Frýdlant, lokalita Údolí, vodovod a vodojem

Informace o projektu

Název projektuFrýdlant, lokalita Údolí, vodovod a vodojem
Registrační číslo projektuCZ.05.01.04/04/23_044/0002477
Název stavbyFrýdlant, lokalita Údolí – kompletní obnova a dostavba vodovodu včetně vodojemu – I. etapa
Celkové náklady stavby15 983 008,41 Kč
Z toho dotace činícca 70%, zatím neschváleno
Doba plnění4/2024 – 10/2024

Předmět plnění

Předmětem plnění je rekonstrukce stávajícího vodovodu, v nové trase a v jiné dimenzi a výstavba nového vodojemu pro řešenou lokalitu namísto vodojemu stávajícího, který svou kapacitou 2×25 m3 nevyhovuje současným potřebám obyvatel. Součástí stavby vodojemu o objemu 2x80m3 je jeho napojení na energie a odvodnění, realizace zpevněných ploch a oplocení – zabezpečení stavby.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zásobování obyvatel místní části Údolí ve Frýdlantu pitnou vodou. Za účelem zlepšení tlakových i kapacitních poměrů v lokalitě bude vybudovaný nový vodojem o objemu 2×80 m3 včetně zpevněných ploch a oplocení. Dále dojde ke zkapacitnění vodovodního potrubí (nově d160 mm), jež propojuje stávající VDJ HTP s novým VDJ 2×80 m3

Fotodokumentace

Zahájení stavby vodojemu 10.4.2024