Přerušení dodávky pitné vody Bílý Potok

Dnes dne 03.11.2023 z důvodu nutných prací na opravě poruchy vodovodního řadu, bude přerušena dodávka pitné vody v obci Bílý Potok. Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat zadní cesty – od ZŠ/MŠ Bílý Potok po – Rekreační areál Krakonoš. Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou a to od 09:00 – 12:00 hod. Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti. Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky. Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.