Přerušení dodávky pitné vody

Dnes dne 15.02.2024 z důvodu nutných prací na vodovodním řadu, bude přerušena dodávka pitné vody ve městě Hejnice. Přerušení dodávky pitné vody se týká celé ulice k Technickým službám města Hejnice směr město Raspenava + přilehlé ulice pod Technic. službami. Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě a to od 8:00 – 10:00 hod.  

Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti. Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky.

Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.