Rubrika: Dolní Řasnice

  • Přerušení dodávky pitné vody Dolní Řasnice

    V pondělí dne 13.11.2023 z důvodu nutných prací na opravě poruchy vodovodního řadu, bude přerušena dodávka pitné vody v obci Dolní Řasnice. Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat lokality od č.p. 109 – směr Horní Řasnice. Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě a to od 8:00…