Rubrika: Bílý Potok

  • Přerušení dodávky pitné vody Bílý Potok

    Dnes dne 03.11.2023 z důvodu nutných prací na opravě poruchy vodovodního řadu, bude přerušena dodávka pitné vody v obci Bílý Potok. Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat zadní cesty – od ZŠ/MŠ Bílý Potok po – Rekreační areál Krakonoš. Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou a to od…