Přerušení dodávky pitné vody

Zítra dne 06.06.2024 z důvodu nutných prací na opravě vodovodní přípojky, bude přerušena dodávka pitné vody ve městě Frýdlant.

Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat celé ulice Raisova + ul. Jiráskova ( pouze od křižovatky s ul. Palackého po ul. Kodešova ).  

Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě a to od 14:30 – 16:00 hod.  

Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti.

Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky.

Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.