UZAVŘENÉ SMLOUVY 2018

Číslo smlouvy Smluvní partner Smluvní cena Předmět smlouvy Zobrazit soubor
FVS2018S-32Icyizol s.r.o.145944 KčStavební úpravy objektu ČOV - zateplení střechy ok
FVS2018S-31SILCOM, spol. s.r.o.9696037 KčNové Město pod Smrkem - obnova vodovodů a povrchů komunikace v roce 2018 ok
FVS2018S-30STRABAG a.s.8790581 KčFrýdlant, ulice u Plovárny a Havlíčkova - obnova vodovodu a kanalizace, zpevněné plochy, chodníky a komunikace ok
FVS2018S-29Město Frýdlant0Smlouva o právu provést stavbu ok
FVS2018S-28Město FrýdlantDle textuSmlouva o upsání akcií ok
FVS2018S-27Město FrýdlantDle textuSmlouva o započtení ok
FVS2018S-26Ecentre, a.s.69000 KčPříkazní smlouva ok
FVS2018S-25Vlasta Benešová0Smlouva o smlouvě budoucí ok
FVS2018S-24SIZ s.r.o.4649962 KčFrýdlant, lokalita Hág - dokončení obnovy vodovodu ok
FVS2018S-23ČEZ Distribuce, a.s.0Smlouva o uzavření budoucí smlouvy ok
FVS2018S-22ČEZ Distribuce, a.s.0Smlouva o uzavření budoucí smlouvy ok
FVS2018S-21G300 - spolek0Darovací smlouva ok
FVS2018S-20IBR Consulting, s.r.o.239800 KčInvestorsko-inženýrská činnost pro realizaci akce "Frýdlant, lokalita Hág - dokončení obnovy vodovodu" ok
FVS2018S-19IBR Consulting, s.r.o.160500 KčProjektová a inženýrská činnost pro stavbu "Frýdlant, Spojovací ulice - obnova vodovodu" ok
FVS2018S-18REAL engineering spol. s.r.o.68000 KčTechnický dozor investora, činnost koordinátora BOZP ok
FVS2018S-17VIAVIS a.s.max. 150000 KčPoskytování služeb v oblasti ochrany osobních údajů ok
FVS2018S-16Dan Sobek, Lenka RejdovianováBude uvedena v budoucí kupní smlouvěSmlouva o smlouvě budoucí ok
FVS2018S-15SILCOM spol. s.r.o.489752,47 KčHejnice - obnova vodovodu- bytovky Lázeňská ok
FVS2018S-14INVESTING CZ spol. s.r.o.45000 KčZajištění investorsko - inženýrské činnosti při realizaci stavby ok
FVS2018S-13INVESTING CZ spol. s.r.o139000 K4Zajištění investorsko - inženýrské činnosti při realizaci stavby ok
FVS2018S-12Město Nové Město pod Smrkem0Smlouva o sdružení zadavatelů ok
FVS2018S-11Liberecký kraj; Krajská správa silnic Libereckého kraje0Smlouva o zřízení služebnosti ok
FVS2018S-10Česká pošta, s.p.0Ukončení účinnosti dohody ok
FVS2018S-09INVESTING CZ spol. s.r.o.97000 KčZajištění inženýrské činnosti při realizaci akce ok
FVS2018S-08Město Frýdlant0Sdružení zadavatelů o úpravě vzájemných práv a povinností ok
FVS2018S-07Město Frýdlant0Převod práv a povinností stavebníka ok
FVS2018S-06EUROVIA Kamenolomy, a.s.80900 KčKupní smlouva ok
FVS2018S-05Compet Consult s.r.o.174000 KčPříprava a organizační zajištění průběhu zadávacích řízení ok
FVS2018S-04Colonnade Insurance S.A.55900 KčPojištění odpovědnosti manažerů ok
FVS2018S-03Ing. Iveta Jakešová199700 KčProjektová a inženýrská činnost pro stavbu "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace východní a severní strany Mírového náměstí, rekonstrukce vodovodu v ulici Kmochova a Sokolská, k.ú. Nové Město pod Smrkem ok
FVS2018S-01Město Hejnice500000 Kč/rokNájem technického zařizení ok

UZAVŘENÉ SMLOUVY 2017

Číslo smlouvy Smluvní partner Smluvní cena Předmět smlouvy Zobrazit soubor
FVS2017S-88Sweco Hydroprojekt a.s.692680 KčDodatek č. 3 k smlouvě č. 11-0110-0600 ok
FVS2017S-87Marius Pedersen a.s.633041 KčPřevzetí, odvoz a následné zajištění odstranění či využití odpadu ok
FVS2017S-86DH Liberec, o.p.s.65000 KčSmlouva o spolupráci při uzávírání budoucích kupních smluv ok
FVS2017S-85Povodí Labe, s.p.1425000Dodatek č.2 ke smlouvě o podmínkách odběru povrchové vody ok
FVS2017S-84Kooperativa pojišťovna, a.s.15597 kč/rokPojistná smlouva o komplexním pojištění vozidla NAMÍRU ok
FVS2017S-83ALS Czech Republic, s.r.o.196658 KčOdběry vrozků a analýzy pitných vod ok
FVS2017S-82Obec Horní Řasnice50000 Kč/rokPronájem vodovodu Horní Řasnice ok
FVS2017S-81Město Frýdlant1800000/ rokPronájem ČOV Frýdlant ok
FVS2017S-80SILKOM, spol. s.r.o.- 72005,94 KčDodatek č.2 Nové Město pod Smrkem, ulice Dělnická - Oprava komunikace a obnova inženýrských sítí ok
FVS2017S-79Česká telekomunikační infrastruktura a.s.2400 KčSmlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ok
FVS2017S-78Česká pošta, s.p.0Používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby ok
FVS2017S-77Mikroregion Frýdlansko 0Smlouva o bezúplatném převodu majetku ok
FVS2017S-76DH Liberec, o.p.s.36616 KčSmlouva o spolupráci při uzávírání budoucích kupních smluv ok
FVS2017S-75Pražské vodovody a kanalizace, a.s.Dle Cena Služby (odst. 3)Smlouva o poskytování služby Monitorování spotřeby energií a médií ok
FVS2017S-75Pražské vodovody a kanalizace, a.s.Dle Cena Služby (odst. 3)Smlouva o poskytování služby Monitorování spotřeby energií a médií ok
FVS2017S-74Pražské vodovody a kanalizace, a.s.Dle platebních podmínek (odst.5)Rámcová smlouva na budování a provoz sítě radiových odečtů měřidel ok
FVS2017S-73Město Frýdlant0Smlouva o právu provést stavbu ok
FVS2017S-72SNOWPLAN, spol. s.r.o.1633000 KčZpracování PD pro DUR, DPS, PDPS v rámci rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant vč. inženýrských sítí ok
FVS2017S-71TRANSTECHNIK CS, spol.s.r.o.124000 KčKoupě pneumatických zemních raket ok
FVS2017S-70SIZ s.r.o.919503 kČFrýdlant - Hág, Zámecký okres - OPRAVA HAVÁRIE VODOVODU ok
FVS2017S-69SYNER VHS-SYNER -ÚV Bílý Potok0Dodatek č.1 ke smlouvě č. 313/2012 ok
FVS2017S-68SILKOM, spol. s.r.o.0Dodatek č.1 K FVS2017-14 ok
FVS2017S-67ŠEBESTA VHS, v.o.s.416205,79 KčDodatek k FVS2017S-29 ok
FVS2017S-66SILKOM, spol. s.r.o.-22256 KčDodatek k FVS2017S-33 ok
FVS2017S-65ČSOB Leasing, a.s.222957 KčOperativní leasing ok
FVS2017S-64ZPA Pečky, a.s.89160Nákup servomotorů ok
FVS2017S-63Wolfgang Soukup1000 Kč/měsícPronájem serveru ok
FVS2017S-62CENTROPOL ENERGY, a.s.910 - 930 Kč/MWhSmlouva o poskytování služeb ok
FVS2017S-61CENTROPOL ENERGY, a.s.863 Kč/MWhSmlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ok
FVS2017S-60ASIO NEW, spol. s.r.o.70000 KčKupní smlouva: filtry do kanalizace ok
FVS2017S-59O2 Czech Republic a.s.dle konkrétního zúčtovacího obdobíDohoda o poskytnutí slevy ok
FVS2017S-58CÍSAŘ, ČEŠKA,SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář2500 kč/hodPoskytování právních služeb ok
FVS2017S-57Servodata a.s.178000 KčModernizace elektronických služeb FVS ok
FVS2017S-56Obec Dolní Řasnice0Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů ok
FVS2017S-55Obec Višňová0Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů ok
FVS2017S-54Nové Město pod Smrkem0Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací ok
FVS2017S-53Obec Bulovka0Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů ok
FVS2017S-52Obec Višňová0FVS2017S-52 ok
FVS2017S-51Město Raspenava0Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací ok
FVS2017S-50Město Frýdlant0Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací ok
FVS2017S-49Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným2348304 KčDodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 3.5.2016 ok
FVS2017S-47Střední škola hospodářská a lesnická, příspěvková organizace53,72 Kč / obědProdej a nákup obědů ok
FVS2017S-46O-CONSULT s.r.o.91000 KčProvedení auditorských služeb ok
FVS2017S-45O-CONSULT s.r.o.17600Zpracování dani z příjmu právnických osob ok
FVS2017S-44INVESTING CZ spol.s.r.o.114950 KčPříkazní smlouva ok
FVS2017S-43Josef Krišaldle budoucí kupní smlouvySmlouva o budoucí smlouvě kupní ok
FVS2017S-42EUROVIA CS, a.s.2121000 KčObnova vodovodu Bílý Potok ok
FVS2017S-42EUROVIA CS, a.s.2121000 KčObnova vodovodu Bílý Potok ok
FVS2017S-41SILCOM spol.s.r.o.2550855 KčOprava komunikace a obnova inženýrských sítí ok
FVS2017S-40IBR Consulting, s.r.o.225930 KčZajištění investorsko -inženýrské činnosti ok
FVS2017S-39Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.325780 Kč/ rokPojistná smlouva ok
FVS2017S-38SILCOM, spol. s.r.o.939174 KčOprava a prodloužení kanalizace ul. Žitavská ok
FVS2017S-37Zámečnictví Novotný127 226 KčVýroba a montáž brány, branky a oplocení ok
FVS2017S-36Liberecký kraj68000 KčSmlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ok
FVS2017S-35Liberecký kraj25000 KčSmlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ok
FVS2017S-34eCENTRE, a.s.69000 KčZadávací řízení veřejné zakázky na sdružené služby dodávky el. energie ok
FVS2017S-33SILCOM, spol. s.r.o.2472399 KčSmlouva o dílo ok
FVS2017S-32REAL engineering spol.s.r.o.60000 KčZajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci akce "Bulovka - oprava vodovodního řadu" ok
FVS2017S-31Josef Kukal, Eva Kukalová29129 KčProdej vodovodu ok
FVS2017S-30Město Frýdlant0Smlouva o smlouvě budoucí ok
FVS2017S-29ŠEBESTA VHS, v.o.s.6396635 KčRekonstrukce inženýrských sítí v ul. Raisova a odlehčení stoky A ok
FVS2017S-28Obec Heřmanice0Smlouva o zřízení věcného břemene ok
FVS2017S-27Liberecký kraj30.000.000 KčPoskytnutí účelové dotace ok
FVS2017S-26TELMOT Nymburk s.r.o.2286000 KčPoskytování služeb TDI pro projekt "Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok" ok
FVS2017S-25Lesy České republiky, s.p.19590 Kč/rokSmlouva o nájmu ok
FVS2017S-24T Cert, s.r.o.159000 KčProvedení opakované certifikace ok
FVS2017S-23Město Nové Město pod Smrkem4006874 KčSmlouva o společném zadávání veřejné zakázky ok
FVS2017S-22Obec Bulovka4510000 KčObnova vodovodu a oprava komunikace ok
FVS2017S-21Česká pošta, s.p.6 Kč/položkaInkaso plateb obyvatelstva "SIPO" ok
FVS2017S-20INVESTING CZ spol.s.r.o.141000Investorsky -inženýrské činnosti pro akci "Frýdlant - rekonstrukce inženýrských sítí v ul. Raisova a odlehčení stoky A do Smědé" ok
FVS2017S-19Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným2570555Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 3.5.2016 ok
FVS2017S-18Povodí Labe, státní podnik2000Zřízení věcného břemene ok
FVS2017S-17APPLIC s.r.o.990800Dodávka, montáž a zprovoznění vodohospodářského dispečinku ok
FVS2017S-16Compet Consult s.r.o.48000 KčPříkazní smlouva ok
FVS2017S-15CAD Studio, a.s.139200 KčImplementace webové mapové prohlížečky twiGIS ok
FVS2017S-14Carnets Consulting a.s.389000 KčPříkazní smlouva ok
FVS2017S-13SILCOM, spol. s.r.o.129279 KčOprava vodovodu v Habarticích ok
FVS2017S-12Vienna Insurance Group39529 Kč/rokPojistná smlouva pro Autopojištění Combi Plus III ok
FVS2017S-11Město Frýdlant9152 kč /rokPodnájemní smlouva ok
FVS2017S-10Eurovia Kamenolomy, a.s.93850Dodávky přírodního kameniva ok
FVS2017S-09Sweco Hydroprojekt a.s.474960Výkon autorského dozoru ok
FVS2017S-08Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.6516Dodatek k pojistné smlouvě ok
FVS2017S-07Erst & Young, s.r.o.128600Poskytování poradentských služeb ok
FVS2017S-06Česká spořitelna a.s.127400000Smlouva o úvěru ok
FVS2017S-04Správa železniční dopravní cesty, státní organizace19720Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ok
FVS2017S-03Vápenka Čertovy schody a.s.3212Kupní smlouva: vápenný hydrát ok
FVS2017S-02TECAM Praha s.r.o.Dle jednotkových cenRámcová dohoda: Opakované dodávky vodoinstalačního a kanalizačního materiálu ok
FVS2017S-01Compet Consult s.r.o.65000Příprava a zajištění průběhu ZPŘ ok

UZAVŘENÉ SMLOUVY 2016

Číslo smlouvy Smluvní partner Smluvní cena Předmět smlouvy Zobrazit soubor
FVS2017S-05Sweco Hydroprojekt a.s.577680Zpracování Oznámení Koncepce ok
FVS2016S-50Povodí Labe , státní podnik0Dodatek ke smlouvě o podmínkách odběru povrchové vody ok
FVS2016S-49Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.230000Vypracování projektové dokunentace: "Ohlášení udržovacích prací na vodním díle" ok
FVS2016S-48ALS Czech Republic, s.r.o.198640Monitorování kvality vody ok
FVS2016S-47ATELIER VH s.r.o.114500Projektová dokumentace: "Bulovka - oprava vodovodního řadu" ok
FVS2016S-46Město Frýdlant0Dodatek č.1 smlouvy č. FVS2015S-58 o zápůjčce ok
FVS2016S-45Obec Višňová0Nájem technického zařízení ok
FVS2016S-44Marius Pedersen a.s.587752Odvoz a odstranění či využití odpadů ok
FVS2016S-43Kooperativa Vienna insurance group0Dodatek k pojistné smlouvě - flotila č. 6980374581 ok
FVS2016S-42Komerční banka, a.s.0Smlouva o profi spořícím účtu ok
FVS2016S-41Kalendář Liberecka spol. s.r.o.110000Čtvrtletník FVS, a.s. ok
FVS2016S-40Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným24353249Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo 3.5.2016 ok
FVS2016S-39MED 68 s.r.o.672279Koupě pozemku ok
FVS2016S-38ČSOB Leasing, a.s.531014Operativní leasing -NISSAN X-Trail ok
FVS2016S-37ttes s.r.o.0Nájem nebytových prostor ok
FVS2016S-36Kooperativa pojišťovna, a.s.0Dodatek k pojistné smlouvě - pojištění návěsu ok
FVS2016S-35České dráhy, a.s.14060Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ok
FVS2016S-34SPEED LEASE a.s.0Dodatek č. 2 ke smlouvě č.13DVOLB000038 operativní leasing ok
FVS2016S-33One Energy & One Mobile a.s.0Sdružené dodávky elektřiny ze sítě NN ok
FVS2016S-32One Energy & One Mobile a.s.0Sdružené dodávky elektřiny ze sítě VN a VVN ok
FVS2016S-31O-CONSULT s.r.o.91000Smlouva o povinném auditu - provedení auditorského ověření roční účetní závěrky za rok 2016 ok
FVS2016S-30O-CONSULT s.r.o.10000Zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2016 ok
FVS2016S-29Compet Consult s.r.o.217000Příkazní smlouvy - organizace výběrových řízení k projektu "Rekonstrukce ÚV Bílý Potok" ok
FVS2016S-28Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným0dodatek č.1 smlouvy č. FVS2016S-19 ok
FVS2016S-27Elektroservis Jiří Čaban500Pronájem stoje Yanmar + vozidla AVIA - platba dle mh. ok
FVS2016S-26Liberecký kraj141000Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ok
FVS2016S-25Střední škola hospodářská a lesnická, příspěvková organizace0Prodej a nákup obědů ok
FVS2016S-24Zikmund elektronics s.r.o.479776Smlouva o dodávce zařízení ok
FVS2016S-23Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.140000Poradenská činnost - finacování úpravny vody Bílý Potok ok
FVS2016S-22První chráněná dílna s.r.o.8743Dodatek č.1 změna barvy ok
FVS2016S-21Česká spořitelna, a.s.1200Pronájem bezpečnostní schránky ok
FVS2016S-20První chráněná dílna s.r.o.172695Návrh, zhotovení a dodávka pracovních oděvů ok
FVS2016S-19Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným22946185Rekonstrukce ulice Lužická a v Úvoze ve Frýdlantu vč. inženýrských sítí ok
FVS2016S-18SILKOM, spol. s.r.o.1435377Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Revoluční ok
FVS2016S-17Charvát CTS a.s.966090Koupě traktorového nosiče kontejnerů a cisteren na pitnou vodu ok
FVS2016S-16Město Frýdlant49500Darovací smlouva ok
FVS2016S-15SPEED LEASE a.s.0Prodloužení smlouvy o operativním leasingu ok
FVS2016S-14eCENTRE, a.s.59000Zadavatelská činnost, veřejná zakázka na sdružené dodávky el. energie ok
FVS2016S-13INVESTING CZ spol.s.r.o.247445Provádění TDI a zajištění funkce koordinátora BOZP v roce 2016 ok
FVS2016S-12CAD Studio, a.s.219000Impementace vyjadřovacího portálu ok
FVS2016S-11Město Nové Město pod Smrkem73400Darovací smlouva ok
FVS2016S-10SMP CZ, a.s.320000Dohoda o narovnání ok
FVS2016S-09KOMERSIA AUTO s.r.o.734272Koupě motorového vozidla ok
FVS2016S-08Komerční banka, a.s.0Dodatek ke smlouvě ok
FVS2016S-07ČEZ Distribuce a.s.0Připojení odběrných míst ok
FVS2016S-06AIG Europe Limited55900Pojištění odpovědnosti manažerů ok
FVS2016S-05Česká pošta, s.p.0Nadstandardní zpracování poštovních poukázek A ok
FVS2016S-04Město Frýdlant0Smlouva o sdružení zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů ke třetím osobám ok
FVS2016S-03EUROVIA Kamenolomy, a.s.98250Kupní smlouva ok
FVS2016S-02ČSOB Leasing, a.s.351160Operativní leasing -DACIA Duster Artica ok
FVS2016S-01BENNE s.r.o.476016Oprava rychlofiltrů na úpravně vody Bílý Potok ok

UZAVŘENÉ SMLOUVY 2015

Číslo smlouvy Smluvní partner Smluvní cena Předmět smlouvy Zobrazit soubor
FVS2015S-64Povodí Labe, s.p.5250Pronájem pozemku ok
FVS2015S-63Vlastimil Potomák40000Prodej movitého majetku - traktor Zetor 5611 ok
FVS2015S-62Sweco hydroprojekt a.s.182000aktualizace PRVKUK ok
FVS2015S-61Povodí Labe, s.p.898000Smlouva o podmínkách odběru povrchové vody ok
FVS2015S-60Povodí Labe, s.p.44900Smlouva o podmínkách odběru povrchové vody ok
FVS2015S-59LUTWA s.r.o.389000Prodej movitého majetku ok
FVS2015S-58Město Frýdlant14100000Smlouva o zápůjčce ok
FVS2015S-57Město Frýdlant3600000Nájem technického zařízení ok
FVS2015S-56Město Hejnice0Dodatek č.3 smlouvy o nájmu technického zařízení ok
FVS2015S-55Město Frýdlant110000Smlouva o smlouvě budoucí ok
FVS2015S-54Marius Pedersen a.s.675780Odvoz a odstranění odpadů ok
FVS2015S-53ALS Czech Republic,s.r.o.177964Monitorování a kontrola kvality pitné vody ok
FVS2015S-52Aquion s.r.o.109034Servisní smlouva ok
FVS2015S-51BENNE s.r.o.15995Statické zajištění a izolace sklepních prostor - dodatek ok
FVS2015S-50O2 PROFI0Poskytnutí slevy ok
FVS2015S-49Městský úřad Frýdlant0Zapůjčení videoprojektoru ok
FVS2015S-48Státní pozemkový úřad6800Koupě pozemku ok
FVS2015S-47Ernst & Young s.r.o.66500Poradentské služby ok
FVS2015S-46BENNE s.r.o.119320Statické zajištění a izolace sklepních prostor ok
FVS2015S-45Komerční banka, a.s.0Smlouva o přijímání platebních karet ok
FVS2015S-44Kooperativa pojišťovna, a.s.0Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ok
FVS2015S-43Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.0Havarijní pojištění -traktor Solis 60 4WD ok
FVS2015S-42Pavel Bacovský interiéry80446Dodatek ke smlouvě č. FVS2015S-34 ok
FVS2015S-41ZEMI stavební stroje s.r.o.533920Traktor SOLIS 60 standard ok
FVS2015S-40Sweco Hydroprojekt a.s.49500Zpracování projektové dokumentace ok
FVS2015S-39Liberecký kraj220000Smlouva o spolupráci ok
FVS2015S-38SPOLAK advokátní kancelář s.r.o.20500Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování právních služeb ze dne 30.12.2013 ok
FVS2015S-37BENNE s.r.o.270795Opravy a údržba konstrukcí ČOV Nové Město pod Smrkem ok
FVS2015S-36SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.2143450Leasing a dodávka nakladače - rýpadla ok
FVS2015S-35Vápenka čertovy schody a.s.19200koupě vápenného hydátu ok
FVS2015S-34Pavel Bacovský interiéry414661Rekonstrukce vstupního vestibulu a kanceláře PZC ok
FVS2015S-33MND a.s.0Sdružené dodávky elektřiny, jednotková cena dle skutečného odběru ok
FVS2015S-32ČSOB Leasing, a.s.335678Nájem užitkového automobilu ok
FVS2015S-31ČSOB Leasing, a.s.282576Nájem užitkového automobilu ok
FVS2015S-30ČSOB Leasing, a.s.282576nájem užitkového automobilu ok
FVS2015S-29ČSOB Leasing, a.s.416064Nájem užitkového automobilu ok
FVS2015S-28ČSOB Leasing, a.s.416064nájem užitkového vozu ok
FVS2015S-27Severočeské muzeum v Liberci2400Provedení archeologického výzkumu ok
FVS2015S-26SaM Silnice a mosty a.s.275032Vodovod Tylova, Frýdlant I a II. Etapa - konečná úprava povrchu MK ok
FVS2015S-24VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.180000Posouzení dopadů plánovaného rozšíření těžby na zásobování pitnou vodou ok
FVS2015S-23O-CONSULT s.r.o.91000Provedení auditorského ověření roční účetní uzávěrky ok
FVS2015S-22O - CONSULT s.r.o.29600Zpracování daně z příjmu právnických osob ok
FVS2015S-21Aperta, s.r.o.68250Vzdělávací aktivity zaměstnanců ok
FVS2015S-20Město Frýdlant800000Smlouva o zápůjčce ok
FVS2015S-19Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.331184Pojistná smlouva ok
FVS2015S-18Město Hejnice219615Koupě hydročističe ok
FVS2015S-17Petr NOVOTNÝ - zámečnické práce155722Dodatek ke smlouvě č. FVS2015S-11 ok
FVS2015S-16eCENTRE, a.s.59000Příkazní smlouva ok
FVS2015S-15SILKOM spol. s r.o.1078511 Obnova vodovodu Hág - 0. etapa ok
FVS2015S-14Kalendář Liberecka spol.s.r.o.220000Grafický návrh, zpracování, tisk a distribuce ok
FVS2015S-13COPIA Liberec, s.r.o.0Nájem kopírovacího stroje ok
FVS2015S-12Komerční banka, a.s.0Smlouva o vedení účtu ok
FVS2015S-11Petr NOVOTNÝ - zámečnické práce216282Rekonstrukce vrtu Pertoltice ok
FVS2015S-10RENOMIA, a.s.57800Pojištění odpovědnosti manažerů ok
FVS2015S-09DH Liberec, o.p.s.0smlouva o spolupráci ok
FVS2015S-08Lobelich s.r.o.0čištění odpadních vod ok
FVS2015S-07DOBET, spol. s.r.o.0prodej drceného kameniva ok
FVS2015S-06ATLAS consulting spol. s.r.o.19252licence k programovému vybavení ok
FVS2015S-05EUROVIA Kamenolomy, a.s.109550dodávky drceného kameniva ok
FVS2015S-04Povodí Labe, s.p.43900odběr povrchové vody ok
FVS2015S-03Povodí Labe s.p.878000Odběr povrchové vody ok
FVS2015S-02Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.490000plán financování obnovy vodovodů a kanalizací ok
FVS2015S-01Petr Novotný, zámečnické práce58935oprava vodojemu Ferdinandov ok

UZAVŘENÉ SMLOUVY 2014

Číslo smlouvy Smluvní partner Smluvní cena Předmět smlouvy Zobrazit soubor
FVS2015S-25Úřad práce68250Dohoda o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců ok
FVS2014S-36Obec Višňová16000nájem technického zařízení ok
FVS2014S-35ALS Czech Republic, s.r.o.196814monitorování kvality pitné vody ok
FVS2014S-34Česká pošta, s.p.0poskytování certifikačních služeb ok
FVS2014S-33Ing. Vlastimil Ladýř - LADEO440410Likvidace odpadů ok
FVS2014S-32VGD, s.r.o.144000personální audit ok
FVS2014S-31Zikmund elektronics s.r.o.766447kupní smluva - kamera ok
FVS2014S-30Radeton s.r.o.117500kupní smlouva - detektor poruch ok
FVS2014S-29TOREX SECURITY,spol.s.r.o.0ostraha objektu - dodatek č.1 ok
FVS2014S-28CENTROPOL ENERGY, a.s.0sdružené služby o dodávkách elektřiny - velkoodběry ok
FVS2014S-27CENTROPOL ENERGY, a.s.0smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ok
FVS2014S-26O-CONSULT, s.r.o.91000smlouva o povinném auditu ok
FVS2014S-25O-CONSULT s.r.o.29600Zpracování přiznání k daní z příjmu odběratele za rok 2014 ok
FVS2014S-23povodí Labe, s.p.2000smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ok
FVS2014S-22Ředitelství silnic a dálnic ČR0získání práva stavebníka provést stavbu ok
FVS2014S-21SNOWPLAN spol. s.r.o.261000Kanalizace Frýdlant - rekonstrukce odlehčovací komory OK - 2A ok
FVS2014S-20Kooperativa Vienna Insurance group0pojištění vozidel ok
FVS2014S-19Ještědská stavební společnost spol.s.r.o.242007stavební práce ok
FVS2014S-18Zámečnictví - Petr Novotný330527Celková oprava vodojemu Bulovka ok
FVS2014S-17Ředitelství silnic a dálnic ČR27328Smlouva o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě ... ok
FVS2014S-16Frýdlantské vodárenské sdružení321661prominutí dluhu ok
FVS2014S-15ČSOB Leasing, a.s.191136Operativní leasing s volitelnými službami ok
FVS2014S-14ČSOB Leasing, a.s.607800Operativní leasing s volitelnými službami ok
FVS2014S-13CULLIGAN Czech s.r.o.850597dodávka a montáž zařízení na úpravu vody ok
FVS2014S-12eCentre, a.s.59000zadání veřejné zakázky ok
FVS2014S-11DOBET, spol. s.r.o.0dodávky drceného kameniva ok
FVS2014S-10RENOMIA, a.s.64300Pojištění odpovědnosti manažerů ok
FVS2014S-09CENTROPOL ENERGY, a.s.0Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ok
FVS2014S-08T-Cert150000certifikace norem ISO + opakovaná certifikace ok
FVS2014S-07DH Liberec, o.p.s.70000odběr zboží v rámci tzv. náhradního plnění ok
FVS2014S-06O-CONSULT s.r.o.22600zpracování přiznání k dani z příjmu ok
FVS2014S-05EUROVIA Kamenolomy, a.s.124300dodávky drceného kameniva ok
FVS2014S-04CENTROPOL ENERGY, a.s.0smlouva o sdružených dodávkách elektřiny ok
FVS2014S-03CENTROPOL ENERGY, a.s.0smlouva o sdružených dodávkách elektřiny ok
FVS2014S-02CENTROPOL ENERGY, a.s.0smlouva o sdružených dodávkách elektřiny ok
FVS2014S-01Miloslav Štěpánek35000koupě vodovodního řadu ok

UZAVŘENÉ SMLOUVY 2013

Název smlouvy Zobrazit soubor
povodňové škody 06/2013- vodovod Minkovice/Poustka - přechod Smědá ok
Povodňové škody 07/2013 ok
Povodňové škody 07/2013 ok
Rekonstrukce vovodu ul. Myslbekova, Nové Město pod Smrkem ok
Zadání veřejné zakázky na akci "FRÝDLANSKO - VODA PRO 3.TISÍCILETÍ - REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY FRÝDLADNT" opatření pro včasné snížení koncentrace dus ok
Oprava zborcené kanalizace ok
Likvidace odpadů vznikajících při provozu ČOV ok
Mandátní smlouva o zastupování v zadávacím řízení veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické energie ok
Smlouva o dílo č.2463/20/0 (rekonstrukce dosazovacích nádrží na ČOV Nové Město pod Smrkem) ok
Smlouva o poskyzování služeb, propagace činnosti ok
Smlouva o provádění ostrahy majetku ok
Rámcová kupní smlouva o dodávkách kameniva ok
Smlouva o dílo (Dostavba kanalizační sítě Nové Město pod Smrkem - přeložka vodovodu) ok
Monitorování a kontrola kvality pitné vody ok
Smlouva o dílo č. 321/2012 (oprava kanalizace ul. Mezibranská) ok
Smlouva na audit účetní uzávěrky k 31.prosinci 2012 ok
Smlouva o dílo a o poskytnutí licence k užívání software ok
smlouva na výkon autorského dozoru (rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok) ok
Smlouva navýkon autorského dozoru (rekonstrukce úpravny vody Frýdlant) ok
Mandátní smlouva (zajištění funkce koordinátora BOZP pro projekt Frýdlantsko - voda pro třetí tisísiletí, rekonstrukce úpravny vody Frýdlant, rekonst ok
Smlouva o dílo a obchodní podmínky na dodávku služeb (TDI a správce stavby pro porjekt Frýdlantsko - voda pro třetí tisíciletí - rekonstrukce úpravny ok
Smlouva o dílo a obchodní podmínky (Frýdlantsko - voda pro třetí tisíciletí - rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok) ok
Smlouva o dílo a obchodní podmínky (Frýdlantsko - voda pro třetí tisíciletí - rekonstrukce úpravny vody Frýdlant) ok
Smlouva o půjčce (Hejnice - rekonslrukce vodovodu) ok
Smlouva o nájmu technického zařízení - čistírna odpadních vod Frýdlant ok
Kupní smlouva (SET - CORR - 5) ok
Smlouva o dílo číslo 21207 (Hejnice rekonstrukce vodovodu) ok
Smlouva o dílo (Rekonstrukce a dostavba PZC - FVS, a.s.) ok
Smlouva o dílo č.001/2012 (Frýdlant ulice Řasnická) ok
Kupní smlouva č. 99120226 (přírodní drcené kamenivo) ok
Kupní smlouva (prodej pozemků a nemovitostí) ok
Smlouva o úvěru č.2004/11/5652 ok
Rámcová smlouva o dodávkách kameniva ok