Přerušení dodávky pitné vody Nové Město p/Smrkem

V pondělí dne 30.10.2023 z důvodu nutných prací na opravě poruchy vodovodního řadu, bude přerušena dodávka pitné vody ve městě Nové Město pod Smrkem. Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat ulice: “ Švermova – od křižovatky ul. Tylova / Smetanova (od ZŠ) – směrem k vlakovému nádraží „. Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě a to od 8:00 – 10:00 hod. Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti. Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky. Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.