Přerušení dodávky pitné vody

pátek dne 01.03.2024 z důvodu nutných prací na opravě poruchy vodovodního řadu, bude přerušena dodávka pitné vody ve městě Hejnice. Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat lokality – od ZŠ Hejnice / ul. Lázeňská + ul. Nádražní – po MŠ Hejnice. Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě a to od 7:30 – 14:00 hod. Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti. Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky. Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.