FRÝDLANT - DUSIČNANY

stav od 1.1.2014

V průběhu prosince 2013 byla instalována provizorní linka reversní osmózy, která má za úkol odbourat nadlimitní množství dusičnanů v pitné vodě pro zásobovanou oblast Frýdlant. Linka byla uvedena do provozu 19. prosince 2013. Podle výsledků provozních rozborů se průměrná hodnota dusičnanů pohybuje okolo 45 mg/l. Limit stanovený vyhláškou Ministerstva zdravotnictví je 50 mg/l. Pitná voda tedy splňuje parametry stanovené vyhláškou a v roce 2014 již nebude probíhat výdej balené vody pro ohrožené skupiny. Provizorní linka bude v provozu do dokončení kompletní rekonstrukce úpravny vody ve Frýdlantu.

Povolení dočasné vodárenské technologie

  


stav do 31.12.2013

Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR je stanovena mezní hodnota koncentrace dusičnanů na 50 mg/l vody. Průměrná hodnota obsahu dusičnanů v pitné vodě ve Frýdlantu činila v roce 2010 necelých 55 mg/l vody. Stejná průměrná hodnota byla ve vodě naměřena například i v roce 1997 nebo 1998. Vůbec nejvyšší průměrná hodnota dusičnanů byla naměřena v roce 1994, kdy dosáhla přes 64 mg/l vody.

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. má od roku 2004 určen mírnější limit v ukazateli dusičnanů na 70 mg/l. Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR byl v březnu roku 2010 prodloužen mírnější hygienický limit v ukazateli dusičnany pro zásobovanou oblast Frýdlant (pouze území města Frýdlant) do konce roku 2013.

Rozhodnutím Komise Evropských společenství je podle směrnice 98/93/ES povinností Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. zabezpečit náhradní zásobování pitnou vodou bez zvýšeného obsahu dusičnanů pro skupiny obyvatel, pro které byla vyloučena nebo omezena možnost použití pitné vody dodávané vodovodem Frýdlant. Jedná se o kojence, děti ve věku 1 – 5 let a těhotné ženy. Pro ostatní obyvatele Frýdlantu nepředstavuje používání vody z vodovodu zdravotní riziko.

Podrobné informace k náhradní dodávce pitné vody pro obyvatele města Frýdlant naleznete v níže uvedených přílohách:

informace pro odběratele.pdf
rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR.pdf
přehled obsahu dusičnanů pitné vodě v letech 2005 – 2010.pdf
orientační plán administrace a výdeje náhradní pitné vody.pdf