Přerušení dodávky pitné vody Hejnice – Bílý Potok p/Smrkem

Dnes dne 01.11.2023 z důvodu nutných prací na opravě poruchy vodovodního řadu, bude přerušena dodávka pitné vody ve městě Hejnice – obci Bílý Potok p/Smrkem. Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat lokality “ ul. P. Bezruče od č.p. 137 ( mostu ) – celá pravá strana směr Bílý Potok – po Pension Poledník v Bílém Potoce p/Smrkem. Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě a to od 9:00 – 12:00 hod. Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti. Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky. Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.