Přerušení dodávky pitné vody

Dnes dne 10.05.2024 z důvodu nutných prací na opravě poruchy vodovodního řadu, bude přerušena dodávka pitné vody ve městě Nové Město p/Smrkem.

Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat ulice Švermova (od křižovatky s ulicí Vaňkova – směr nádraží) NMp/S.

Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě poruchy a to od 9:00 – 12:00 hod.

Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti.

Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky.

Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.