Přerušení dodávky pitné vody Hejnice

V úterý dne 24.10.2023 z důvodu nutných prací na vodovodním řadu, bude přerušena dodávka pitné vody ve městě Hejnice. Přerušení (omezení) dodávky pitné vody se bude týkat lokality Zátiší (po Pension Poledník). Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě a to od 9:00 – 11:00 hod. Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti. Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky. Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.