úvodspolečnostInvestiční akce › Seznam investičních akcí

Přehled realizovaných staveb vodovodů a kanalizací v letech 2004-2017

Frýdlant, Havlíčkova ul., kanalizace                                                           

2004

807 tis. Kč
Nové Město p.S., Ludvíkovská ul., vodovod – I. etapa   

2004

1 592 tis. Kč
Frýdlant, Údolí, vodovod – I. etapa

2005

851 tis. Kč
Dětřichov, propojení vodovodu

2005

89 tis. Kč
Hejnice, Ferdinadov, rozšíření vodovodu

2006

2 191 tis. Kč
Nové Město p.S., Jidřichovická a Celní ul., vodovod

2007

2 325 tis. Kč
Hejnice, Skalní město – I. etapa

2007

1 179 tis. Kč
Frýdlant, Bělíkova ul., kanalizace

2008

1 411 tis. Kč
Frýdlant, Čelakovského ul., dostavba kanalizace

2008

464 tis. Kč
Černousy, výměna vodovodu 

2010

287 tis. Kč
Hejnice, výměna vodovodu

2010

193 tis. Kč
Bulovka, výměna vodovodu

2010

174 tis. Kč
Nové Město pod Smrkem - rekonstrukce prameniště Tábor

2011

1 005 tis. Kč
Frýdlant vodovod - Spojovací 

2012

94 tis. Kč
Frýdlant kanalizace - Zelená 

2012

57 tis. Kč
Frýdlant kanalizace - Mezibranská - revizní šachta

2012

261 tis. Kč
Hejnice vodovod - Skalní město

2012

1 119 tis. Kč
Frýdlant - dostavba kanalizace (Raisova, Bezručova, Bělíkova, …… )

2013

4 684 tis. Kč
Nové Město p.S., Ludvíkovská ul., vodovod – II. etapa   

2014

1 116 tis. Kč
Nové Město p.S., Myslbekova ul., vodovod

2014

516 tis. Kč
Frýdlant kanalizace - 2 úseky, Raisova ulice

2014

2 513 tis. Kč
Bulovka - rekonstrukce armaturní komory

2014

66 tis. Kč
Raspenava, výměna vodovodu U Hakena

2014

77 tis. Kč
Frýdlant kanalizace - Okružní - revizní šachta

2015

49 tis. Kč
Frýdlant vodovod - Hág - 0. etapa

2015

963 tis. Kč
Frýdlant, Tylova ulice - vodovod - I. a II. etapa

2015

738 tis. Kč
Nové Město pod Smrkem, Revoluční - vodovod a kanalizace

2016

1 435 tis. Kč
Frýdlant, Nádražní ulice - vodovod a kanalizace

2016

634 tis. Kč
Frýdlant, Lužická, V Úvoze - vodovod, kanalizace

2016/17

7 260 tis. Kč
Frýdlant, Raisova ul. vodovod + kanalizace + odlehčení do Smědé

2017

   
Bílý Potok pod Smrkem - obnova vodovodu

2017

   
Bulovka, výměna vodovodu v délce 573 m

2017

   
Nové Město pod Smrkem, Dělnická - vodovod a kanalizace

2017

   

 

Celkem

 

34 150 tis. Kč

 

Přehled hlavních oprav provozních objektů v letech 2004 - 2017

Frýdlant kanalizace - rekonstrukce odlehčovací komory U Slezanu 2004 132 tis. Kč
rekonstrukce prameniště U Nemocnice 2004 31 tis. Kč
oprava čerpací stanice Nové Město, Celní ul. 2005 59 tis. Kč
oprava vodojemu Dětřichov   2005 47 tis. Kč
rekonstrukce vodojemu Frýdlant, NP  2006 304 tis. Kč
výměna oplocení vodojemů Lázně Libverda  2006 193 tis. Kč
oprava vodojemu Lázně Libverda, gravitace  2006 37 tis. Kč
oprava čerpací stanice Frýdlant, Zámecká ul. 2007 67 tis. Kč
rekonstrukce vodojemu Přebytek  2007 203 tis. Kč
oprava vodojemu Supí vrch, Frýdlant 2008 29 tis. Kč
rekonstrukce čerpací stanice Ferdinadov  2008 97 tis. Kč
rekonstrukce vodojemu Nové Město – 750 m3 2008 296 tis. Kč
výměna oken a dveří PZC Frýdlant 2009 292 tis. Kč
snížení objemové aktivity radonu – VDJ Hejnice 2009 1 703 tis. Kč
oprava oplocení ÚV Bílý Potok 2010 57 tis. Kč
oprava transformátoru pro ÚV Frýdlant 2010 73 tis. Kč
oprava oplocení vodojmeu Dětřichov 2011 166 tis. Kč
Oplocení ÚV Frýdlant - oddělení prostiru garáží 2011 330 tis. Kč
ČOV Nové město pod Smrkem - ochrana česlíproti zamrzání 2012 49 tis. Kč
ČOV Nové město pod Smrkem - oprava atiky 2012 58 tis. Kč
ČOV Frýdlant - oprava kalolisu a variátoru 2012 358 tis. Kč
levobřežní odlehčení stok D+DA ve Frýdlantu 2014 329 tis. Kč
oprava střechy a komínu ÚV Bílý Potok 2014 95 tis. Kč
oprava vodojmeu Bulovka 2014 331 tis. Kč
provizorní linka ÚV Frýdlant - 0. etapa rekonstrukce 2014 14 647 tis. Kč
oprava a údržba stavebních konstrukcí ČOV Nové Město pod Smrkem 2015 271 tis. Kč
oprava vodojemu Ferdinadov 2015 59 tis. Kč
oprava vrtu Pertoltice 2015 156 tis. Kč
oprava oplocení ÚV Frýdlant 2015 41 tis. Kč
výměna OXY sond ČOV Nové Město pod Smrkem 2016 280 tis. Kč
oprava rychlofiltrů ÚV Bílý Potok 2016 476 tis. Kč
oprava oplocení ÚV Frýdlant resp. kontejneru reverzní osmósy 2017  
rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok 2017/18    
Celkem 21 266 tis. Kč

 

Přehled nákupu strojů a zařízení pro potřeby provozování vodovodů a kanalizací v letech 2004 - 2017

MAN - cisterna 2004 1 554 tis. Kč
MAN - fekální vůz 2005 1 525 tis. Kč
ARO - automobil 4x4 (dnes již prodáno) 2005 559 tis. Kč
WEBER - vibrační deska 2005 60 tis. Kč
SCEDO - zvedací zařízení, trojnožka 2005 48 tis. Kč
HONDA - elektrocentrála 2006 71 tis. Kč
SIGMET - hydročistič přívěs (dnes již prodáno Městu Hejnice) 2007 1 077 tis. Kč
AQUION - software GIS 2009 609 tis. Kč
IVECO - hydročistič 2011 1 751 tis. Kč
FRIAMAT - svářecí souprava na PE potrubí 2011 127 tis. Kč
WEBER - vibrační pěch 2011 47 tis. Kč
NOVA - fotometr 2011 58 tis. Kč
CLIPPER - řezač spár 2012 43 tis. Kč
SIEMENS - server 2012 54 tis. Kč
SEBA DYNATRONICS - korelátor 2012 264 tis. Kč
PEDDY - pažící box pro výkopové práce 2014 75 tis. Kč
HP INTEC - zahradní traktor  2014 76 tis. Kč
RADETON - trasovací zařízení RD8000 2014 118 tis. Kč
ZIKMUND ELECTRONICS - kamerový inspekční systém 2014 766 tis. Kč
SOLIS - traktor  2015 536 tis. Kč
KOMATSU - rypadlo-nakladač 2015 1 950 tis. Kč
VYJADŘOVACÍ PORTÁL 2016 250 tis. Kč
FIAT DANGEL 4x4 - užitkový vůz pro vestavbu kamerového systému 2016 727 tis. Kč
KAMEROVÝ SYSTÉM - vestavba do FIAT DAGEL 4x4 2017 480 tis. Kč
VH DISPEČINK - obnova systému přenosu dat 2017    
12 825 tis. Kč

 

Přehled realizovaných oprav po povodňových škodách v letech 2010-2013

havarijní zajištění dodávek pitné vody 2010 500 tis. Kč
ÚV Bílý Potok – oprava odběru Smědá                             2010 1 000 tis. Kč
ÚV Bílý Potok – oprava odběru Hájený potok               2010 168 tis. Kč
Raspenava I – oprava vodovodu 2010 874 tis. Kč
Raspenava II – oprava vodovodu (protlak) 2010 234 tis. Kč
Heřmanice – oprava vodovodu 2010 491 tis. Kč
Frýdlant – oprava vodovodu (Hág) 2010 675 tis. Kč
Višňová – oprava vodovodu Poustka / Minkovice 2010 491 tis. Kč
ČOV Frýdlant                                                      2010 2 374 tis. Kč
ČOV Hejnice                                                       2010 394 tis. Kč
Nové Město pod Smrkem – oprava stoky „A“ 2010 52 tis. Kč
Frýdlant kanalizace - shybka D 2011 198 tis. Kč
Frýdlant kanalizace - kemnová stoka "A" - DN1000 2011 392 tis. Kč
Frýdlant kanalizace - Komenského nábřeží 2011 1 663 tis. Kč
Frýdlant kanalizace - Plovárenská 2011 179 tis. Kč
Frýdlant kanalizace - Smetanova 2011 488 tis. Kč
Frýdlant vodovod - Plovárenská 2011 216 tis. Kč
Frýdlant - rekonstrukce jímání surové vody z Řasnice 2012 3 619 tis. Kč
Minkovice / Poustka - oprava vodovodu 2013 360 tis. Kč
Celkem 14 368 tis. Kč


© 2018 Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.