Přerušení dodávky pitné vody Dolní Řasnice

V pondělí dne 13.11.2023 z důvodu nutných prací na opravě poruchy vodovodního řadu, bude přerušena dodávka pitné vody v obci Dolní Řasnice. Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat lokality od č.p. 109 – směr Horní Řasnice. Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě a to od 8:00 – 13.00 hod. Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti. Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky. Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.