Přerušení dodávky pitné vody Frýdlant

V pátek dne 10.11.2023 z důvodu nutných prací na vodovodním řadu, bude přerušena dodávka pitné vody ve městě Frýdlant. Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat panelových domů v ul. Lužická č.p. 1177 – 1180, ul. Fügnerova č.p. 1202 – 1205, 1405, 1175 a č.p.1176, ul. Příčná č.p. 1181 – 1184 a č.p. 1198 – 1201, Husova č.p. 1192 – 1197, ul. Školní č.p. 1189 – 1191, ul. Sídlištní č.p. 1185 – 1188 včetně MŠ Sídlištní, Frýdlant. Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě a to od 8:00 – 11:00 hod. Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti. Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky. Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.