2022-05-31, 09:00:00

Ve středu dne 08.06. 2022 z důvodu nutných prací na vodovodním řadu, v návaznosti na rekonstrukci Mírového náměstí, bude přerušena dodávka pitné vody ve městě Nové Město p/Smrkem. Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat Mírového náměstí a to - od č.p.276 / Městské muzeum - ul. Dělnická po křižovatku s ul. Ludvíkovská, ul. Jindřichovická od č.p 149 po č.p. 154. Časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou a to od 07:00-15:00 hod. Ve čtvrtek dne 09.06. 2022 z důvodu nutných prací na vodovodním řadu, bude přerušena dodávka pitné vody ve městě Nové Město p/Smrkem. Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat Mírového náměstí a to – ul. Frýdlantská, Husova od č.p.155 po ul. Frýdlantská č.p.270. Časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou a to od 07:00-15:00 hod. Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodního řadu v dotčené oblasti. Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky. Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.