úvodzákazníksmlouva › nová přípojka

Vodovodní / vodovodní + kanalizační:

 

 • Průkaz totožnosti
 • Plná moc od ostatních vlastníků nemovitosti
 • Informace: Počet osob, zdržujících se (rekreačně/trvale) v nemovitosti, korespondenční adresa, pokud se liší od adresy odběrného místa, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mailová adresa
 • Geodetické zaměření skutečného provedení přípojky
 • V případě napojení na kanalizaci informaci o tom, zda odběratel využívá vlastní zdroj pitné vody (studna)

kanalizační:

 

 • Průkaz totožnosti
 • Plná moc od ostatních vlastníků nemovitosti
 • Geodetické zaměření skutečného provedení přípojky
 • Informace: Počet osob, zdržujících se (rekreačně/trvale) v nemovitosti, korespondenční adresa, pokud se liší od adresy odběrného místa, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mailová adresa, informaci o tom, zda odběratel využívá vlastní zdroj pitné vody (studna)
 • Odběratelé, kteří již mají smlouvu na dodávku pitné vody a měření vodoměrem: Stav na VDM k datu připojení na kanalizaci
 • Odběratelé, kteří již mají smlouvu na dodávku pitné vody a měření dle směrných čísel roční potřeby (paušál): datum připojení na kanalizaci

© 2018 Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.