úvodspolečnost › kvalita

Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., úspěšně prošla certifikací z hlediska požadavků norem ISO 9001, ISO 140001 a ISO 45001

u společnosti T-Cert, s. r. o., se sídlem Evropská 846/176a, 160 00 Praha VI.,

 

 

Pro tento rozsah činností a služeb:

 

  • shromažďování, úprava a rozvod vody
  • úprava a rozvod pitné a užitkové vody
  • odvádění a čištění odpadních vod
  • výstavba, údržba, opravy a odstraňování vodovodních a kanalizačních řadů včetně souvisejících staveb a objektů

© 2018 Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.