Omezení dodávky pitné vody

Zítra dne 11.04.2024 z důvodu nutných prací na vodovodním řadu, bude omezena anebo částečně přerušena dodávka pitné vody ve městě Frýdlant.

Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat lokality: ul. Zámecká od č.p. 4052, včetně pivovaru – směr Raspenava – tj. ul. Hejnická č.p. 4017-4019, Jizerská, K Zátiší a ul. Na Hágu, Frýdlant ).

Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě a to 

od 7:30 – 09:00 hod.

Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti.

Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky. Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.