Přerušení dodávky pitné vody

Dnes dne 27.05.2024 z důvodu nutných prací na opravě vodovodní přípojky, bude přerušena dodávka pitné vody ve městě Hejnice – obci Bílý Potok p/Smrkem.

Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat lokality – od „Pensionu Poledník“ (B.Potok č.p. 6) – po firmu „CiS s.r.o.(P.Bezruče č.p. 22, Hejnice) „.

Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě a to od 8:30 – 13:00 hod.  

Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti.

Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky.

Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.