KVALITA

Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., dne 6. května 2014 úspěšně prošla certifikací
z hlediska požadavků norem ISO 9001, ISO 140001 a OHSAS 18001
u společnosti T-Cert, s. r. o., se sídlem Evropská 846/176a, 160 00 Praha VI.,
Pro tento rozsah činností a služeb: