Přerušení dodávky pitné vody

Ve středu dne 29.05.2024 z důvodu nutných opětovných prací na opravě vodovodní přípojky, bude přerušena dodávka pitné vody ve městě Hejnice – obci Bílý Potok p/Smrkem.

Přerušení dodávky pitné vody se bude opět týkat lokality – od „Pensionu Poledník“ (B.Potok č.p. 6) – po firmu „CiS s.r.o. (P.Bezruče č.p. 22, Hejnice) „.

Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě a to od 8:00 – 11:00 hod.  

Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti.

Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky.

Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.