Struktura společnostivýkonné vedení:
Ing. Petr Olyšar(olysar@fvs.cz) - oeditel
Jana Machová(machova@fvs.cz) - vedoucí provozu ekonomicko - správního
Josef Stejskal(stejskal@fvs.cz) - vedoucí provozu vodovodu a kanalizací
Alena Najvrtová(najvrtova@fvs.cz) - vedoucí provozu úpraven vody a eistíren odpadních vod


valná hromada:
působnost valné hromady vykonává Sbor zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení, ve kterém je zastoupeno 18 obcí frýdlantského výběžku