Přerušení dodávky pitné vody

Zítra dne 16.04.2024 z důvodu nutných prací na opravě vodovodního řadu, bude přerušena dodávka pitné vody ve městě Frýdlant.

Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat lokality: ul. Bělíkova (od křižovatky s ul. Fügnerova) , ul. Březová, Družstevní, a ul. Bezručova (od křižovatky s ul. Bělíkova směr Středisko sociální péče – po ul. Tylova) Frýdlant.

Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou

k opravě a to od 7:30 – 14:00 hod.

Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti. Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky. Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.