Hlášení stavu vodoměru

Pokud není dohodnuto jinak, FVS provádí odečet vodoměrů pravidelně dvakrát ročně. Pokud pracovník FVS zákazníka nezastihne a nemůže provést odečet, zanechá ve schránce zákazníka výzvu k nahlášení stavu vodoměru.

Jak zjistit stav?

Stav vodoměru se zjistí tak, že se přečtou černé číslice na ciferníku. Nahlásit je nutno celý stav počítadla vodoměru bez červených číslic.

Stav počítadla vodoměru lze nahlásit:

On-line formulář hlášení stavu vodoměru:

Číslo vodoměru: (nepovinné)

jméno: příjmení: odběratele (osoby, se kterou je uzavřená smlouva)

Adresa odběrného místa

Obec, PSČ:

Ulice, číslo popisné:

e-mail:

tel.:

Datum odečtu vodoměru

Stav vodoměru:
Foto vodoměru povinný údaj!

m3 (uvádějte bez des. míst, zaokrouhlete. na celé m3 )

CAPTCHA Image
Opiš kód
[ Jiný obrázek ]