Přerušení dodávky pitné vody Frýdlant

Ve středu dne 08.11.2023 z důvodu nutných prací na vodovodním řadu, bude přerušena dodávka pitné vody ve městě Frýdlant. Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat ul. Komenského (od č.p. 736 po Úřad práce), ul. Smetanova, U Hráze a ul. Tyršova. Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě a to od 8:00 – 13:00 hod. Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti. Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky. Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.