049Šikola Jaroslav, MUDr.0,--Smlouva o zřízení věcného břemene zobrazit
SMLN-2022-95-000048ČEZ Distribuce, a.s.0,--Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě na napěťové hladině 0,4 kV (NN) zobrazit
SMLN-2022-95-000047Povodí Labe, státní podnik0,--Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zobrazit
SMLN-2022-95-000046Liberecký kraj0,--Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti zobrazit
SMLN-2022-95-000045Správa železnic, státní organizace0,--Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě zobrazit
SMLN-2022-95-000044SILKOM, spol. s r.o.259 804,36Smlouva o dílo - Obnova vodovodu v ulici Ludvíkovská, Nové Město pod Smrkem zobrazit
SMLN-2022-95-000043Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace0,--Smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách konání praktického vyučování žáků na provozním pracovišti organizace zobrazit
SMLN-2022-95-000042ČEZ Distribuce, a.s.0,--Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě na napěťové hladině 0,4 kV zobrazit
SMLN-2022-95-000041Liberecký kraj18 623,20Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti zobrazit
SMLN-2022-95-000040STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.99 000,--Příkazní smlouva zobrazit
SMLN-2022-95-000039STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.0,--Dohoda o ukončení příkazní smlouvy zobrazit
SMLN-2022-95-000038NORD ENERGO s.r.o.268 263,--Smlouva o dílo zobrazit
SMLN-2022-95-000037Kavalír FerdinandV textuSmlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě zobrazit
SMLN-2022-95-000036Česká spořitelna, a.s.Dle sazebníkuSmlouva o vkladovém účtu s obnovováním zobrazit
SMLN-2022-95-000035Česká spořitelna, a.s.Dle sazebníkuSmlouva o spořícím účtu zobrazit
SMLN-2022-95-000034SILKOM, spol. s r.o.199 320,53Smlouva o dílo - Oprava revizních šachet v ul. Žižkova zobrazit
SMLN-2022-95-000033BROCHIER s.r.o.386 336,--Smlouva o dílo - Oprava jímacího objektu na řece Smědé zobrazit
SMLN-2022-95-000032Lesy České republiky, s.p.140,--Smlouva o zřízení služebnosti zobrazit
SMLN-2022-95-000031Město Frýdlant7 060,--Smlouva o smlouvě budoucí zobrazit
SMLN-2022-95-000030Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.381 260,--Pojistná smlouva zobrazit
SMLN-2022-95-000029Lizancová Veronika/Lizanec Petrv textuSmlouva o budoucí smlouvě kupní - vodovod pro veřejnou potřebu zobrazit
SMLN-2022-95-000028ELPROINVEST s r.o.v textuSmlouva o provozování, provádění údržby a oprav elektrického zařízení zobrazit
SMLN-2022-95-000027ČEZ Distribuce, a.s.0,--Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě na napěťové hladině 0,4 kV(NN) zobrazit
SMLN-2022-95-000026Město Nové Město pod Smrkemv textuSmlouva o provedení přeložky vodárenské infrastruktury a o úhradě s ní souvisejících zobrazit
SMLN-2022-95-000025Arte spol. s r.o.11 549 000,--Kupní smlouva zobrazit
SMLN-2022-95-000024Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace44 795,32Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti zobrazit
SMLN-2022-95-000023KVAPRO spol. s r.o.2 457 704,78Smlouva o dílo zobrazit
SMLN-2022-95-000022Ing. Michal Scheidlv textuSmlouva o budoucí smlouvě kupní - vodovod pro veřejnou potřebu zobrazit
SMLN-2022-95-000021Konecranes and Demag s.r.o.v textuSmlouva o dílo zobrazit
SMLN-2022-95-000020Sodexo Pass Česká republika a.s.v textuSmlouva o zprostředkování Benefitů zobrazit
SMLN-2022-95-000019Moore Accounting CZ s.r.o.40 000,--Zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob 2021 zobrazit
SMLN-2022-95-000018VHST+VHS stavby a.s.35 512 046,89Smlouva o dílo - Lázně Libverda, lázeňská stezka - obnova vodovodu a povrchu zobrazit
SMLN-2022-95-000017SNOWPLAN, spol. s r.o.195 000,--Smlouva o dílo zobrazit
SMLN-2022-95-000016NetVision Agency, s.r.o.6 000,--Webservis zobrazit
SMLN-2022-95-000015RENOMIA, a.s.45 980,--Pojistná smlouva - Pojištění kybernetických rizik zobrazit
SMLN-2022-95-000014KAPKA, spol. s r.o.V textuSmlouva o provádění oprav a ověřování měřidel zobrazit
SMLN-2022-95-000013STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.70 000,--Příkazní smlouva - "Čistá Smědá 2030 - Projektová a inženýrská činnost" zobrazit
SMLN-2022-95-000012STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.99 000,--Příkazní smlouva - "Turow - projektová a inženýrská činnost" zobrazit
SMLN-2022-95-000011DH Liberec, o.p.s.150 000,--Smlouva o spolupráci při uzavírání budoucích kupních smluv zobrazit
SMLN-2022-95-000010Povodí Labe, státní podnikV textuDohoda o podmínkách odběrů povrchové vody z vodního toku zobrazit
SMLN-2022-95-000009ČET ESCO, a.s.V textuSmlouva o sdružených dodávkách elektřiny zobrazit
SMLN-2022-95-000008Obec Bílý Potok13 800,--Smlouva o zřízení služebnosti zobrazit
SMLN-2022-95-000007EUROVIA Kamenolomy, a.s.48 930,--Kupní smlouva zobrazit
SMLN-2022-95-000006Ředitelství silnic a dálnic ČR5 466,60Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti zobrazit
SMLN-2022-95-000005INVESTING CZ spol. s r.o.375 154,75SMlouva o poskytnutí činnosti TDS a koordinátora BOZP zobrazit
SMLN-2022-95-000004Vlk JakubV textuSmlouva o poskytování služeb v oboru bezpečnosti práce a požární ochrany zobrazit
SMLN-2022-95-000003Karel Toman - KT STAVEX192 706,--Smlouva o dílo - oprava vodovodu zobrazit
SMLN-2022-95-000002CET-Power s.r.o.10 000,--/měsícSmlouva o poskytování služeb zobrazit
SMLN-2022-95-000001Česká spořitelna, a.s.V textu Smlouva o úvěru č. 0661237179/LCD zobrazit


UZAVŘENÉ SMLOUVY 2021

ČÍSLO SMLOUVY SMLUVNÍ PARTNER SMLUVNÍ CENA PŘEDMĚT SMLOUVY ZOBRAZIT SOUBOR?
SMLN-2021-95-000066TECAM PVC a.s.1 731 437,28Rámcová dohoda - vodoinstalační a kanalizační materiál zobrazit
SMLN-2021-95-000065Lesy České Republiky, s.p.5 000,--Smlouva o zřízení služebnosti zobrazit
SMLN-2021-95-000064SPOLAK advokátní kancelář s.r.o.9 500,--/měsícSmlouva o poskytování právních služeb zobrazit
SMLN-2021-95-000063Kitl s.r.o.19 000,--Smlouva o převodu ochranné známky zobrazit
SMLN-2021-95-000062Kitl s.r.o.1 000,--Smlouva o úplatném převodu doménového jména zobrazit
SMLN-2021-95-000061SNOWPLAN spol. s.r.o.0,--Dohoda o ukončení smlouvy o dílo zobrazit
SMLN-2021-95-000060Karel Toman-KT STAVEX482 842,37Smlouva o dílo -. pokládka vodovodního řadu Jiráskova ul. Frýdlant zobrazit
SMLN-2021-95-000059Liberecký kraj0,--Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti zobrazit
SMLN-2021-95-000058SNOWPLAN spol. s.r.o.393 000,--Smlouva o dílo - Zpracování PD na rekonstrukci vodojemu Ferdinandov zobrazit
SMLN-2021-95-000057Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.343 000,--Příkazní smlouva - Autorský dozor PD a IČ Lázně Libverda zobrazit
SMLN-2021-95-000056Jäkelová Christiane660 000,--Kupní smlouva s geometrickým plánem zobrazit
SMLN-2021-95-000055Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.0,--Dohoda o ukončení smlouvy o dílo - projektové práce a inženýrská činnost zobrazit
SMLN-2021-95-000054Ing. Josef Procházka101 000,--Kupní smlouva s geometrickým plánem zobrazit
SMLN-2021-95-000053Elproinvest s.r.o.279 000,--Vodojem Dětřichov - oprava trafostanice zobrazit
SMLN-2021-95-000052Hýbl Michal0,--Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě zobrazit
SMLN-2021-95-000051Endress+Hauser Czech s.r.o.403 906,99Kupní smlouva - analyzátor hliníku zobrazit
SMLN-2021-95-000050SNOWPLAN spol. s.r.o.398 000,--PD na rekonstrukci vodojemu Hejnice zobrazit
SMLN-2021-95-000049SEZAKO Prostějov, s.r.o473 980,--Smlouva o dílo - Havarijní čištění stoky A zobrazit
SMLN-2021-95-000048APPLIC s.r.o.187 360,--Smlouva o dílo - rozšíření dispečinku 2021 zobrazit
SMLN-2021-95-000047Ing. Schwarz Lukáš16 424,--Kupní smlouva - vodovod pro veřejnou potřebu zobrazit
SMLN-2021-95-000046Pavel Bacovský772 210,--Smlouva o dílo - Rekonstrukce 4 kanceláří PZC Frýdlant - stavební úpravy, výroba a montáž nábytku zobrazit
SMLN-2021-95-000045Hýbl Michal12 215,--Kupní smlouva - vodovod pro veřejnou potřebu zobrazit
SMLN-2021-95-000044STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.85 000,--Příkazní smlouva - Lázně Libverda, Lázeňská stezka - Obnova vodovodu a povrchu zobrazit
SMLN-2021-95-000043Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace412 500,--Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu zobrazit
SMLN-2021-95-000042Hýbl Milan0,--Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě zobrazit
SMLN-2021-95-000041Obec Habartice0,--Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě zobrazit
SMLN-2021-95-000040Liberecký kraj79 497,--Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti zobrazit
SMLN-2021-95-000039PAGINA BOHEMIA, spol. s r.o.110 000,--Smlouva o dílo zobrazit
SMLN-2021-95-000038Design 4 - projekty staveb, s.r.o.436 000,--Smlouva o dílo zobrazit
SMLN-2021-95-000037Povodí Labe, státní podnik6 720,--Smlouva o zřízení věcného břemene zobrazit
SMLN-2021-95-000036Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci10 625,--Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti zobrazit
SMLN-2021-95-000035Obec Kunratice5 000,-/rokSmlouva o nájmu technických zařízení - vodovod Kunratice, Nad Brynychovými zobrazit
SMLN-2021-95-000034SILKOM, spol. s r.o.7 618 257,73Nové Město pod Smrkem, Mírové náměstí - rekonstrukce zobrazit
SMLN-2021-95-000033Povodí Labe, státní podnik5 040,--Dohoda o narovnání zobrazit
SMLN-2021-95-000032Vodafone Czech Republic a.s.351,12 / měsícRámcová smlouva o poskytování zvýhodněných podmínek zobrazit
SMLN-2021-95-000031O2 Czech Republic a.s.V textuDohoda o poskytnutí slevy zobrazit
SMLN-2021-95-000030Kalina Lubomír20 000,--Smlouva o zřízení věcného břemene zobrazit
SMLN-2021-95-000029SILKOM, spol. s r.o.4 826 318,31Smlouva o dílo - Kanalizace Frýdlant, Rekonstrukce odlehčovací komory OK2A zobrazit
SMLN-2021-95-000028Město Nové Město pod Smrkem0,--Smlouva o společném zadání veřejné zakázky zobrazit
SMLN-2021-95-000027Petr Novotný - Zámečnictví379 280,--Smlouva o dílo - opravy vodojemů v roce 2021 zobrazit
SMLN-2021-95-000026SNOWPLAN spol. s.r.o.146 050,--Smlouva o dílo / studie proveditelnosti/ Čistá Smědá zobrazit
SMLN-2021-95-000025SAZKA FTS a.s.0Smlouva o spolupráci zobrazit
SMLN-2021-95-000024INVESTING CZ spol. s r.o.325 000,--Příkazní smlouva - Kanalizace Frýdlant, rekonstukce odlehčovací komory OK2A, NMPS, rekonstrukce část: obnova vodovodů a kanalizací zobrazit
SMLN-2021-95-000023ČEZ Distribuce, a.s.V textuSmlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě vysokého napětí - parc.č. 1930, Dětřichov zobrazit
SMLN-2021-95-000022T-Mobile Czech Republic, a.s.V textuSmlouva o firemením řešení zobrazit
SMLN-2021-95-000021Jizerské apartmány s.r.o.V textuSmlouva o budoucí smlouvě/vodovod pro veřejnou potřebu zobrazit
SMLN-2021-95-000020Miroslav ŠOLCV textuSmlouva o budoucí smlouvě kupní/vodovod pro veřejnou potřebu zobrazit
SMLN-2021-95-000019Colonnade Insurance S.A.41 800,--/rokPojištění kybernetických rizik zobrazit
SMLN-2021-95-000018TOREX SECURITY, spol. s r.o.800,--/měsícSmlouva o zajištění ostrahy objektu zobrazit
SMLN-2021-95-000017Kooperativa pojišťovna, a.s.3 602,--/rokPojistná smlouva - Komatsu zobrazit
SMLN-2021-95-000016Kestner/Kravar/Bernkopf/Cirkl/Baláš125 000,--Kupní smlouva - vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu zobrazit
SMLN-2021-95-000015SILKOM, spol. s r.o.V textuSmlouva o čerpání pohonných hmot a poskytnutí slevy zobrazit
SMLN-2021-95-000014Compet Consult s.r.o.39 000,--Příkazní smlouva č. 4/2021 zobrazit
SMLN-2021-95-000013Compet Consult s.r.o.58 000,--Příkazní smlouva č. 3/2021 zobrazit
SMLN-2021-95-000012Povodí Labe, státní podnik5,38/m3Smlouva o podmínkách odběru povrchové vody a plateb za odběr pro rok 2021 zobrazit
SMLN-2021-95-000011ALD Automotive s.r.o.7 577,--/měsícDílčí smlouva o nájmu dopravního prostředku zobrazit
SMLN-2021-95-000010ALD Automotive s.r.o.9 531,--/měsícDílčí smlouva o nájmu dopravního prostředku zobrazit
SMLN-2021-95-000009ALD Automotive s.r.o.13 399,41/měsícDílčí smlouva o nájmu dopravního prostředku zobrazit
SMLN-2021-95-000008ALD Automotive s.r.o.12 911,67/měsícDílčí smlouva o nájmu dopravního prostředku zobrazit
SMLN-2021-95-000007Marius Pedersen a.s.2 022 877,--Smlouva o dílo - odpady zobrazit
SMLN-2021-95-000006EUROVIA Kamenolomy, a.s.V textuKupní smlouva č. 99210020 zobrazit
SMLN-2021-95-000005ALD Automotive s.r.o.7 577,--/měsícDílčí smlouva o nájmu dopravního prostředku zobrazit
SMLN-2021-95-000004ALD Automotive s.r.o.7 577,--/měsícDílčí smlouva o nájmu dopravního prostředku zobrazit
SMLN-2021-95-000003ALD Automotive s.r.o.9 531,--/měsícDílčí smlouva o nájmu dopravního prostředku zobrazit
SMLN-2021-95-000002ALD Automotive s.r.o.4 576,--/měsícDílčí smlouva o nájmu dopravního prostředku zobrazit
SMLN-2021-95-000001ALD Automotive s.r.o.v textuRámcová smlouva o nájmu dopravního prostředku zobrazit


UZAVŘENÉ SMLOUVY 2020

ČÍSLO SMLOUVY SMLUVNÍ PARTNER SMLUVNÍ CENA PŘEDMĚT SMLOUVY ZOBRAZIT SOUBOR?
SMLN-2021-95-000018TOREX SECURITY, spol. s r.o.800,--/měsícSmlouva o zajištění ostrahy objektu
SMLN-2020-95-000079Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.dle ceníkuZávěrkový list aukce PXE č. 7718556 zobrazit
SMLN-2020-95-000078DH Liberec, o.p.s.V textuSmlouva o spolupráci při uzavírání budoucích kupních smluv zobrazit
SMLN-2020-95-000077ALS Czech Republic, s.r.o.v textuSmlouva o dílo - Monitorování a kontrola kvality pitné vody zobrazit
SMLN-2020-95-000076Kooperativa pojišťovna, a.s.1 520,--Pojistná smlouva o pojištění v KPS zobrazit
SMLN-2020-95-000075Střední škola hospodářská a lesnická65,--/kusHospodářská smlouva o prodeji a nákupu obědů zobrazit
SMLN-2020-95-000074Marius Pedersen a.s.jednotková cena viz přílohaSmlouva o dílo zobrazit
SMLN-2020-95-000073Povodí Labe, státní podnik4 320,--Smlouva o zřízení věcného břemene zobrazit
SMLN-2020-95-000072CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář2 500,--/hodSmlouva o poskytování právních služeb zobrazit
SMLN-2020-95-000071O - Consult, s.r.o.97 000,--Smlouva o povinném auditu - provedení auditorského ověření řádné roční uzávěrky zobrazit
SMLN-2020-95-000070Ing. Iveta ZAHRADNÍKOVÁ202 600,--Smlouva o dílo - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Mírové náměstí, k.ú. Nové Město pod Smrkem - projektové práce a inženýrská činnost zobrazit
SMLN-2020-95-000069CULLIGAN.CZ s.r.o.774 013,--Smlouva o dílo č. 056-20 na dodávku a montáž zařízení na úpravu vody zobrazit
SMLN-2020-95-000068Povodí Labe, státní podnik4 320,--Smlouva o zřízení věcného břemene zobrazit
SMLN-2020-95-000067Hanuš Marek / Anna Maria Hanušová12 000,--Kupní smlouva - vodovod pro veřejnou potřebu zobrazit
SMLN-2020-95-000066STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.65 000,--Příkazní smlouva - ZŘ Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Nové Město pod Smrkem - projektové práce a inženýrská činnost zobrazit
SMLN-2020-95-000065ALD Automotive s.r.o.5 975,19Smlouva o nájmu movité věci - užitkový vůz zobrazit
SMLN-2020-95-000064ALD Automotive s.r.o.13 399,41Smlouva o nájmu movité věci - užitkový vůz zobrazit
SMLN-2020-95-000063ALD Automotive s.r.o.9 531,49Smlouva o nájmu movité věci - užitkový vůz zobrazit
SMLN-2020-95-000062ALD Automotive s.r.o.9 531,49Smlouva o nájmu movité věci - užitkový vůz zobrazit
SMLN-2020-95-000061ALD Automotive s.r.o.7 935,46Smlouva o nájmu movité věci - osobní vůz zobrazit
SMLN-2020-95-000060ALD Automotive s.r.o.7 723,21Smlouva o nájmu movité věci - osobní vůz zobrazit
SMLN-2020-95-000059ALD Automotive s.r.o.4 576,28Smlouva o nájmu movité věci - osobní vůz zobrazit
SMLN-2020-95-000058ALD Automotive s.r.o.7 577,41Smlouva o nájmu movité věci - osobní vůz zobrazit
SMLN-2020-95-000057ALD Automotive s.r.o.7 577,41Smlouva o nájmu movité věci - osobní vůz zobrazit
SMLN-2020-95-000056ALD Automotive s.r.o.7 577,41Smlouva o nájmu movité věci - osobní vůz zobrazit
SMLN-2020-95-000055ALD Automotive s.r.o.12 911,67Smlouva o nájmu movité věci - osobní vůz zobrazit
SMLN-2020-95-000054ALD Automotive s.r.o.V textuRámcová smlouva o poskytování leasingu vozidel + VOP zobrazit
SMLN-2020-95-000053Liberecký kraj2 000,--Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti zobrazit
SMLN-2020-95-000052Obec Habartice/Ing. Lukáš Schwarz0,--Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě a souhlas se zřízením - provedením stavby zobrazit
SMLN-2020-95-000051Střední škola hospodářská a lesnická65,--Smlouva o nákupu obědů zobrazit
SMLN-2020-95-000050MPC System, společnost s r.o.228 850,--Smlouva o dílo zobrazit
SMLN-2020-95-000049Lesy České Republiky, s.p.230,--Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti zobrazit
SMLN-2020-95-000048Ing. Lukáš Schwarz10% z pořizovací cenySmlouva o budoucí smlouvě kupní - vodovod pro veřejnou potřebu zobrazit
SMLN-2020-95-000047ČEZ Distribuce, a.s.V textuSmlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí zobrazit
SMLN-2020-95-000046Liberecký kraj4 000,--Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti zobrazit
SMLN-2020-95-000045Endress+Hauser Czech s.r.o.58 480,-Servisní smlouva zobrazit
SMLN-2020-95-000044SILKOM, spol. s r.o.4 994 624,08Smlouva o dílo - Frýdlant, ul. Předměstská zobrazit
SMLN-2020-95-000043INVESTING CZ spol. s r.o.170 000,--Smlouva o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zobrazit
SMLN-2020-95-000042INVESTING CZ spol. s r.o.300 000,--Smlouva o poskytnutí činnosti technického dozoru investora zobrazit
SMLN-2020-95-000041SNOWPLAN spol. s.r.o.157 000,--Autorský dozor Kodešova zobrazit
SMLN-2020-95-000040Metrostav a.s.15 237 671,53Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant zobrazit
SMLN-2020-95-000039Hofman Vladislav23 700,--Smlouva o zřízení věcného břemene zobrazit
SMLN-2020-95-000038Mukenšnáblová Pavla10% z pořizovací cenySmlouva o budoucí smlouvě kupní - vodovod pro veřejnou potřebu zobrazit
SMLN-2020-95-000037SILKOM, spol. s r.o.7 050 369,97Obnova vodovodu Bulovka-Arnoltice
SMLN-2020-95-000036Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.385 580,--Pojistná smlouva zobrazit
SMLN-2020-95-000035Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace55 254,--Dohoda o provedení záchranného archeologického průzkumu zobrazit
SMLN-2020-95-000034INVESTING CZ spol. s r.o.165 000,--Příkazní smlouva - zajištění investorsko-inženýrské činnosti zobrazit
SMLN-2020-95-000033Jostav spol. s r.o.1 116 121,--Smlouva o dílo - Hejnice, pozemek č.p. 1303/5 - obnova a propojení vodovodu zobrazit
SMLN-2020-95-000032Jostav spol. s r.o.1 531 290,--Smlouva o dílo - Pertoltice-obnova vodovodu bezvýkopovou technologií zobrazit
SMLN-2020-95-000031Česká republika - Státní pozemkový úřad3 000,--Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene zobrazit
SMLN-2020-95-000030IBR Consulting, s.r.o.539 660,--Příkazní smlouva - zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci stavby zobrazit
SMLN-2020-95-000029SILKOM, spol. s r.o.3 067 187,88Smlouva o dílo - Rekonstrukce ulice Havlíčkova, NMPS zobrazit
SMLN-2020-95-000028Ing. Miroslav BALCAR428 590,76Smlouva o dílo - oprava MK k areálu vodojemu, Lázně Libverda zobrazit
SMLN-2020-95-000027GasNet, s.r.o.1 839,20Smlouva o zřízení věcného břemene zobrazit
SMLN-2020-95-000026Město Raspenava0,--Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací zobrazit
SMLN-2020-95-000025Město RaspenavaV textuSmlouva o nájmu staveb a technického zařízení zobrazit
SMLN-2020-95-000024CET-Power s.r.o.7 500,--Smlouva o poskytování služeb zobrazit
SMLN-2020-95-000023Ernst & Young, s.r.o.170 200,--Smlouva o poskytování poradenských služeb zobrazit
SMLN-2020-95-000022Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.0,--Smlouva o výpůjčce zobrazit
SMLN-2020-95-000021Colonnade Insurance S.A.38 000,--Pojištění kybernetických rizik zobrazit
SMLN-2020-95-000020Správa železnic, státní organizace12 720,--Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě zobrazit
SMLN-2020-95-000019Česká pošta, s.p.V textuPříkazní smlouva (SIPO) zobrazit
SMLN-2020-95-000018T Cert, s.r.o.149 000,--Certifikace systému řízení dle norem ISO zobrazit
SMLN-2020-95-000017Nicety s.r.o.0,--Smlouva o zpracování osobních údajů zobrazit
SMLN-2020-95-000016Nicety s.r.o.49 000,--Poskytnutí digitálních dat zobrazit
SMLN-2020-95-000015IBR Consulting, s.r.o.350 400,--Projektová a inženýrská činnost pro stavbu zobrazit
SMLN-2020-95-000014INVESTING CZ spol. s r.o.123 000,--Příkazní smlouva - zajištění investorsko-inženýrské činnosti zobrazit
SMLN-2020-95-000013Město Nové Město pod Smrkembez finančního plněníSmlouva o společném zadání veřejné zakázky zobrazit
SMLN-2020-95-000012SPOLAK advokátní kancelář s.r.o.2 000,-/hodSmlouva o poskytování právních služeb zobrazit
SMLN-2020-95-000011ATLAS Consulting spol. s r.o.87 000,--Servisní smlouva programového vybavení zobrazit
SMLN-2020-95-000010ČEZ Distribuce, a.s.V textuSmlouva o uzavření budoucí smlouvy zobrazit
SMLN-2020-95-000009Město Hejnice24 570,--Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti zobrazit
SMLN-2020-95-000008DH Liberec, o.p.s.100 000,--Smlouva o spolupráci při uzavírání kupních smluv zobrazit
SMLN-2020-95-000007Melicharová Petra10% z pořizovací cenySmlouva o budoucí smlouvě zobrazit
SMLN-2020-95-000006VEIDEC s.r.o.6 100,--Nákup čistících prostředků zobrazit
SMLN-2020-95-000005ALS Czech Republic, s.r.o.193 243,--Monitorování a kontrola pitné vody zobrazit
SMLN-2020-95-000004DGS Druckguss Systeme s.r.o.10% z pořizovací cenySmlouva o smlouvě budoucí zobrazit
SMLN-2020-95-000003CAD Studio s.r.o.155 160,--Smlouva o dlouhodobém poskytnutí služeb zobrazit
SMLN-2020-95-000002CAD Studio s.r.o.134 400,--Smlouva o dílo zobrazit
SMLN-2020-95-000001Eurovia Kamenolomy75625,--Kupní smlouva zobrazit


UZAVŘENÉ SMLOUVY 2019

ČÍSLO SMLOUVY SMLUVNÍ PARTNER SMLUVNÍ CENA PŘEDMĚT SMLOUVY ZOBRAZIT SOUBOR?
FVS2019S-86ČEZ Distribuce, a.s.Dle textuSmlouva o smlouvě budoucí (přípojení: Supí vrch) zobrazit
FVS2019S-85ČEZ Distribuce, a.s.Dle textuSmlouva o smlouvě budoucí (přípojení: Andělka) zobrazit
FVS2019S-84Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizaceDle textuSmlouva o smlouvě budoucí zobrazit
FVS2019S-83Aquion s.r.o.Dle textuDodatek 190101-01 servisní smlouvy zobrazit
FVS2019S-82Obec Dolní Řasnice50000 Kč/rokDodatek č.2) smlouvy o nájmu zobrazit
FVS2019S-81Obec Horní Řasnice70000 Kč/rokDodatek č.2) smlouvy o nájmu zobrazit
FVS2019S-80Obec Bulovka50000 Kč/rokDodatek č.2) smlouvy o nájmu zobrazit
FVS2019S-79SILKOM, spol. s.r.o.Dle textuDodatek č.2 ke smlouvě o dílo zobrazit
FVS2019S-78Obec Višňová100000 Kč/rokNájemní smlouva zobrazit
FVS2019S-77Střední škola hospodářská a lesnická65 Kč/obědProdej a nákup obědů zobrazit
FVS2019S-76Město Frýdlant1875000 Kč/rokNájemní smlouva ČOV Frýdlant zobrazit
FVS2019S-75TECAM Praha s.r.o.Dle textuRámcová dohoda zobrazit
FVS2019S-74Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o.dle textuSmlouva o dílo zobrazit
FVS2019S-73Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.299000 KčSmlouva o dílo zobrazit
FVS2019S-72SNOWPLAN spol. s.r.o.549 000 KčSmlouva o dílo zobrazit
FVS2019S-71CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.0Smlouvá o zpracování osobních údajů zobrazit
FVS2019S-70CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář2500 Kč/hodSmlouva o poskytování právních služeb zobrazit
FVS2019S-69SILKOM, spol. s.r.o.Dle textuDodatek č.1 zobrazit
FVS2019S-68APPLIC s.r.o.Dle textuDodatek č.1 ke smlouvě o dílo zobrazit
FVS2019S-67APPLIC s.r.o.Dle textuDodatek č.2 ke smlouvě o dílo zobrazit
FVS2019S-66Město FrýdlantDle textuSmlouva o společném zadání veřejné zakázky zobrazit
FVS2019S-65TOREX SECURITY, spol. s.r.o.Dle textuSmlouva o zajištění ostrahy objektu - PCO zobrazit
FVS2019S-64MPC System, společnost s.r.o.Dle textuServisní smlouva zobrazit
FVS2019S-63Melzer, spol. s.r.o.Dle textuServisní smlouva zobrazit
FVS2019S-62Melzer, spol. s.r.o.Dle textuLicenční smlouva zobrazit
FVS2019S-61Melzer, spol. s.r.o.Dle textuDodání informačního systému zobrazit
FVS2019S-60SNOWPLAN, spol. s.r.o.131775 KčVypracování jednostupňové porojektové dokumentace zobrazit
FVS2019S-59CAD Studio s.r.o.38315/ 5 měsícůVyjadřovací portál S zobrazit
FVS2019S-58SILKOM, spol. s.r.o.dle textuDodatek č.1 ke smlouvě č.FVS2019S-25 zobrazit
FVS2019S-57POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.dle textuSmlouva o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů zobrazit
FVS2019S-56POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.dle textuDohoda o zpracování údajů zobrazit
FVS2019S-55T-Mobile Czech Republic a.s.30000Kč/rokSmlouva o nájmu části nemovitosti zobrazit
FVS2019S-54Česká spořitelna, a.s.dle textuDodatek č.1 ke smlouvě o úvěru zobrazit
FVS2019S-50SILKOM, spol. s.r.o.448653 KčObnova vodovodu Pertoltice - zemní práce zobrazit
FVS2019S-49Ing. Iveta Zahradníková169700 bez DPHVypracování projektové dokumentace zobrazit
FVS2019S-48Melzer, spol. s.r.o.138.000 Kč bez DPHSmlouva na vypracovní implementačního projektu zobrazit
FVS2019S-47ČEZ Distribuce, a.s.dle textuSmlouva o smlouvě budoucí (zřízení pozemkové služebnosti) zobrazit
FVS2019S-46ČEZ Distribuce, a.s.dle textuSmlouva o smlouvě budoucí zobrazit
FVS2019S-45David Nitradle textuSmlouva o budoucí smlouvě kupní zobrazit
FVS2019S-44ČEZ Distribuce, a.s.dle textuSmlouva o provedení přeložky zobrazit
FVS2019S-43Anna Hanušová a Marek Hanušdle textuSmlouva o budoucí smlouvě kupní zobrazit
FVS2019S-42SILKOM, spol. s.r.o.4354734 KčSmlouva o dílo zobrazit
FVS2019S-41Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.62575800 KčProjektové práce a inženýrská činnost zobrazit
FVS2019S-40Vladislav Ondřejíkdle textu980 Kč zobrazit
FVS2019S-39Marius Pedersen a.s.dle přílohySmlouva o dílo (likvidace odpadů) zobrazit
FVS2019S-38VA TECH WABAG Brno spol. s.r.o.269164Smlouva o dílo zobrazit
FVS2019S-37SNOWPLAN, spol. s.r.o.86000 KčZpracování projektové dokumentace zobrazit
FVS2019S-36APPLIC s.r.o.237577 KčDoplnění vodohospodářského dispečinku zobrazit
FVS2019S-35APPLIC s.r.o.324720 KčRozšíření vodohospodářského dispečinku zobrazit
FVS2019S-34Mgr. Jiří Starýdle textuSmlouva o budoucí smlouvě kupní zobrazit
FVS2019S-33Lesy České republiky, s.p.4000 Kč/rokSmlouva o nájmu zobrazit
FVS2019S-32Obec Višňová0Smlouva o smlouvě budoucí zobrazit
FVS2019S-31Lesy České republiky, s.p.0Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti zobrazit
FVS2019S-30Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace90508 KčSmlouva o spolupráci při přípravě zobrazit
FVS2019S-29Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace22392 KčZáchranný archeologický průzkum zobrazit
FVS2019S-28ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s.r.o.319080 KčStavba "Havárie vodovodu - přechod přes vodoteč u čp. 100 Bulovka" zobrazit
FVS2019S-27Colonnade Insurance S.A.50310 KčDodatek k pojistné smlouvě zobrazit
FVS2019S-26IBR Consulting, s.r.o.135000 KčZajištění investorsko - inženýrské činnosti zobrazit
FVS2019S-25SILKOM, spol. s.r.o.5087288 KčRS - Frýdlant, sídliště u Nemocnice- 2. etapa zobrazit
FVS2019S-24Petr Grác154340 KčOprava netěsnosti levé komory vodojemu Hejnice zobrazit
FVS2019S-23CET - Power s.r.o.dle přílohySlužby v oblasti řízení spotřeby elektrické energie a revizních činností zobrazit
FVS2019S-22Jostav spol.s.r.o.1649960 KčFrýdlant - Spojovací ulice-obnova vodovodu zobrazit
FVS2019S-21Marius Pedersen a.s.dle přílohyLikvidace odpadů zobrazit
FVS2019S-20HBAPS, s.r.o.1191813 KčRekonstrukce úpravny vody Bílý Potok - Rybí přechod na řece Smědá zobrazit
FVS2019S-19Obec Horní Řasnicedle textuDodatek č.1 smlouvy o nájmu staveb a technického zařízení zobrazit
FVS2019S-18INVESTING CZ spol. s.r.o.118000 KčZajištění investorsko-inženýrské činnosti zobrazit
FVS2019S-17SNOWPLAN, spol. s.r.o.141650 KčProjektová a inženýrská činnost zobrazit
FVS2019S-16GHC Invest, s.r.o.12000/ksPronájem tlakových nádob zobrazit
FVS2019S-15METALO, s.r.o.109125,-Dodatek ke smlouvě o dílo zobrazit
FVS2019S-14METALO, s.r.o.117960 KčDodávka a montáž sekčních vrat zobrazit
FVS2019S-13Povodí Labe, státní podnik1725 Kč/rokSmlouva o nájmu pozemku zobrazit
FVS2019S-12Povodí Labe, státní podnik8625 kčSmlouva o zřízení věcného břemene zobrazit
FVS2019S-11TELMONT Nymburk s.r.o.123850 KčZajištění investorsko - inženýrské činnosti zobrazit
FVS2019S-10INVESTING CZ spol. s.r.o.90000 KčZajištění investorsko - inženýrské činnosti zobrazit
FVS2019S-09AquaKlimax s.r.o.121000 KčHejnice, pozemek p.č. 1303/5 - obnova a propojení vodovodu zobrazit
FVS2019S-08KAPKA, spol.s.r.o.viz ceník služebOpravy a ověřování měřidel - vodoměrů zobrazit
FVS2019S-07STAVEBNÍ PORADNA, spol.s.r.o.142500 KčZajištění uspořádání zadávacího řízení zobrazit
FVS2019S-06Povodí Labe, státní podnik4,82 Kč/ m3Dodatek č.3 ke smlouvě o podmínkách odběru povrchové vody zobrazit
FVS2019S-05Povodí Labe, státní podnik4,82 Kč/ m3Dodatek č.3 ke smlouvě o podmínkách odběru povrchové vody zobrazit
FVS2019S-04Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.358580 Kčpojistná smlouva zobrazit
FVS2019S-03EUROVIA Kamenolomy, a.s.56000 KčProdej kameniva zobrazit
FVS2019S-02Gamma soft, s.r.o.dle textuZpracování mzdového účetnictví a personalistiky zobrazit
FVS2019S-01ALS Czech republic, s.r.o.Dle textuMonitorování a kontrola kvality pitné vody zobrazit
FVS2018S-53manželé Hýblovidle textuSmlouva o budoucí smlouvě kupní zobrazit
FVS2018S-52APPLIC s.r.o.dle textuDodatek č.1 zobrazit
FVS2018S-51COPIA Liberec s.r.o.dle textuPronájem přístrojů s příslušenstvím zobrazit


UZAVŘENÉ SMLOUVY 2018

ČÍSLO SMLOUVY SMLUVNÍ PARTNER SMLUVNÍ CENA PŘEDMĚT SMLOUVY ZOBRAZIT SOUBOR?
FVS2018S-83SYNER VHS - SYNER - ÚV Bílý Potok Dle textuDodatek č.5 zobrazit
FVS2018S-82Anna Ondřejíkovádle textuSmlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti zobrazit
FVS2018S-81Střední škola hospodářská a lesnická65 Kč/ obědProdej a nákup obědů zobrazit
FVS2018S-80Ing. Radek Zahradník160265 KčVypracování jednostupňové projektové dokumentace zobrazit
FVS2018S-79SNOWPLAN, spol. s.r.o.Dle textuDodatek č.2
FVS2018S-78Anna Ondřejíkovádle textuSmlouva o smlouvě budoucí o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem zobrazit
FVS2018S-77Marius Pedersen a.s.dle textuDodatek č.1 zobrazit
FVS2018S-76Oáza - net spol.s.r.oZměny v pauš. platbách viz textDodatek č.1 zobrazit
FVS2018S-75SILKOM, spol. s.r.o.- 513167 KčDodatek č.2 zobrazit
FVS2018S-74David NulíčekBude definována v kupní smlouvěSmlouva o budoucí smlouvě kupní zobrazit
FVS2018S-73Sportovní a relaxační centrum, příspěvková organizace138 Kč/měsíc a vodoměrDodávka a provoz online odečtů vodoměrů zobrazit
FVS2018S-72Základní škola, Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace138 Kč/měsíc a vodoměrDodávka a provoz online odečtů vodoměrů zobrazit
FVS2018S-71Základní umělecká škola, Nové Město pod Smrkem, okres Liberec, příspěvková organizace138 Kč/měsíc a vodoměrDodávka a provoz online odečtů vodoměrů zobrazit
FVS2018S-70Středisko volného času Roroš, Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace138 Kč/měsíc a vodoměrDodávka a provoz online odečtů vodoměrů zobrazit
FVS2018S-69Mateřská škola, Nové Město pod Smrkem, okres Liberec, příspěvková organizace138 Kč/měsíc a vodoměrDodávka a provoz online odečtů vodoměrů zobrazit
FVS2018S-68Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 43370 KčKupní smlouva zobrazit
FVS2018S-67ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s.r.o.13351 KčDodatek č.1) Smlouvy o dílo zobrazit
FVS2018S-66Oaza-net spol.s.r.o.7600 Kč/měsícServisní a obchodní smlouva zobrazit
FVS2018S-65Kooperativa vienna insurance group96 Kč/rokPojistná smlouva k pojištění vozidla v KPS zobrazit
FVS2018S-64APPLIC s.r.o.Termín dodání dílaDodatek č.1 ke smlouvě o dílo zobrazit
FVS2018S-63Povodí Labe, státní podnik10000 KčDohoda o finanční náhradě za omezení vlastnického práva k pozemku zobrazit
FVS2018S-62Povodí Labe, státní podnik10000 KčDohoda o finanční náhradě za omezení vlastnického práva k pozemku zobrazit
FVS2018S-61APPLIC s.r.o.454080 KčRozšíření vodohospodářského dispečinku zobrazit
FVS2018S-60CENTROPOL ENERGY, a.s.863 Kč/MWhSmlouva o sdružených službách dodávky elektřiny zobrazit
FVS2018S-59ASIO NEW, spol. s.r.o.76095 KčKupní smlouva zobrazit
FVS2018S-58OAZANET spol.s.r.o.588920 KčKupní smlouva zobrazit
FVS2018S-57STRABAG a.s.-2101235 KčDodatek č.1 smlouvy o dílo FVS2018S-30 zobrazit
FVS2018S-56Město Frýdlant512500 KčSmlouva o nájmu staveb a technického zařízení - kanalizace Frýdlant Hág zobrazit
FVS2018S-55SYNER VHS - SYNER - ÚV Bílý Potok 1883522 KčDodatek č.4 zobrazit
FVS2018S-54SILKOM, spol. s.r.o.238870 KčDodatek č.1 smlouvy o dílo č. 018/2018 zobrazit
FVS2018S-53SIZ s.r.o.168600 KčDodatek č.1 smlouvy o dílo č. 2018/05/03 zobrazit
FVS2018S-52SNOWPLAN, spol. s.r.o.Úprava doby a místa plněníDodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.386/2017 /Město Frýdlant) a č. FVS2017S-72 (FVS,a.s.) zobrazit
FVS2018S-51ČEZ Distribuce, a.s.27800 KčPřipojení elektrického zařízení k distribuční soustavě vysokého napětí zobrazit
FVS2018S-50Zikuda - vodohospodářské stavby spol. s.r.o.386177Přeložka přivaděče ÚV Bílý Potok zobrazit
FVS2018S-49IN ENERGIE Prodej s.r.o.dle ceníkuSmlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN zobrazit
FVS2018S-48IN ENERGIE Prodej s.r.o.1241 Kč/MWhSmlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí VN/VVN zobrazit
FVS2018S-47KALENDÁŘ LIBERECKA spol.s.r.o.4700/měsícUmístění a správa webové prezentace zobrazit
FVS2018S-46ARCHIVER spol. s.r.o1,35 Kč/bm/denSmlouva o skladování zobrazit
FVS2018S-45Gamma soft s.r.o.0Smlouva o zpracování osobních údajů zobrazit
FVS2018S-44SPOLAK advokátní kancelář s.r.o.0Smlouva o zpracování osobních údajů zobrazit
FVS2018S-43Wolfgang Soukup1000 Kč/měsícSmlouva o pronájmu serveru zobrazit
FVS2018S-42Jiří Granz - GB-SOFT7901 Kč/měsícDodatek ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti software FVS zobrazit
FVS2018S-41Lesy České republiky, s.p.4 Kč/m2/rokDodatek č.6 k nájemní smlouvě č. 161/3 zobrazit
FVS2018S-40Střední škola hospodářská a lesnická 53,72 Kč za obědProdej a nákup obědů zobrazit
FVS2018S-39Stavební poradna spol. s.r.o.148000 KčProjektová a inženýrská činnost zobrazit
FVS2018S-38.Sweco Hydroprojekt a.s.368500 Kčtechnicko -ekonomická studie zobrazit
FVS2018S-37SYNER VHS-SYNER-ÚV Bílý Potok1108943,94 KčDodatek č.3 zobrazit
FVS2018S-36Jostav spol. s.r.o.419185 KčSmlouva o dílo zobrazit
FVS2018S-35Město Frýdlant0Smlouva o právu provést stavbu: Frýdlant - Hág, Zámecký Okres - OPRAVA VODOVODU SO 320 zobrazit
FVS2018S-34Město Frýdlant0Smlouva o právu provést stavbu: Frýdlant - Hág, Zámecký Okres - VODOVOD SO 310- Prodloužení vodovodu zobrazit
FVS2018S-33Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace42834 KčDohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu zobrazit
FVS2018S-32Icyizol s.r.o.145944 KčStavební úpravy objektu ČOV - zateplení střechy zobrazit
FVS2018S-31SILKOM, spol. s.r.o.9696037 KčNové Město pod Smrkem - obnova vodovodů a povrchů komunikace v roce 2018 zobrazit
FVS2018S-30STRABAG a.s.8790581 KčFrýdlant, ulice u Plovárny a Havlíčkova - obnova vodovodu a kanalizace, zpevněné plochy, chodníky a komunikace zobrazit
FVS2018S-29Město Frýdlant0Smlouva o právu provést stavbu zobrazit
FVS2018S-28Město FrýdlantDle textuSmlouva o upsání akcií zobrazit
FVS2018S-27Město FrýdlantDle textuSmlouva o započtení zobrazit
FVS2018S-26Ecentre, a.s.69000 KčPříkazní smlouva zobrazit
FVS2018S-25Vlasta Benešová0Smlouva o smlouvě budoucí zobrazit
FVS2018S-24SIZ s.r.o.4649962 KčFrýdlant, lokalita Hág - dokončení obnovy vodovodu zobrazit
FVS2018S-23ČEZ Distribuce, a.s.0Smlouva o uzavření budoucí smlouvy zobrazit
FVS2018S-22ČEZ Distribuce, a.s.0Smlouva o uzavření budoucí smlouvy zobrazit
FVS2018S-21G300 - spolek0Darovací smlouva zobrazit
FVS2018S-20IBR Consulting, s.r.o.239800 KčInvestorsko-inženýrská činnost pro realizaci akce "Frýdlant, lokalita Hág - dokončení obnovy vodovodu" zobrazit
FVS2018S-19IBR Consulting, s.r.o.160500 KčProjektová a inženýrská činnost pro stavbu "Frýdlant, Spojovací ulice - obnova vodovodu" zobrazit
FVS2018S-18REAL engineering spol. s.r.o.68000 KčTechnický dozor investora, činnost koordinátora BOZP zobrazit
FVS2018S-17VIAVIS a.s.max. 150000 KčPoskytování služeb v oblasti ochrany osobních údajů zobrazit
FVS2018S-16Dan Sobek, Lenka RejdovianováBude uvedena v budoucí kupní smlouvěSmlouva o smlouvě budoucí zobrazit
FVS2018S-15SILKOM spol. s.r.o.489752,47 KčHejnice - obnova vodovodu- bytovky Lázeňská zobrazit
FVS2018S-14INVESTING CZ spol. s.r.o.45000 KčZajištění investorsko - inženýrské činnosti při realizaci stavby zobrazit
FVS2018S-13INVESTING CZ spol. s.r.o139000 K4Zajištění investorsko - inženýrské činnosti při realizaci stavby zobrazit
FVS2018S-12Město Nové Město pod Smrkem0Smlouva o sdružení zadavatelů zobrazit
FVS2018S-11Liberecký kraj; Krajská správa silnic Libereckého kraje0Smlouva o zřízení služebnosti zobrazit
FVS2018S-10Česká pošta, s.p.0Ukončení účinnosti dohody zobrazit
FVS2018S-09INVESTING CZ spol. s.r.o.97000 KčZajištění inženýrské činnosti při realizaci akce zobrazit
FVS2018S-08Město Frýdlant0Sdružení zadavatelů o úpravě vzájemných práv a povinností zobrazit
FVS2018S-07Město Frýdlant0Převod práv a povinností stavebníka zobrazit
FVS2018S-06EUROVIA Kamenolomy, a.s.80900 KčKupní smlouva zobrazit
FVS2018S-05Compet Consult s.r.o.174000 KčPříprava a organizační zajištění průběhu zadávacích řízení zobrazit
FVS2018S-04Colonnade Insurance S.A.55900 KčPojištění odpovědnosti manažerů zobrazit
FVS2018S-03Ing. Iveta Jakešová199700 KčProjektová a inženýrská činnost pro stavbu "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace východní a severní strany Mírového náměstí, rekonstrukce vodovodu v ulici Kmochova a Sokolská, k.ú. Nové Město pod Smrkem zobrazit
FVS2018S-01Město Hejnice500000 Kč/rokNájem technického zařizení zobrazit


UZAVŘENÉ SMLOUVY 2017

ČÍSLO SMLOUVY SMLUVNÍ PARTNER SMLUVNÍ CENA PŘEDMĚT SMLOUVY ZOBRAZIT SOUBOR?
FVS2017S-88Sweco Hydroprojekt a.s.692680 KčDodatek č. 3 k smlouvě č. 11-0110-0600 zobrazit
FVS2017S-87Marius Pedersen a.s.633041 KčPřevzetí, odvoz a následné zajištění odstranění či využití odpadu zobrazit
FVS2017S-86DH Liberec, o.p.s.65000 KčSmlouva o spolupráci při uzávírání budoucích kupních smluv zobrazit
FVS2017S-85Povodí Labe, s.p.1425000Dodatek č.2 ke smlouvě o podmínkách odběru povrchové vody zobrazit
FVS2017S-84Kooperativa pojišťovna, a.s.15597 kč/rokPojistná smlouva o komplexním pojištění vozidla NAMÍRU zobrazit
FVS2017S-83ALS Czech Republic, s.r.o.196658 KčOdběry vrozků a analýzy pitných vod zobrazit
FVS2017S-82Obec Horní Řasnice50000 Kč/rokPronájem vodovodu Horní Řasnice zobrazit
FVS2017S-81Město Frýdlant1800000/ rokPronájem ČOV Frýdlant zobrazit
FVS2017S-80SILKOM, spol. s.r.o.- 72005,94 KčDodatek č.2 Nové Město pod Smrkem, ulice Dělnická - Oprava komunikace a obnova inženýrských sítí zobrazit
FVS2017S-79Česká telekomunikační infrastruktura a.s.2400 KčSmlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti zobrazit
FVS2017S-78Česká pošta, s.p.0Používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby zobrazit
FVS2017S-77Mikroregion Frýdlansko 0Smlouva o bezúplatném převodu majetku zobrazit
FVS2017S-76DH Liberec, o.p.s.36616 KčSmlouva o spolupráci při uzávírání budoucích kupních smluv zobrazit
FVS2017S-75Pražské vodovody a kanalizace, a.s.Dle Cena Služby (odst. 3)Smlouva o poskytování služby Monitorování spotřeby energií a médií zobrazit
FVS2017S-75Pražské vodovody a kanalizace, a.s.Dle Cena Služby (odst. 3)Smlouva o poskytování služby Monitorování spotřeby energií a médií zobrazit
FVS2017S-74Pražské vodovody a kanalizace, a.s.Dle platebních podmínek (odst.5)Rámcová smlouva na budování a provoz sítě radiových odečtů měřidel zobrazit
FVS2017S-73Město Frýdlant0Smlouva o právu provést stavbu zobrazit
FVS2017S-72SNOWPLAN, spol. s.r.o.1633000 KčZpracování PD pro DUR, DPS, PDPS v rámci rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant vč. inženýrských sítí zobrazit
FVS2017S-71TRANSTECHNIK CS, spol.s.r.o.124000 KčKoupě pneumatických zemních raket zobrazit
FVS2017S-70SIZ s.r.o.919503 kČFrýdlant - Hág, Zámecký okres - OPRAVA HAVÁRIE VODOVODU zobrazit
FVS2017S-69SYNER VHS-SYNER -ÚV Bílý Potok0Dodatek č.1 ke smlouvě č. 313/2012 zobrazit
FVS2017S-68SILKOM, spol. s.r.o.0Dodatek č.1 K FVS2017-14 zobrazit
FVS2017S-67ŠEBESTA VHS, v.o.s.416205,79 KčDodatek k FVS2017S-29 zobrazit
FVS2017S-66SILKOM, spol. s.r.o.-22256 KčDodatek k FVS2017S-33 zobrazit
FVS2017S-65ČSOB Leasing, a.s.222957 KčOperativní leasing zobrazit
FVS2017S-64ZPA Pečky, a.s.89160Nákup servomotorů zobrazit
FVS2017S-63Wolfgang Soukup1000 Kč/měsícPronájem serveru zobrazit
FVS2017S-62CENTROPOL ENERGY, a.s.910 - 930 Kč/MWhSmlouva o poskytování služeb zobrazit
FVS2017S-61CENTROPOL ENERGY, a.s.863 Kč/MWhSmlouva o sdružených službách dodávky elektřiny zobrazit
FVS2017S-60ASIO NEW, spol. s.r.o.70000 KčKupní smlouva: filtry do kanalizace zobrazit
FVS2017S-59O2 Czech Republic a.s.dle konkrétního zúčtovacího obdobíDohoda o poskytnutí slevy zobrazit
FVS2017S-58CÍSAŘ, ČEŠKA,SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář2500 kč/hodPoskytování právních služeb zobrazit
FVS2017S-57Servodata a.s.178000 KčModernizace elektronických služeb FVS zobrazit
FVS2017S-56Obec Dolní Řasnice0Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů zobrazit
FVS2017S-55Obec Višňová0Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů zobrazit
FVS2017S-54Nové Město pod Smrkem0Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací zobrazit
FVS2017S-53Obec Bulovka0Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů zobrazit
FVS2017S-52Obec Višňová0FVS2017S-52 zobrazit
FVS2017S-51Město Raspenava0Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací zobrazit
FVS2017S-50Město Frýdlant0Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací zobrazit
FVS2017S-49Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným2348304 KčDodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 3.5.2016 zobrazit
FVS2017S-47Střední škola hospodářská a lesnická, příspěvková organizace53,72 Kč / obědProdej a nákup obědů zobrazit
FVS2017S-46O-CONSULT s.r.o.91000 KčProvedení auditorských služeb zobrazit
FVS2017S-45O-CONSULT s.r.o.17600Zpracování dani z příjmu právnických osob zobrazit
FVS2017S-44INVESTING CZ spol.s.r.o.114950 KčPříkazní smlouva zobrazit
FVS2017S-43Josef Krišaldle budoucí kupní smlouvySmlouva o budoucí smlouvě kupní zobrazit
FVS2017S-42EUROVIA CS, a.s.2121000 KčObnova vodovodu Bílý Potok zobrazit
FVS2017S-42EUROVIA CS, a.s.2121000 KčObnova vodovodu Bílý Potok zobrazit
FVS2017S-41SILCOM spol.s.r.o.2550855 KčOprava komunikace a obnova inženýrských sítí zobrazit
FVS2017S-40IBR Consulting, s.r.o.225930 KčZajištění investorsko -inženýrské činnosti zobrazit
FVS2017S-39Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.325780 Kč/ rokPojistná smlouva zobrazit
FVS2017S-38SILCOM, spol. s.r.o.939174 KčOprava a prodloužení kanalizace ul. Žitavská zobrazit
FVS2017S-37Zámečnictví Novotný127 226 KčVýroba a montáž brány, branky a oplocení zobrazit
FVS2017S-36Liberecký kraj68000 KčSmlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti zobrazit
FVS2017S-35Liberecký kraj25000 KčSmlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti zobrazit
FVS2017S-34eCENTRE, a.s.69000 KčZadávací řízení veřejné zakázky na sdružené služby dodávky el. energie zobrazit
FVS2017S-33SILCOM, spol. s.r.o.2472399 KčSmlouva o dílo zobrazit
FVS2017S-32REAL engineering spol.s.r.o.60000 KčZajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci akce "Bulovka - oprava vodovodního řadu" zobrazit
FVS2017S-31Josef Kukal, Eva Kukalová29129 KčProdej vodovodu zobrazit
FVS2017S-30Město Frýdlant0Smlouva o smlouvě budoucí zobrazit
FVS2017S-29ŠEBESTA VHS, v.o.s.6396635 KčRekonstrukce inženýrských sítí v ul. Raisova a odlehčení stoky A zobrazit
FVS2017S-28Obec Heřmanice0Smlouva o zřízení věcného břemene zobrazit
FVS2017S-27Liberecký kraj30.000.000 KčPoskytnutí účelové dotace zobrazit
FVS2017S-26TELMOT Nymburk s.r.o.2286000 KčPoskytování služeb TDI pro projekt "Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok" zobrazit
FVS2017S-25Lesy České republiky, s.p.19590 Kč/rokSmlouva o nájmu zobrazit
FVS2017S-24T Cert, s.r.o.159000 KčProvedení opakované certifikace zobrazit
FVS2017S-23Město Nové Město pod Smrkem4006874 KčSmlouva o společném zadávání veřejné zakázky zobrazit
FVS2017S-22Obec Bulovka4510000 KčObnova vodovodu a oprava komunikace zobrazit
FVS2017S-21Česká pošta, s.p.6 Kč/položkaInkaso plateb obyvatelstva "SIPO" zobrazit
FVS2017S-20INVESTING CZ spol.s.r.o.141000Investorsky -inženýrské činnosti pro akci "Frýdlant - rekonstrukce inženýrských sítí v ul. Raisova a odlehčení stoky A do Smědé" zobrazit
FVS2017S-19Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným2570555Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 3.5.2016 zobrazit
FVS2017S-18Povodí Labe, státní podnik2000Zřízení věcného břemene zobrazit
FVS2017S-17APPLIC s.r.o.990800Dodávka, montáž a zprovoznění vodohospodářského dispečinku zobrazit
FVS2017S-16Compet Consult s.r.o.48000 KčPříkazní smlouva zobrazit
FVS2017S-15CAD Studio, a.s.139200 KčImplementace webové mapové prohlížečky twiGIS zobrazit
FVS2017S-14Carnets Consulting a.s.389000 KčPříkazní smlouva zobrazit
FVS2017S-13SILCOM, spol. s.r.o.129279 KčOprava vodovodu v Habarticích zobrazit
FVS2017S-12Vienna Insurance Group39529 Kč/rokPojistná smlouva pro Autopojištění Combi Plus III zobrazit
FVS2017S-11Město Frýdlant9152 kč /rokPodnájemní smlouva zobrazit
FVS2017S-10Eurovia Kamenolomy, a.s.93850Dodávky přírodního kameniva zobrazit
FVS2017S-09Sweco Hydroprojekt a.s.474960Výkon autorského dozoru zobrazit
FVS2017S-08Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.6516Dodatek k pojistné smlouvě zobrazit
FVS2017S-07Erst & Young, s.r.o.128600Poskytování poradentských služeb zobrazit
FVS2017S-06Česká spořitelna a.s.127400000Smlouva o úvěru zobrazit
FVS2017S-04Správa železniční dopravní cesty, státní organizace19720Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě zobrazit
FVS2017S-03Vápenka Čertovy schody a.s.3212Kupní smlouva: vápenný hydrát zobrazit
FVS2017S-02TECAM Praha s.r.o.Dle jednotkových cenRámcová dohoda: Opakované dodávky vodoinstalačního a kanalizačního materiálu zobrazit
FVS2017S-01Compet Consult s.r.o.65000Příprava a zajištění průběhu ZPŘ zobrazit


UZAVŘENÉ SMLOUVY 2016

ČÍSLO SMLOUVY SMLUVNÍ PARTNER SMLUVNÍ CENA PŘEDMĚT SMLOUVY ZOBRAZIT SOUBOR?
FVS2017S-05Sweco Hydroprojekt a.s.577680Zpracování Oznámení Koncepce zobrazit
FVS2016S-50Povodí Labe , státní podnik0Dodatek ke smlouvě o podmínkách odběru povrchové vody zobrazit
FVS2016S-49Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.230000Vypracování projektové dokunentace: "Ohlášení udržovacích prací na vodním díle" zobrazit
FVS2016S-48ALS Czech Republic, s.r.o.198640Monitorování kvality vody zobrazit
FVS2016S-47ATELIER VH s.r.o.114500Projektová dokumentace: "Bulovka - oprava vodovodního řadu" zobrazit
FVS2016S-46Město Frýdlant0Dodatek č.1 smlouvy č. FVS2015S-58 o zápůjčce zobrazit
FVS2016S-45Obec Višňová0Nájem technického zařízení zobrazit
FVS2016S-44Marius Pedersen a.s.587752Odvoz a odstranění či využití odpadů zobrazit
FVS2016S-43Kooperativa Vienna insurance group0Dodatek k pojistné smlouvě - flotila č. 6980374581 zobrazit
FVS2016S-42Komerční banka, a.s.0Smlouva o profi spořícím účtu zobrazit
FVS2016S-41Kalendář Liberecka spol. s.r.o.110000Čtvrtletník FVS, a.s. zobrazit
FVS2016S-40Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným24353249Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo 3.5.2016 zobrazit
FVS2016S-39MED 68 s.r.o.672279Koupě pozemku zobrazit
FVS2016S-38ČSOB Leasing, a.s.531014Operativní leasing -NISSAN X-Trail zobrazit
FVS2016S-37ttes s.r.o.0Nájem nebytových prostor zobrazit
FVS2016S-36Kooperativa pojišťovna, a.s.0Dodatek k pojistné smlouvě - pojištění návěsu zobrazit
FVS2016S-35České dráhy, a.s.14060Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene zobrazit
FVS2016S-34SPEED LEASE a.s.0Dodatek č. 2 ke smlouvě č.13DVOLB000038 operativní leasing zobrazit
FVS2016S-33One Energy & One Mobile a.s.0Sdružené dodávky elektřiny ze sítě NN zobrazit
FVS2016S-32One Energy & One Mobile a.s.0Sdružené dodávky elektřiny ze sítě VN a VVN zobrazit
FVS2016S-31O-CONSULT s.r.o.91000Smlouva o povinném auditu - provedení auditorského ověření roční účetní závěrky za rok 2016 zobrazit
FVS2016S-30O-CONSULT s.r.o.10000Zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2016 zobrazit
FVS2016S-29Compet Consult s.r.o.217000Příkazní smlouvy - organizace výběrových řízení k projektu "Rekonstrukce ÚV Bílý Potok" zobrazit
FVS2016S-28Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným0dodatek č.1 smlouvy č. FVS2016S-19 zobrazit
FVS2016S-27Elektroservis Jiří Čaban500Pronájem stoje Yanmar + vozidla AVIA - platba dle mh. zobrazit
FVS2016S-26Liberecký kraj141000Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti zobrazit
FVS2016S-25Střední škola hospodářská a lesnická, příspěvková organizace0Prodej a nákup obědů zobrazit
FVS2016S-24Zikmund elektronics s.r.o.479776Smlouva o dodávce zařízení zobrazit
FVS2016S-23Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.140000Poradenská činnost - finacování úpravny vody Bílý Potok zobrazit
FVS2016S-22První chráněná dílna s.r.o.8743Dodatek č.1 změna barvy zobrazit
FVS2016S-21Česká spořitelna, a.s.1200Pronájem bezpečnostní schránky zobrazit
FVS2016S-20První chráněná dílna s.r.o.172695Návrh, zhotovení a dodávka pracovních oděvů zobrazit
FVS2016S-19Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným22946185Rekonstrukce ulice Lužická a v Úvoze ve Frýdlantu vč. inženýrských sítí zobrazit
FVS2016S-18SILKOM, spol. s.r.o.1435377Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Revoluční zobrazit
FVS2016S-17Charvát CTS a.s.966090Koupě traktorového nosiče kontejnerů a cisteren na pitnou vodu zobrazit
FVS2016S-16Město Frýdlant49500Darovací smlouva zobrazit
FVS2016S-15SPEED LEASE a.s.0Prodloužení smlouvy o operativním leasingu zobrazit
FVS2016S-14eCENTRE, a.s.59000Zadavatelská činnost, veřejná zakázka na sdružené dodávky el. energie zobrazit
FVS2016S-13INVESTING CZ spol.s.r.o.247445Provádění TDI a zajištění funkce koordinátora BOZP v roce 2016 zobrazit
FVS2016S-12CAD Studio, a.s.219000Impementace vyjadřovacího portálu zobrazit
FVS2016S-11Město Nové Město pod Smrkem73400Darovací smlouva zobrazit
FVS2016S-10SMP CZ, a.s.320000Dohoda o narovnání zobrazit
FVS2016S-09KOMERSIA AUTO s.r.o.734272Koupě motorového vozidla zobrazit
FVS2016S-08Komerční banka, a.s.0Dodatek ke smlouvě zobrazit
FVS2016S-07ČEZ Distribuce a.s.0Připojení odběrných míst zobrazit
FVS2016S-06AIG Europe Limited55900Pojištění odpovědnosti manažerů zobrazit
FVS2016S-05Česká pošta, s.p.0Nadstandardní zpracování poštovních poukázek A zobrazit
FVS2016S-04Město Frýdlant0Smlouva o sdružení zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů ke třetím osobám zobrazit
FVS2016S-03EUROVIA Kamenolomy, a.s.98250Kupní smlouva zobrazit
FVS2016S-02ČSOB Leasing, a.s.351160Operativní leasing -DACIA Duster Artica zobrazit
FVS2016S-01BENNE s.r.o.476016Oprava rychlofiltrů na úpravně vody Bílý Potok zobrazit


UZAVŘENÉ SMLOUVY 2015

ČÍSLO SMLOUVY SMLUVNÍ PARTNER SMLUVNÍ CENA PŘEDMĚT SMLOUVY ZOBRAZIT SOUBOR?
FVS2015S-64Povodí Labe, s.p.5250Pronájem pozemku zobrazit
FVS2015S-63Vlastimil Potomák40000Prodej movitého majetku - traktor Zetor 5611 zobrazit
FVS2015S-62Sweco hydroprojekt a.s.182000aktualizace PRVKUK zobrazit
FVS2015S-61Povodí Labe, s.p.898000Smlouva o podmínkách odběru povrchové vody zobrazit
FVS2015S-60Povodí Labe, s.p.44900Smlouva o podmínkách odběru povrchové vody zobrazit
FVS2015S-59LUTWA s.r.o.389000Prodej movitého majetku zobrazit
FVS2015S-58Město Frýdlant14100000Smlouva o zápůjčce zobrazit
FVS2015S-57Město Frýdlant3600000Nájem technického zařízení zobrazit
FVS2015S-56Město Hejnice0Dodatek č.3 smlouvy o nájmu technického zařízení zobrazit
FVS2015S-55Město Frýdlant110000Smlouva o smlouvě budoucí zobrazit
FVS2015S-54Marius Pedersen a.s.675780Odvoz a odstranění odpadů zobrazit
FVS2015S-53ALS Czech Republic,s.r.o.177964Monitorování a kontrola kvality pitné vody zobrazit
FVS2015S-52Aquion s.r.o.109034Servisní smlouva zobrazit
FVS2015S-51BENNE s.r.o.15995Statické zajištění a izolace sklepních prostor - dodatek zobrazit
FVS2015S-50O2 PROFI0Poskytnutí slevy zobrazit
FVS2015S-49Městský úřad Frýdlant0Zapůjčení videoprojektoru zobrazit
FVS2015S-48Státní pozemkový úřad6800Koupě pozemku zobrazit
FVS2015S-47Ernst & Young s.r.o.66500Poradentské služby zobrazit
FVS2015S-46BENNE s.r.o.119320Statické zajištění a izolace sklepních prostor zobrazit
FVS2015S-45Komerční banka, a.s.0Smlouva o přijímání platebních karet zobrazit
FVS2015S-44Kooperativa pojišťovna, a.s.0Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla zobrazit
FVS2015S-43Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.0Havarijní pojištění -traktor Solis 60 4WD zobrazit
FVS2015S-42Pavel Bacovský interiéry80446Dodatek ke smlouvě č. FVS2015S-34 zobrazit
FVS2015S-41ZEMI stavební stroje s.r.o.533920Traktor SOLIS 60 standard zobrazit
FVS2015S-40Sweco Hydroprojekt a.s.49500Zpracování projektové dokumentace zobrazit
FVS2015S-39Liberecký kraj220000Smlouva o spolupráci zobrazit
FVS2015S-38SPOLAK advokátní kancelář s.r.o.20500Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování právních služeb ze dne 30.12.2013 zobrazit
FVS2015S-37BENNE s.r.o.270795Opravy a údržba konstrukcí ČOV Nové Město pod Smrkem zobrazit
FVS2015S-36SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.2143450Leasing a dodávka nakladače - rýpadla zobrazit
FVS2015S-35Vápenka čertovy schody a.s.19200koupě vápenného hydátu zobrazit
FVS2015S-34Pavel Bacovský interiéry414661Rekonstrukce vstupního vestibulu a kanceláře PZC zobrazit
FVS2015S-33MND a.s.0Sdružené dodávky elektřiny, jednotková cena dle skutečného odběru zobrazit
FVS2015S-32ČSOB Leasing, a.s.335678Nájem užitkového automobilu zobrazit
FVS2015S-31ČSOB Leasing, a.s.282576Nájem užitkového automobilu zobrazit
FVS2015S-30ČSOB Leasing, a.s.282576nájem užitkového automobilu zobrazit
FVS2015S-29ČSOB Leasing, a.s.416064Nájem užitkového automobilu zobrazit
FVS2015S-28ČSOB Leasing, a.s.416064nájem užitkového vozu zobrazit
FVS2015S-27Severočeské muzeum v Liberci2400Provedení archeologického výzkumu zobrazit
FVS2015S-26SaM Silnice a mosty a.s.275032Vodovod Tylova, Frýdlant I a II. Etapa - konečná úprava povrchu MK zobrazit
FVS2015S-24VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.180000Posouzení dopadů plánovaného rozšíření těžby na zásobování pitnou vodou zobrazit
FVS2015S-23O-CONSULT s.r.o.91000Provedení auditorského ověření roční účetní uzávěrky zobrazit
FVS2015S-22O - CONSULT s.r.o.29600Zpracování daně z příjmu právnických osob zobrazit
FVS2015S-21Aperta, s.r.o.68250Vzdělávací aktivity zaměstnanců zobrazit
FVS2015S-20Město Frýdlant800000Smlouva o zápůjčce zobrazit
FVS2015S-19Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.331184Pojistná smlouva zobrazit
FVS2015S-18Město Hejnice219615Koupě hydročističe zobrazit
FVS2015S-17Petr NOVOTNÝ - zámečnické práce155722Dodatek ke smlouvě č. FVS2015S-11 zobrazit
FVS2015S-16eCENTRE, a.s.59000Příkazní smlouva zobrazit
FVS2015S-15SILKOM spol. s r.o.1078511 Obnova vodovodu Hág - 0. etapa zobrazit
FVS2015S-14Kalendář Liberecka spol.s.r.o.220000Grafický návrh, zpracování, tisk a distribuce zobrazit
FVS2015S-13COPIA Liberec, s.r.o.0Nájem kopírovacího stroje zobrazit
FVS2015S-12Komerční banka, a.s.0Smlouva o vedení účtu zobrazit
FVS2015S-11Petr NOVOTNÝ - zámečnické práce216282Rekonstrukce vrtu Pertoltice zobrazit
FVS2015S-10RENOMIA, a.s.57800Pojištění odpovědnosti manažerů zobrazit
FVS2015S-09DH Liberec, o.p.s.0smlouva o spolupráci zobrazit
FVS2015S-08Lobelich s.r.o.0čištění odpadních vod zobrazit
FVS2015S-07DOBET, spol. s.r.o.0prodej drceného kameniva zobrazit
FVS2015S-06ATLAS consulting spol. s.r.o.19252licence k programovému vybavení zobrazit
FVS2015S-05EUROVIA Kamenolomy, a.s.109550dodávky drceného kameniva zobrazit
FVS2015S-04Povodí Labe, s.p.43900odběr povrchové vody zobrazit
FVS2015S-03Povodí Labe s.p.878000Odběr povrchové vody zobrazit
FVS2015S-02Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.490000plán financování obnovy vodovodů a kanalizací zobrazit
FVS2015S-01Petr Novotný, zámečnické práce58935oprava vodojemu Ferdinandov zobrazit


UZAVŘENÉ SMLOUVY 2014

ČÍSLO SMLOUVY SMLUVNÍ PARTNER SMLUVNÍ CENA PŘEDMĚT SMLOUVY ZOBRAZIT SOUBOR?
FVS2015S-25Úřad práce68250Dohoda o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců zobrazit
FVS2014S-36Obec Višňová16000nájem technického zařízení zobrazit
FVS2014S-35ALS Czech Republic, s.r.o.196814monitorování kvality pitné vody zobrazit
FVS2014S-34Česká pošta, s.p.0poskytování certifikačních služeb zobrazit
FVS2014S-33Ing. Vlastimil Ladýř - LADEO440410Likvidace odpadů zobrazit
FVS2014S-32VGD, s.r.o.144000personální audit zobrazit
FVS2014S-31Zikmund elektronics s.r.o.766447kupní smluva - kamera zobrazit
FVS2014S-30Radeton s.r.o.117500kupní smlouva - detektor poruch zobrazit
FVS2014S-29TOREX SECURITY,spol.s.r.o.0ostraha objektu - dodatek č.1 zobrazit
FVS2014S-28CENTROPOL ENERGY, a.s.0sdružené služby o dodávkách elektřiny - velkoodběry zobrazit
FVS2014S-27CENTROPOL ENERGY, a.s.0smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny zobrazit
FVS2014S-26O-CONSULT, s.r.o.91000smlouva o povinném auditu zobrazit
FVS2014S-25O-CONSULT s.r.o.29600Zpracování přiznání k daní z příjmu odběratele za rok 2014 zobrazit
FVS2014S-23povodí Labe, s.p.2000smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zobrazit
FVS2014S-22Ředitelství silnic a dálnic ČR0získání práva stavebníka provést stavbu zobrazit
FVS2014S-21SNOWPLAN spol. s.r.o.261000Kanalizace Frýdlant - rekonstrukce odlehčovací komory OK - 2A zobrazit
FVS2014S-20Kooperativa Vienna Insurance group0pojištění vozidel zobrazit
FVS2014S-19Ještědská stavební společnost spol.s.r.o.242007stavební práce zobrazit
FVS2014S-18Zámečnictví - Petr Novotný330527Celková oprava vodojemu Bulovka zobrazit
FVS2014S-17Ředitelství silnic a dálnic ČR27328Smlouva o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě ... zobrazit
FVS2014S-16Frýdlantské vodárenské sdružení321661prominutí dluhu zobrazit
FVS2014S-15ČSOB Leasing, a.s.191136Operativní leasing s volitelnými službami zobrazit
FVS2014S-14ČSOB Leasing, a.s.607800Operativní leasing s volitelnými službami zobrazit
FVS2014S-13CULLIGAN Czech s.r.o.850597dodávka a montáž zařízení na úpravu vody zobrazit
FVS2014S-12eCentre, a.s.59000zadání veřejné zakázky zobrazit
FVS2014S-11DOBET, spol. s.r.o.0dodávky drceného kameniva zobrazit
FVS2014S-10RENOMIA, a.s.64300Pojištění odpovědnosti manažerů zobrazit
FVS2014S-09CENTROPOL ENERGY, a.s.0Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny zobrazit
FVS2014S-08T-Cert150000certifikace norem ISO + opakovaná certifikace zobrazit
FVS2014S-07DH Liberec, o.p.s.70000odběr zboží v rámci tzv. náhradního plnění zobrazit
FVS2014S-06O-CONSULT s.r.o.22600zpracování přiznání k dani z příjmu zobrazit
FVS2014S-05EUROVIA Kamenolomy, a.s.124300dodávky drceného kameniva zobrazit
FVS2014S-04CENTROPOL ENERGY, a.s.0smlouva o sdružených dodávkách elektřiny zobrazit
FVS2014S-03CENTROPOL ENERGY, a.s.0smlouva o sdružených dodávkách elektřiny zobrazit
FVS2014S-02CENTROPOL ENERGY, a.s.0smlouva o sdružených dodávkách elektřiny zobrazit
FVS2014S-01Miloslav Štěpánek35000koupě vodovodního řadu zobrazit


UZAVŘENÉ SMLOUVY 2013

NÁZEV SMLOUVY ZOBRAZIT SOUBOR?
povodňové škody 06/2013- vodovod Minkovice/Poustka - přechod Smědá zobrazit
Povodňové škody 07/2013 zobrazit
Povodňové škody 07/2013 zobrazit
Rekonstrukce vovodu ul. Myslbekova, Nové Město pod Smrkem zobrazit
Zadání veřejné zakázky na akci "FRÝDLANSKO - VODA PRO 3.TISÍCILETÍ - REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY FRÝDLADNT" opatření pro včasné snížení koncentrace dus zobrazit
Oprava zborcené kanalizace zobrazit
Likvidace odpadů vznikajících při provozu ČOV zobrazit
Mandátní smlouva o zastupování v zadávacím řízení veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické energie zobrazit
Smlouva o dílo č.2463/20/0 (rekonstrukce dosazovacích nádrží na ČOV Nové Město pod Smrkem) zobrazit
Smlouva o poskyzování služeb, propagace činnosti zobrazit
Smlouva o provádění ostrahy majetku zobrazit
Rámcová kupní smlouva o dodávkách kameniva zobrazit
Smlouva o dílo (Dostavba kanalizační sítě Nové Město pod Smrkem - přeložka vodovodu) zobrazit
Monitorování a kontrola kvality pitné vody zobrazit
Smlouva o dílo č. 321/2012 (oprava kanalizace ul. Mezibranská) zobrazit
Smlouva na audit účetní uzávěrky k 31.prosinci 2012 zobrazit
Smlouva o dílo a o poskytnutí licence k užívání software zobrazit
smlouva na výkon autorského dozoru (rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok) zobrazit
Smlouva navýkon autorského dozoru (rekonstrukce úpravny vody Frýdlant) zobrazit
Mandátní smlouva (zajištění funkce koordinátora BOZP pro projekt Frýdlantsko - voda pro třetí tisísiletí, rekonstrukce úpravny vody Frýdlant, rekonst zobrazit
Smlouva o dílo a obchodní podmínky na dodávku služeb (TDI a správce stavby pro porjekt Frýdlantsko - voda pro třetí tisíciletí - rekonstrukce úpravny zobrazit
Smlouva o dílo a obchodní podmínky (Frýdlantsko - voda pro třetí tisíciletí - rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok) zobrazit
Smlouva o dílo a obchodní podmínky (Frýdlantsko - voda pro třetí tisíciletí - rekonstrukce úpravny vody Frýdlant) zobrazit
Smlouva o půjčce (Hejnice - rekonslrukce vodovodu) zobrazit
Smlouva o nájmu technického zařízení - čistírna odpadních vod Frýdlant zobrazit
Kupní smlouva (SET - CORR - 5) zobrazit
Smlouva o dílo číslo 21207 (Hejnice rekonstrukce vodovodu) zobrazit
Smlouva o dílo (Rekonstrukce a dostavba PZC - FVS, a.s.) zobrazit
Smlouva o dílo č.001/2012 (Frýdlant ulice Řasnická) zobrazit
Kupní smlouva č. 99120226 (přírodní drcené kamenivo) zobrazit
Kupní smlouva (prodej pozemků a nemovitostí) zobrazit
Smlouva o úvěru č.2004/11/5652 zobrazit
Rámcová smlouva o dodávkách kameniva zobrazit

 

 

© 2018 Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.